Search Console


  • Video číslo 16/27
  • Search Console
4.1 Na čo slúži Search Console a sprevádzkovanie

Čo sú to prirodzené výsledky vyhľadávania a ako Search Consoli sprevádzkovať.

Prehrať video
  • Dôležité odkazy

    Prihlásenie sa do Search Console

  • Cesty vo videu

    V Search Consoli - záložka Alternatívne metódy -> Značka HTML

    Šedá sekcie Nastavenia -> podsekcie Nastavenie webu -> Základné nastavenie