NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Ľudské práva

 

Odborné právnické knihy, učebnice i judikatúra

z oblasti ochrany ľudských práv

podľa Ústavy Slovenskej republiky

i z pohľadu európskeho a medzinárodného práva.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Monotematické číslo časopisu AUC Iuridica zamerané
Lidská práva, právní odpovědnost a ochrana životního prostředí
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 5,70 €Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně
Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících
cena v predajni 11,80 €

cena v e-shope 11,21 €Kniha sa komplexne zaoberá procesnými a
Dimenze ochrany lidských práv v EU
cena v predajni 19,24 €

cena v e-shope 18,28 €The authors, two academics and a practitioner at
The European Convention on Human Rights, 7th edition
cena v predajni 60,00 €

cena v e-shope 60,00 €Jeden z najvýznamnejšíc problémov súvisiacich s
Princíp proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod
cena v predajni 16,31 €

cena v e-shope 15,50 €Kniha odpovedá na niektoré otázky spojené s
Národnostní menšiny v Československu 1918-1938
cena v predajni 29,90 €

cena v e-shope 28,41 €Kniha predstavuje vzájomný vzťah prinípov zákazu
Zákaz diskriminace jako právní problém v judikatuře ESLP
cena v predajni 7,74 €

cena v e-shope 7,35 €Zborník statí o rôznych aspektoch problematiky
Human Rights and Responsibilities in a Divided World
cena v predajni 4,46 €

cena v e-shope 4,24 €Základným cieľom právnej úpravy ochrany osobných
Zákon o ochraně osobních údajů, komentář
cena v predajni 40,05 €

cena v e-shope 19,90 €Učebné skriptum vo francúzštine, ktoré zahŕňa
Les droits de l´homme
cena v predajni 2,70 €

cena v e-shope 2,57 €Jednou z kľúčových paradigiem súčasného práva je
Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21.století
cena v predajni 21,90 €

cena v e-shope 20,81 €Protokoly sú súčasťou Európskeho dohovoru o
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod II.část Protokoly
cena v predajni 13,42 €

cena v e-shope 12,75 €Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s
Human Rights Forum 2008
cena v predajni 6,20 €

cena v e-shope 6,20 €Aktualizované vydanie publikácie sa snaží podať čo
Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv, 3.vyd.
cena v predajni 16,83 €

cena v e-shope 15,99 €Kniha predstavuje systematický sumár relevantných
Ochrana ľudských práv a základných slobôd pre sociálnych pracovníkov
cena v predajni 8,80 €

cena v e-shope 7,92 €Cieľom učebnice je objasniť totalitný charakter
Rasové zákonodarstvo na Slovensku (1939-1945)
cena v predajni 8,60 €

cena v e-shope 8,60 €Kniha prináša príspevky zo seminára, ktorý bol
Sociální práva
cena v predajni 11,37 €

cena v e-shope 10,80 €Zborník statí, ktorý prináša nové pohľady na
Islam in Contact with Rival Civilizations
cena v predajni 4,46 €

cena v e-shope 4,24 €Kniha sa zameriava na právnohistorick problémy,
Menšiny v meziválečném Československu
cena v predajni 17,75 €

cena v e-shope 16,86 €Hlavným cieľom publikácie je popísať ochranu
Právo na spravedlivý proces
cena v predajni 35,19 €

cena v e-shope 33,43 €Kniha predstavuje, najmä pre prax, spoľahlivého
Evropská úmluva o lidských právech, komentář
cena v predajni 159,00 €

cena v e-shope 159,00 €Kniha obhajuje ideu prirodzenoprávn teórie,
Svoboda a lidská práva
cena v predajni 9,01 €

cena v e-shope 8,56 €Kniha predstavuje rozsiahle dielo kolektívu
Listina základních práv a svobod, komentář
cena v predajni 63,80 €

cena v e-shope 60,61 €Autori knihy, ako dlhoroční pracovníci
Zákon o svobodném přístupu k informacím a předpisy související. Komentář 2. vyd.
cena v predajni 69,20 €

cena v e-shope 65,74 €Publikácia rozoberá právne aspekty slobody
Svoboda projevu. Demokracie, rovnost a svoboda slova
cena v predajni 11,95 €

cena v e-shope 11,35 €Úvod do problematiky práv dieťaťa a s ňou
Práva dítěte
cena v predajni 3,70 €

cena v e-shope 3,52 €Publikácia dôrazne oboznamuje s inštitútom
Zákon o veřejném ochránci práv, komentář, 2.vydání
cena v predajni 24,20 €

cena v e-shope 21,78 €Komentár k českému zákonu, ktorý ustanovuje právo
Zákon o sdružování občanů, komentář
cena v predajni 22,29 €

cena v e-shope 21,18 €Komentovaný český zákon o zhromažďovacom práve
Zákon o právu shromažďovacím, komentář
cena v predajni 21,30 €

cena v e-shope 10,65 €Komentár k českému antidiskriminač zákonu
Antidiskriminační zákon, komentář
cena v predajni 24,20 €

cena v e-shope 22,99 €Publikácia sa zaoberá právom na informácie z
Právo na informace
cena v predajni 6,85 €

cena v e-shope 6,51 €Kniha Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch od
Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch
cena v predajni 100,00 €

cena v e-shope 90,00 €Kniha sa zaoberá ľudskými právami v kontexte
Evropeizace zahraniční politiky v oblasti lidských práv
cena v predajni 23,70 €

cena v e-shope 22,52 €Kniha hľadá odpovede na otázky princípu rovnosti v
Rovnost a sociální práva
cena v predajni 13,59 €

cena v e-shope 12,91 €Európa sa v celosvetovom meradle stala
Ľudské práva ohrozené mocou a relativizmom
cena v predajni 11,95 €

cena v e-shope 11,35 €Autor analyzuje problematiku medzinárodnoprá
Medzinárodnoprávna ochrana práv príslušníkov menšín
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,83 €Problém postavenie menšín patrí v mnohých
Menšiny a právo v České republice
cena v predajni 23,91 €

cena v e-shope 22,72 €Kniha spracováva problematiku ombudsmanskej
Ombudsman a lidská práva
cena v predajni 12,40 €

cena v e-shope 11,78 €Výber rozhodnutí Veľkého senátu v rokoch 1999 a
Přehled judikatury ESLP. Rozsudky velkého senátu.Výběr Svazek I. (1999-2000)
cena v predajni 12,04 €

cena v e-shope 11,08 €ZjM3YmFkY