NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 23,75 €
do košíka:
cena v e-shope 13,59 €
do košíka:
cena v e-shope 29,90 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 5,00 €
do košíka:
cena v e-shope 10,50 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Zákony

Autorský zákon
Úplné znenie zákona podľa právneho stavu k 1. februáru 2020
Úplné znenie zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení zákona č. 306/2018 Z.z.
cena v predajni 3,60 €
cena v e-shope 3,60 €

Autorský zákon

 

Prinášame Vám

aktuálne znenia zákonov

slovenskej i českej legislatívy

zo všetkých oblastí práva.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Obsah: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
Obchodný zákonník. Obchodný register
cena v predajni 8,00 €

cena v e-shope 8,00 €Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník
Zákonník práce
cena v predajni 4,40 €

cena v e-shope 4,40 €Obsah: Úpné znenie zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný
Trestný zákon. Trestný poriadok. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 17,00 €Novelizovaný zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
Autorský zákon s DS
cena v predajni 3,70 €

cena v e-shope 3,70 €Úplné znenie zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych
Zákon o súdnych poplatkoch s DS
cena v predajni 3,20 €

cena v e-shope 3,20 €Úplné znenie zákona č. 455/1991 Z.z. o
Živnostenský zákon s DS
cena v predajni 4,20 €

cena v e-shope 4,20 €Úplné znenie zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový
Daňový poriadok s DS
cena v predajni 4,90 €

cena v e-shope 4,90 €Novelizovaný zákon č. 201/2008 Z.z. o náhradnom
Zákon o náhradnom výživnom
cena v predajni 2,90 €

cena v e-shope 2,90 €Zákon č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových
Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje s vykonávacou vyhláškou
cena v predajni 2,90 €

cena v e-shope 2,90 €Novelizovaný zákon č. 91/2016 Z.z. o trestnej
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb s DS
cena v predajni 3,20 €

cena v e-shope 3,20 €Novelizovaný zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných
Zákon o cestovných náhradách s DS
cena v predajni 2,90 €

cena v e-shope 2,90 €Novelizovaný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom
Stavebný zákon s DS
cena v predajni 4,20 €

cena v e-shope 4,20 €Úplné znenie zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach
Zákon o obetiach trestných činov s DS
cena v predajni 2,90 €

cena v e-shope 2,90 €Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a
Exekučný poriadok s DS
cena v predajni 4,90 €

cena v e-shope 4,90 €Úplné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s DS
cena v predajni 4,90 €

cena v e-shope 4,90 €Obsah Odpadové hospodárstvo Zákon č. 79/2015 Z.z.
Zákony VI. B 2020
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Životné prostredie Zákon č. 17/1992 Zb. o
Zákony VI. A 2020
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Rozpočtové pravidlá Zákon č. 523/2004 Z.z. o
Zákony V. 2020
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Stavebný zákon a súvisiace predpisy Zákon č.
Zákony IV. 2020
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
Zákony III. C 2020
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah: Sociálne, dôchodkové, a nemocenské
Zákony III. B 2020
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Zákonník práce Zákon č. 311/2001 Z.z.
Zákony III. A 2020
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Civilný proces Zákon č. 160/2015 Z.z.
Zákony II. C 2020
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Občianske právo Zákon č. 40/1964 Zb.
Zákony II. B 2020
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Obchodné právo Zákon č. 513/1991 Zb.
Zákony II. A 2020
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Účtovníctvo Zákon č. 431/2002 Z.z. o
Zákony I. B 2020
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Obsah Správa daní a poplatkov Zákon SNR č.
Zákony I. A 2020
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 7,00 €Zákon š. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
Notársky poriadok s DS
cena v predajni 2,50 €

cena v e-shope 2,50 €Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník s
Občiansky zákonník s DS
cena v predajni 4,70 €

cena v e-shope 4,70 €Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník s
Obchodný zákonník s DS
cena v predajni 8,30 €

cena v e-shope 8,30 €Novelizovaný zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
Trestný zákon s DS
cena v predajni 5,70 €

cena v e-shope 5,70 €Novelizovaný zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný
Trestný poriadok s DS
cena v predajni 6,90 €

cena v e-shope 6,90 €Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii s
Zákon o advokácii s DS
cena v predajni 2,20 €

cena v e-shope 2,20 €Úplné znenie zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny
ÚZZ Správny súdny poriadok
cena v predajni 3,19 €

cena v e-shope 3,19 €Úplné znenie zákona č. 523/2004 Z.z. o
ÚZZ Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
cena v predajni 1,78 €

cena v e-shope 1,78 €Úplné znenie zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej
ÚZZ Zákon o štátnej službe
cena v predajni 4,26 €

cena v e-shope 4,26 €Úplné znenie zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej
ÚZZ Zákon o cestnej doprave
cena v predajni 2,84 €

cena v e-shope 2,84 €Úplné znenie zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných
ÚZZ Zákon o hazardných hrách
cena v predajni 3,19 €

cena v e-shope 3,19 €Úplné znenie zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve
ÚZZ Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
cena v predajni 1,42 €

cena v e-shope 1,42 €V prípade, že nenájdete zákon, ktorý potrebujete,

kontaktujte nás mailom,

radi vám poradíme a odpovieme na prípadné otázky.

ZDczMmM0O