NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v e-shope 26,93 €
do košíka:
cena v e-shope 15,20 €
do košíka:

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Správne právo, verejná správa, komunálne právo

 

 

 

...najnovšie publikácie z oblasti správneho práva...

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Publikácia v základne rovine pojednáva o
Soudní kontrola veřejné správy
cena v predajni 11,22 €

cena v e-shope 10,66 €Učebnica obsahuje základné poznatky všeobecnej
Správní právo - obecná část
cena v predajni 12,87 €

cena v e-shope 5,00 €Publikácia predstavuje praktickú realizáciu
Ochrana pokojného stavu v Občianskom zákonníku
cena v predajni 25,00 €

cena v e-shope 23,75 €Učebnica osobitnej časti správneho práva hmotného
Správne právo hmotné. Osobitná časť
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 22,00 €Kniha prináša základné vymedzenia pojmov, podstaty
Místní správa
cena v predajni 15,27 €

cena v e-shope 14,51 €Zákon o správnom konaní sa vzťahuje na konanie, v
Zákon o správnom konaní (správny poriadok), komentár
cena v predajni 49,00 €

cena v e-shope 46,55 €Tento komentár je zameraný na ochranu pred
Ochrana před škodlivými vlivy tabáku, alkoholu a návykových látek, komentář
cena v predajni 28,44 €

cena v e-shope 27,02 €Zborník príspevkov z konferencie s názvom
Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů
cena v predajni 6,34 €

cena v e-shope 2,54 €Kniha v úvode rekapituluje vývoj verejnej správy a
Základy teorie veřejné správy
cena v predajni 12,60 €

cena v e-shope 11,97 €Komentár k českému zákonu o obecnej polícii
Zákon o obecní policii. Komentář, 2.vyd.
cena v predajni 58,05 €

cena v e-shope 52,25 €Tento komentár je zameraný na český zákon o
Zákon o přestupcích a přestupkové řízení, komentář, 2.vydání
cena v predajni 57,81 €

cena v e-shope 54,92 €Publikácia je súborom rozhodnutí predovšetkým
Přehled judikatury z oblasti samosprávy (územní a profesní)
cena v predajni 26,29 €

cena v e-shope 24,98 €Učebnica predovšetkým skúma východiská pre ochranu
Právo na ochranu veřejného zdraví
cena v predajni 29,44 €

cena v e-shope 8,90 €Publikácia analyzuje kontrolu vo verejnej správe,
Kontrola vo verejnej správe v kontexte európskeho správneho práva
cena v predajni 15,95 €

cena v e-shope 15,95 €Predkladaná publikácia je komplexným a prehľadným
Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte
cena v predajni 40,00 €

cena v e-shope 40,00 €Kniha pojednáva o organizácii verejnej správy v
Základy organizace veřejné správy
cena v predajni 18,95 €

cena v e-shope 17,06 €Správne trestanie ako subsystém správneho práva
Základy správního práva trestního, 5.vydanie
cena v predajni 21,96 €

cena v e-shope 10,00 €Právna úprava regulujúca tzv.stret záujmov osôb
Zákon o střetu zájmu, komentář, 2.vydání
cena v predajni 26,44 €

cena v e-shope 23,80 €Kniha pojednáva o úlohe miestnej a regionálnej
Obce a regiony jako politický prostor
cena v predajni 15,88 €

cena v e-shope 15,09 €Kniha je kompletným sprievodcom tématikou
Místní poplatky, 2. vydání
cena v predajni 21,96 €

cena v e-shope 10,98 €Tretie vydanie komentára k správnemu poriadku ČR
Správní řád, komentář, 3.vydanie
cena v predajni 44,36 €

cena v e-shope 39,92 €Prehľadné a ucelené spracovanie všeobecnej aj
Správne právo. Všeobecná a osobitná časť
cena v predajni 11,50 €

cena v e-shope 10,93 €Publikácia prispieva k poznaniu podstaty
Základy regionálních věd a veřejné správy
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 14,75 €Kniha sa zameriava predovšetkým na financovanie
Finance územní samosprávy
cena v predajni 12,37 €

cena v e-shope 6,19 €Samospráva obce predstavuje komplexný pohľad na
Samospráva obce
cena v predajni 23,10 €

cena v e-shope 20,79 €Ucelený pohľad na vybrané časti hmotnoprávnej
Správne právo. Osobitná časť, 2.vydanie
cena v predajni 22,50 €

cena v e-shope 21,38 €Kniha podáva výklad o troch najdôležitejšíc
Základy správního práva a veřejné správy
cena v predajni 16,43 €

cena v e-shope 14,79 €Publikácia podáva ucelený pohľad na problematiku
Správne právo hmotné. Všeobecná časť, 2.vydanie
cena v predajni 17,00 €

cena v e-shope 16,15 €Učebnica prináša poznatky o verejnej správe z
Veřejná správa
cena v predajni 26,55 €

cena v e-shope 23,90 €Publikácia prináša systematický výklad všeobecnej
Správní právo. Obecná část, 8.vydanie
cena v predajni 42,70 €

cena v e-shope 40,57 €Publikácia sa zaoberá problematikou verejnej
Verejná správa a správne právo, 2.vyd.
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,83 €Publikácia je spracovaním problematiky správneho
Správny poriadok, komentár, 6.vydanie
cena v predajni 16,00 €

cena v e-shope 16,00 €Vybrané správne procesy sú skĺbením teoretických i
Vybrané správne procesy, 3.vydanie
cena v predajni 25,50 €

cena v e-shope 22,95 € 

 

 

...ďalšie publikácie zo správneho práva si môžete prezrieť v podkategóriách

Správne právo a verejná správa a Komunálne právo...

NjM1ZjA1