Search Console


  • Video číslo 17/27
  • Search Console
4.2 Search Console a sitemap

Sitemapa je zoznam všetkých vašich stránok na eshopu. Pošlite ju Googlu pomocou Search Console.

Prehrať video
  • Dôležité odkazy

    Prihlásenie sa do Search Console

  • Cesty vo videu

    Šedá sekcie Nastavenia -> podsekcie Domény

    V Search Consoli -> Ľavé menu Procházení -> Súbory Sitemap