NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 18,16 €
do košíka:
cena v e-shope 3,50 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Ľudské práva

 

Odborné právnické knihy, učebnice i judikatúra

z oblasti ochrany ľudských práv

podľa Ústavy Slovenskej republiky

i z pohľadu európskeho a medzinárodného práva.

Usporiadať podľa 
Výrobca Názov tovaru Cena
Nacistický program eutanázie NS Euthanasie
René Milfait - vyd. Nakladatelství Českého lesa (Život nehodný existence versus nedotknutelná lidská důstojnost / Lebensunwertes Leben versus unantastbare Menschenwürde)
cena v e-shope 12,50 € img
Zákaz vekovej diskriminácie (spoločenské a právne aspekty)
Miroslava Novodomcová, Michal Cenkner, Nikolas Sabján - vyd. Wolters Kluwer SK
cena v e-shope 8,36 € img
Lidská důstojnost - právně teoretická a filozofická perspektiva
Olga Rosenkranzová - vyd. Leges (Giovanni Pico della Mirandola & Immanuel Kant)
cena v e-shope 12,40 € img
Listina základních práv Evropské unie
Magdaléna Svobodová, Herald Christian Scheu, Jan Grinc - vyd. Auditorium (Deset let v praxi – hodnocení a výhled)
cena v e-shope 15,49 € img
Základní práva - svazek druhý - Svoboda
Pavel Molek
cena v e-shope 36,67 € img
Za horizontem lidských práv
Alain de Benoist - vyd. Sol Noctis
cena v e-shope 11,91 € img
Rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi
Silvia Treľová
cena v e-shope 15,39 €
Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů
Pavel Mates, Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, Olga Sovová, Eduard Bruna, Markéta Brunová - vyd. Leges
cena v e-shope 25,22 € img
Zákon o verejnom ochrancovi práv. Komentár
Marcela Tittlová, Igor Doboš - vyd. Wolters Kluwer SK
cena v e-shope 12,83 € img
Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář
Anna Chamráthová, Lukáš Hlouch, Alena Kliková, Tomáš Svoboda - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 25,22 € img
Lidská práva v mezikulturních perspektivách
Petr Agha - vyd. Academia
cena v e-shope 16,30 € img
Ľudské práva a slobody na Spiši v minulosti
Alexander Bröstl, Miroslav Pollák - vyd. OZ Krásny Spiš
cena v e-shope 11,40 € img
Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybra
Michaela Hájková - vyd. C.H.Beck
cena v e-shope 16,67 € img
Nadnárodné sytémy ochrany ľudských práv
Ján Svák, Tomáš Grünwald - vyd. Wolters Kluwer SK (I. zväzok Štruktúra systémov a ochrana politických práv)
cena v e-shope 26,79 € img
Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím
Katarína Fedorová - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 9,31 € img
Poměřování základních práv
Marek Antoš, Jan Wintr - vyd. PrF. Karlova Univerzita
cena v e-shope 7,51 € img
Právo na spravedlivý proces v interpretačních souvislostech
Pavel Klíma, Jana Odehnalová - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 12,37 € img
Zákon o právu shromažďovacím. Praktický komentář
Kateřina Jamborová, Jan Potměšil - vyd. Wolters KLuwer
cena v e-shope 17,96 € img
Výklad pojmu iné postavenie z pohľadu zákazu diskriminácie v judikatúre súdov
Nikolas Sabján, Michal Cenkner - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 7,60 € img
Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch z dôvodu veku
Lucia Petríková - vyd. Leges
cena v e-shope 12,40 €
Ambivalentnosť ľudských práv a neurčitosť ich pojmu z pohľadu filozofie
Zuzana Palovičová - vyd. Veda
cena v e-shope 8,55 € img
Naturalizace v České republice
Pavel Kandalec - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 21,34 €
Meze základních práv v České republice
Martin Madej - vyd. Leges
cena v e-shope 17,52 € img
Beyond Compliance
Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek - vyd. Wolters Kluwer CZ (Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni)
cena v e-shope 21,16 €
Menšiny, vysoké školy a právo
Ivan Halász, René Petráš - vyd. Auditorium
cena v e-shope 8,08 € img
GDPR. Zákon o ochrane osobných údajov. Praktický komentár
Tatiana Valentová, Martin Birnstein, Ján Golais - vyd. Wolters Kluwer
cena v e-shope 41,71 € img
Spravodlivosť premietnutá do spoločenskej praxe
Katarína Vanková - vyd. UKF Nitra
cena v e-shope 12,83 € img
Ľudské práva
Arnd Pollmann, Georg Lohmann - vyd. Kalligram/Absynt (Interdisciplinárna príručka)
cena v e-shope 18,05 € img
Lidská práva a medicína
Vojtěch Šimíček - vyd. Masarykova Univerzita
cena v e-shope 14,54 € img
Omezování svobod z důvodu veřejného zájmu
Marek Antoš, Jan Wintr - vyd. PrF. Karlova Univerzita
cena v e-shope 12,82 € img
Zákon o svobodném přístupu k informacím. Praktický komentář
Jitka Jelínková, Miloš Tuháček - vyd. Wolters Kluwer CZ
cena v e-shope 19,44 €
Státní občanství v kontextu vývoje lidských práv
Pavel Šturma, Alla Tymofeyeva - vyd. PrF. Karlova Univerzita
cena v e-shope 11,40 € img
Judikatúra - Vybrané rozhodnutia ESĽP pre ľudské práva vo vzťahu k SR
Marica Pirošíková, Miroslava Bálintová - vyd. Wolters Kluwer SK
cena v e-shope 29,99 € img
Lidská práva
Aleš Havlíček, Jiří Chotaš - vyd. Univerzita J.E.Purkyně (Jejich zdůvodnění a závažnost)
cena v e-shope 13,40 € img
Etika v sociálnej práci a otázky ľudských práv a slobôd
Vasko Kusin, Petronela Šebestová, Jana Drábiková - vyd. Vysoká škola Danubius
cena v e-shope 20,90 € img
Antidiskriminačný zákon. Komentár
Ondrej Matejka, Dagmara Friedmannová, Branislav Masár, Radovan Kovačik, Tomáš Kubáň - vyd. Wolters Kluwer SK
cena v e-shope 11,40 € img
Ochrana lidských práv v ústavním a evropském kontextu
Jana Odehnalová - vyd. Metropolitní univerzita
cena v e-shope 14,72 € img
Základní práva - svazek první Důstojnost
Pavel Molek - vyd. Wolters Kluwer CR
cena v e-shope 33,99 € img
Ľudské práva a sociálna ochrana v sociálnej práci
Miloslav Hetteš - vyd. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
cena v e-shope 21,37 €

ZGZhN