NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Správne právo, verejná správa, komunálne právo

 

 

 

...najnovšie publikácie z oblasti správneho práva...

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Jednotlivé kapitoly predkladanej publikácie
Právnické osoby obcí a krajů
cena v predajni 23,45 €

cena v e-shope 22,28 €Učebnica správneho práva procesného sa venuje jeho
Správne právo procesné. Všeobecná časť
cena v predajni 35,00 €

cena v e-shope 32,90 €Publikácia sa venuje výraznému a špecifickému
Správní trestání z hlediska praxe a judikatury
cena v predajni 21,56 €

cena v e-shope 20,48 €Všetky inštitúcie verejnej správy, a teda i obce v
Zpracování osobních údajů obcemi
cena v predajni 18,23 €

cena v e-shope 17,32 €Publikácia sa zaoberá princípom subsidiarity
Princip subsidiarity správního řádu
cena v predajni 25,96 €

cena v e-shope 24,66 €Kniha vychádza z českého zákona o ochrane osobných
Ochrana osobních údajů v praktických příkladech
cena v predajni 12,99 €

cena v e-shope 12,34 €Cieľom nového kontrolného poriadku (zákon
Kontrolní řád
cena v predajni 14,98 €

cena v e-shope 14,98 €Správne právo nás sprevádza od kolísky až do
Správní uvážení
cena v predajni 6,60 €

cena v e-shope 6,60 €Cieľom učebnice je priblížiť základnú
Bezpečnostné služby v Slovenskej republike
cena v predajni 17,90 €

cena v e-shope 16,11 €Publikácia prináša najdôležitejšie informácie z
Majetek územních samosprávních celků v teorii a praxi
cena v predajni 24,82 €

cena v e-shope 6,90 €Kniha prináša súborné vydanie tematickej
Přehled judikatury ve věcech práva na informace
cena v predajni 25,95 €

cena v e-shope 24,65 €Cieľom publikácie je načrtnúť koncepciu modernej
Model optimálneho fungovania modernej štátnej správy
cena v predajni 9,90 €

cena v e-shope 8,91 €Zborník príspevkov zo sympózia Asociácie bývalých
Potenciál spravodajských služieb malých krajín predvídať krízy a ohrozenia
cena v predajni 2,50 €

cena v e-shope 2,25 €Publikácia zahŕňa vybrané súvislosti z
Veřejná správa a veřejné služby v zemích Evropské unie
cena v predajni 15,08 €

cena v e-shope 14,33 €Zborník prác s oblasti správneho práva rozdelený
Aktuální otázky správního soudnictví
cena v predajni 15,52 €

cena v e-shope 14,74 €Kniha prináša analýzu vonkajšej i vnútornej
Kontrola v obecnej samospráve
cena v predajni 14,00 €

cena v e-shope 14,00 €Publikácia prináša podrobnú analýzu problematiky
Základy odpovědnosti za správní delikty
cena v predajni 30,92 €

cena v e-shope 29,37 €Zborník z celoštátneho vedeckého seminára s
Perspektívy rozvoja verejnej správy v krajinách Európskej únie
cena v predajni 4,33 €

cena v e-shope 3,90 €Učebné skriptum stručne rozoberá historický vývoj
Vývoj verejnej správy vo vybraných krajinách Európskej únie
cena v predajni 14,74 €

cena v e-shope 14,00 €Súkromie je inštitútom, ktorý prechádza naprieč
Ochrana soukromí ve správním právu, 2.vyd.
cena v predajni 17,72 €

cena v e-shope 16,83 €Princípy dobrej verejnej správy tvoria súčasť
Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy
cena v predajni 16,50 €

cena v e-shope 15,51 €Kniha prináša komplexné spracovanie problematiky
Pohřebnictví
cena v predajni 20,30 €

cena v e-shope 18,27 €Kniha sa zaoberá všetkými existujúcimi právnymi a
E-government v České republice
cena v predajni 26,21 €

cena v e-shope 24,90 €Publikácia komplexne rozoberá ochranu pred
Ochrana před nečinností veřejné správy
cena v predajni 21,41 €

cena v e-shope 20,34 €Kniha prináša rozbor najčastejších právnych
Cizinecké právo
cena v predajni 23,20 €

cena v e-shope 22,04 €Publikácia prináša informácie o obecnej samospráve
Obecní samospráva v České republice
cena v predajni 15,36 €

cena v e-shope 14,59 €Úplné znenie zákona č.71/1967 Zb. o správnom
Zákon o správnom konaní. Úzz, 10. vydanie
cena v predajni 2,20 €

cena v e-shope 2,20 €Publikácia obsahuje podrobnú analýzu právnej
Kontrolní mechanismy fungování veřejné správy
cena v predajni 18,24 €

cena v e-shope 17,33 €Cieľom knihy je analýza vybraných inštitútov
Európske správne právo a európsky správny priestor
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 10,00 €Cieľom publikácie je analýza národných právnych
Správní řízení v zemích EU
cena v predajni 15,42 €

cena v e-shope 14,65 €Publikácia približuje pôsobenie správneho práva,
Evropské správní právo
cena v predajni 17,48 €

cena v e-shope 16,61 €Publikácia sa venuje problematiky územnej
Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance
cena v predajni 21,66 €

cena v e-shope 20,58 €Kniha prináša prehľadné spracovanie problematiky
Organizácia štátnej správy a správne konanie pre sociálne štúdie
cena v predajni 9,00 €

cena v e-shope 8,55 €Kniha rozoberá problematiku verejnej správy a
Vývoj veřejné správy na území českých zemí a Slovenska
cena v predajni 16,13 €

cena v e-shope 15,32 €Základným cieľom právnej úpravy ochrany osobných
Zákon o ochraně osobních údajů, komentář
cena v predajni 40,05 €

cena v e-shope 19,90 €Kniha je vysokoškolsko uučebnicou, ktorá prináša
Správne právo hmotné. Všeobecná časť
cena v predajni 45,00 €

cena v e-shope 42,75 €Kniha sa orientuje na charakteristiku základov
Vybrané problémy miestnej samosprávy
cena v predajni 10,00 €

cena v e-shope 9,00 €Kniha predstavuje komplexné spracovanie správneho
Správní řízení od A do Z + CD, 2.vyd.
cena v predajni 21,71 €

cena v e-shope 13,03 €U!čebnica prináša koncentrovaný výklad základných
Správní právo. Obecná část, 8.vydání
cena v predajni 20,00 €

cena v e-shope 10,00 € 

 

 

...ďalšie publikácie zo správneho práva si môžete prezrieť v podkategóriách

Správne právo a verejná správa a Komunálne právo...

YzRkYTNmO