NOVINKY

arr3Otváracie hodiny predajne      Milí zákazníci,   upozorňujeme na zmenu otváracích hodín.   predajňa otvorená od...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

cena v e-shope 1,50 €
do košíka:

KONTAKTY

Erudite, s.r.o.
Na Pasekách 25
831 06 Bratislava
tel: +421 905 352 582
napíšte nám
Kamenná predajňa:
Právnická literatúra, Jesenského 5, Bratislava 1

 

TOP 10

MAREC 2018

1. Civilný sporový poriadok. Veľký komentár (Števček a kolektív)

2. Ústavné právo hmotné (Drgonec)

3. Alternatívne tresty (Strémy, Králik)

4. Aktuálne otázky teórie práva (kolektív)

5. Sudca v demokracii (Barak)

6. Správny poriadok a správny súdny poriadok. Judikatúra (Milučký)

7. Obhajoba obvineného v prípravnom konaní (Čopko, Romža)

8. Organizácia súdov a prokuratúry SR (Čollák)

9. Repetitórium civilného procesného práva (Gešková, Smyčková, Zámožík)

10. Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov 2. diel (Jakubáč)

 

 

Naše Tipy

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov (Jozef Vozár a kolektív)

Ekonomické minimum starostu (Ingrid Konečná Veverková)

Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu (Mykola Sidak, Andrea Slezáková)

Exekučné spory (Jana Mazáková)

Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok (Lucia Černáková)

Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu (Ľubomír Čunderlík)

Základní bankovní služby a asymetrie informací z hlediska spotřebitele (Ivan Soukal, Jan Draessler)

Občanská a lidská práva v současné době (Václav Pavlíček, Helena Hofmannová)

Účastenství v civilním soudním řízení (Renáta Šínová, Marek Juráš)

Filmové právo (Ivan David)

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (Tomáš Ľalík)

Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti (Jan Dědič, Jan Lasák, Josef Kříž)

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Komentár (Katarína Janurová, Paulína Mareková)

Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí (Artúr Soldán)

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Komentár (Ondrej Baláž)

Diplomatické a konzulárne právo (Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog, Rastislav Kaššák)

Dukazní břemeno v civilním řízení soudním (Petr Lavický)


Knihy: Správne právo, verejná správa, komunálne právo

 

 

 

...najnovšie publikácie z oblasti správneho práva...

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Obsah: Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
Slobodný prístup k informáciám
cena v predajni 4,52 €

cena v e-shope 4,52 €Kniha prináša komplexný a odborný komentár zákona
Ústavný zákon o ochrane verejného zájmu pri výkone funkcií verejných funkcionáro
cena v predajni 27,50 €

cena v e-shope 11,00 €Predkladaná vedecká monografia z jednej
Problematika psov v obci
cena v predajni 27,50 €

cena v e-shope 24,75 €Kniha predstavuje teoretický pohľad na vzťah
Veřejná správa a lidská práva
cena v predajni 12,35 €

cena v e-shope 11,73 €Zákon o priestupkoch. Veľký komentár obsahuje
Zákon o priestupkoch. Veľký komentár
cena v predajni 45,10 €

cena v e-shope 45,10 €Místní a účelové komunikace sa podrobne venuje
Místní a účelové komunikace
cena v predajni 14,85 €

cena v e-shope 14,11 €Cieľom vnútornej kontroly je snaha nastaviť také
Zákon o finančnej kontrole a audite. Komentár
cena v predajni 13,60 €

cena v e-shope 12,24 €Príručka sa venuje aktuálnym otázkam odmeňovania
Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016
cena v predajni 7,90 €

cena v e-shope 7,11 €Zákon o podmienkach predaja výrobkov a
Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
cena v predajni 9,80 €

cena v e-shope 8,82 €Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve
Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve
cena v predajni 14,80 €

cena v e-shope 13,32 €Ekonomika veřejné správy poskytuje aspekty
Ekonomika veřejné správy
cena v predajni 14,72 €

cena v e-shope 13,98 €Rozpočtový proces obcí je analyzovaný v
Rozpočtový proces obcí
cena v predajni 12,37 €

cena v e-shope 12,37 €Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné
Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti
cena v predajni 12,50 €

