Search Console


  • Video číslo 18/27
  • Search Console
4.3 Search Console a hlavný report

Čo je najdôležitejšie v Search Consoli sledovať a ako zistíme, ako sa nám darí v prirodzených výsledkoch vyhľadávania.

Prehrať video
  • Dôležité odkazy

    Prihlásenie sa do Search Console

  • Cesty vo videu

    V Search Consoli - v ľavom menu Návštevnosť z vyhľadávania -> Analýza vyhľadávanie