NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Ľudské práva

 

Odborné právnické knihy, učebnice i judikatúra

z oblasti ochrany ľudských práv

podľa Ústavy Slovenskej republiky

i z pohľadu európskeho a medzinárodného práva.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

The Amnesty International Report 2013 documents
Amnesty Interantional Report 2013
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,50 €Studie shrnuje výsledky velkého mezinárodního
Intimate Violence
cena v predajni 10,36 €

cena v e-shope 9,84 €Zborník príspevkov. Obsah: J. Filip: Listina deset
Deset let Listiny základních práv a svobod v právním řádu ČR a SR
cena v predajni 8,96 €

cena v e-shope 8,51 €Studie věnované různým problémům mezinárodní
Mezinárodněprávní aspekty ochrany lidských práv
cena v predajni 8,64 €

cena v e-shope 8,21 €Předmětem tohoto díla je teoretické pojednání o
Filozofické a právně teoretické aspekty lidských práv
cena v predajni 8,64 €

cena v e-shope 8,21 €Obsah:I. Prirodzenosť dôstojnosti človeka - axióma
Ľudská dôstojnosť - axióma ľudských práv
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 5,70 €Práva národa reflektuje 20 storočie ako súčasť pre
Práva národa
cena v predajni 6,61 €

cena v e-shope 6,28 €Kniha Neexistující al-Andalus. Jak intelektuálové
Neexistující al-Andalus: Jak intelektuálové znovu vymýšlejí islám
cena v predajni 9,72 €

cena v e-shope 9,23 €Před listopadem 1989 jsme zavádění "pozitivní
Antidiskriminační zákon - pomoc slabším nebo převrácení práva ?
cena v predajni 7,81 €

cena v e-shope 7,42 €Helsinský efekt - mezinárodní zásady, lidská práva
Helsinský efekt - mezinárodní zásady, lidská práva a zánik komunismu
cena v predajni 16,22 €

cena v e-shope 15,41 €Křesťanství a lidská práva poskytuje ideu ľudských
Křesťanství a lidská práva
cena v predajni 8,91 €

cena v e-shope 8,46 €Publikácia Zápas o lidská práva sa venuje ľudským
Zápas o lidská práva
cena v predajni 14,44 €

cena v e-shope 13,72 €Práce podává dějinný nástin vývoje ochrany
Evropská ochrana náboženské svobody
cena v predajni 8,96 €

cena v e-shope 8,96 €Kniha je určená pre lekárov a zdravotníckych
Sprevádzanie chorých a zomierajúcich
cena v predajni 12,22 €

cena v e-shope 11,61 €Publikácia obsahuje výsledky výskumného projektu
Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická diferenciace
cena v predajni 9,20 €

cena v e-shope 8,74 €Kniha se zabývá euroamerickým pojetím lidských
Sjednocující se Evropa a lidská práva a občanská práva
cena v predajni 18,34 €

cena v e-shope 17,42 €Tato analytická publikace volí odlišný přístup k
Nová lidská práva
cena v predajni 6,50 €

cena v e-shope 6,18 €Predkladaná publikácia rozoberá problematiku
Judikatura soudů EU a Rady Evropy ve věcech zákazu diskriminace
cena v predajni 11,00 €

cena v e-shope 10,45 €Kniha sa zameriava na slobodu prejavu ako ústavou
Sloboda prejavu a sloboda po prejave
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 19,00 €Kniha analyzuje a hodnotí problematiku vzniku a
Základné ľudské a občianske práva a slobody v Slovenskej republike
cena v predajni 19,00 €

cena v e-shope 19,00 €Cieľom knihy je zistiť, do akej miery Europsky
Sociální práva v Evropské úmluvě na ochranu lidských práv a Mezinárodním paktu o
cena v predajni 8,00 €

cena v e-shope 7,60 €Jde o třetí svazek přehledu judikatury z oblasti
Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva - Zákaz diskriminace
cena v predajni 12,10 €

cena v e-shope 11,50 €Prehľad judikatúry sa zameriava na najvýznamnejšie
Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva - Rozsudky velkého senátu
cena v predajni 19,68 €

cena v e-shope 18,70 €Cizinci ve vlastní zemi predstavuje vývoj
Cizinci ve vlastní zemi
cena v predajni 18,47 €

cena v e-shope 17,55 €Ľudské práva sa považujú za práva zabezpečujúce
Sociálno-právny rozmer ochrany práv človeka a zamestnanca
cena v predajni 8,60 €

cena v e-shope 7,74 €Kniha sa venuje teoretickým aspektom ľudských
Pojem a teorie lidských práv
cena v predajni 5,55 €

cena v e-shope 5,27 €Publikácia poskytuje základnú orientáciu v danej
Ústavné garancie ľudských práv
cena v predajni 13,75 €

cena v e-shope 13,75 €Jednoduchosť získavania informácií, dostupnosť
Nenávistný internet versus právo
cena v predajni 19,83 €

cena v e-shope 18,84 €Rómovia predstavujú jednu z výrazných etnických
Právní postavení Romů v zemích Evropské unie
cena v predajni 8,97 €

cena v e-shope 8,52 €Publikácia prezentuje výsledky medzinárodného
Lidská práva proti rasizmu
cena v predajni 7,81 €

cena v e-shope 7,42 €Dvadsať rokov od okamihu, kedy sa uložením
Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku
cena v predajni 21,00 €

cena v e-shope 19,95 €Publikácia sa venuje problematike zákonnosti
Zákonnost důkazů v trestním řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských
cena v predajni 8,20 €

cena v e-shope 7,79 €Základné práva a slobody podstatným spôsobom
Základné práva a slobody v pracovnom práve
cena v predajni 16,50 €

cena v e-shope 15,68 €Kniha je komplexným spracovaním problematiky a
Medzinárodná a európska ochrana ľudských práv
cena v predajni 35,00 €

cena v e-shope 35,00 €Monotematické číslo časopisu AUC Iuridica zamerané
Lidská práva, právní odpovědnost a ochrana životního prostředí
cena v predajni 6,00 €

cena v e-shope 5,70 €Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně
Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících
cena v predajni 11,80 €

cena v e-shope 11,21 €Kniha sa komplexne zaoberá procesnými a
Dimenze ochrany lidských práv v EU
cena v predajni 19,24 €

cena v e-shope 18,28 €The authors, two academics and a practitioner at
The European Convention on Human Rights, 7th edition
cena v predajni 60,00 €

cena v e-shope 60,00 €Jeden z najvýznamnejšíc problémov súvisiacich s
Princíp proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod
cena v predajni 16,31 €

cena v e-shope 15,50 €ZWM5Nzc