cena v e-shope 11,25 €Kniha Přehled judikatury vztahující se k právní
Přehled judikatury vztahující se k právní úpravě na ochranu osobních údajů
cena v predajni 21,95 €

cena v e-shope 20,85 €Nový komentář ke správnímu řádu se svým
Správní řád. Komentář
cena v predajni 58,05 €

cena v e-shope 55,14 €Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej
Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe
cena v predajni 10,90 €

cena v e-shope 9,81 €Správne právo hmotné, Všeobecná časť je základnou
Správne právo hmotné, Všeobecná časť
cena v predajni 18,80 €

cena v e-shope 17,86 €Na/O kraji. Kraje a jejich představitelé 2000-2013
Na/O kraji
cena v predajni 11,38 €

cena v e-shope 10,81 €Evropdká veřejná správa je základ pre európske
Evropská veřejná správa
cena v predajni 29,00 €

cena v e-shope 27,55 €Kontrolný řád - komentář je komplexným komentárom
Kontrolní řád - komentář
cena v predajni 27,00 €

cena v e-shope 25,65 €Řadné opravné prostředky ve správním řízení (podle
Řádné opravné prostředky ve správním řízení
cena v predajni 15,04 €

cena v e-shope 15,04 €Správní právo hmotné. Obecná část 2. vydání je
Správní právo hmotné. Obecná část 2. vydání
cena v predajni 15,75 €

cena v e-shope 14,96 €Financování měst, obcí a regionů - teorie a praxe
Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe
cena v predajni 15,50 €

cena v e-shope 14,73 €Činnosť rady školy, ktorá rozvíja svoje aktivity v
Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy, 3.vyd.
cena v predajni 9,50 €

cena v e-shope 9,03 €Kompetenční výluky ve správním soudnictví sa
Kompetenční výluky ve správním soudnictví
cena v predajni 12,80 €

cena v e-shope 12,16 €Slobodný prístup k informáciám v samospráve -
Slobodný prístup k informáciám v samospráve - povinnosti miest a obcí
cena v predajni 13,50 €

cena v e-shope 12,15 €Správní právo procesní (v příkladech a otázkach)
Správní právo procesní (v příkladech a otázkách)
cena v predajni 11,90 €

cena v e-shope 11,31 €Obecní policie a privatizace bezpečnosti v
Obecní policie a privatizace bezpečnosti v evropských zemích
cena v predajni 13,00 €

cena v e-shope 12,35 €Zákon o státní službě. Komentář je komplexným
Zákon o státní službě. Komentář
cena v predajni 89,00 €

cena v e-shope 84,55 €Katalog prací ve veřejných službách a správě:
Katalog prací 2015
cena v predajni 23,45 €

cena v e-shope 22,28 €Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár
cena v predajni 39,00 €

cena v e-shope 39,00 €Zákon o krajích. Komentář je komplexným podrobným
Zákon o krajích. Komentář
cena v predajni 35,78 €

cena v e-shope 33,99 €Učebný text sa zameriava na vymedzenie pojmu
Správne právo hmotné a procesné
cena v predajni 7,00 €

cena v e-shope 6,65 €Príručka slúži na prípravu miest a obcí na
Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach
cena v predajni 13,30 €

cena v e-shope 11,97 €Zákon o správnom konaní patrí k jedným z
Zákon o správnom konaní (správny poriadok), komentár, 2. vydanie
cena v predajni 49,00 €

cena v e-shope 49,00 €Publikácia rozoberá problematiku nemeckej
Německá komunální politika
cena v predajni 14,18 €

cena v e-shope 13,47 €Publikácia sa zaoberá českými obcami, ktoré v
Politické aspekty financování českých měst
cena v predajni 10,01 €

cena v e-shope 9,50 €Učebnica správneho práva procesného približuje
Správne právo procesné. Osobitná časť, 2.vyd.
cena v predajni 22,00 €

cena v e-shope 20,90 €Kniha je aktualizovanou učebnicou správneho práva,
Správní právo procesní 5. vydání
cena v predajni 22,05 €

cena v e-shope 20,94 € 

 

 

...ďalšie publikácie zo správneho práva si môžete prezrieť v podkategóriách

Správne právo a verejná správa a Komunálne právo...

MGNkZT