Google Analytics


  • Video číslo 11/27
  • Google Analytics
2.3 Najdôležitejšie štatistiky v Google Analytics

Na čo by ste sa mali v Google Analytics pozerať? Aké sú najdôležitejšie reporty, ktoré by ste mali pravidelne sledovať?

Prehrať video
  • Dôležité odkazy

    České webové stránky Google Analytics

  • Cesty vo videu

    v Google Analytics - Ľavé menu - Akvizícia -> Všetka návštevnosť -> Zdroj / Medium

    v Google Analytics - Ľavé menu - Správanie -> Vyhľadávanie na webe -> Prehľad