S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Ochrana osobných údajov

Informácia k spracúvaniu osobných údajov pre e-shop

 

INFORMÁCIA O PRÁVACH RESP. SKUTOČNOSTIACH TÝKAJÚCICH SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY V SÚLADE S § 15, ODS. 1 ZÁKONA Č. 112/2013 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE E-SHOP.

 

Firma Thyreomedical s.r.o. , so sídlom Beloveža 154, 08614 Hažlín, IČO: 44303980 spracúva poskytnuté osobné údaje zákazníkov ako prevádzkovateľ e-shopu "Thyreomedical".

Osobné údaje poskytujú dotknuté osoby do informačného systému „e-shop“ na základe § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) za účelom zabezpečenia zmluvného vzťahu – kúpnej zmluvy v rámci predaja tovaru prostredníctvom e-shopu.

 

Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, telefón, email, fakturačné údaje.

 

Tretie strany/Príjemcovia, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené na nahliadnutie, prípadne poskytnuté na spracúvanie sú orgány a inštitúcie, ktorým to umožňuje osobitný zákon v zmysle § 10 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov.

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať jej osobné údaje preukázala svojou totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané, dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje alebo o tom, aké budú následky v prípade, ak odmietne postúpiť prevádzkovateľovi osobné údaje. Dotknuté osoby o spracúvaní svojich osobných údajov rozhodujú uzavretím zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom.

 

 

Dotknutá osoba má rovnako právo na základe písomnej žiadosti od firmy vyžadovať:

  1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme.
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie.
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
  4. opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
  5. likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie.
  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
  7. sprístupnenie evidencie príslušného informačného systému prevádzkovateľa, kde je podrobne uvedený účel spracovávania, právny základ a zoznam osobných údajov.

 

Dotknutá osoba podľa § 16 ods. 1 zákona, je povinná poskytnúť do príslušného informačného systému len pravdivé osobné údaje a v prípade zmeny je povinná tieto nahlásiť neodkladne prevádzkovateľovi. V prípade poskytnutia nepravdivých údajov môže byť dotknutej osobe uložená pokuta Úradom na ochranu osobných údajov.

 

Informácia: na webe je použitá webová analytika "google analytics" (údaje spracováva anonymne),

                  web je prepojený aplikáciou s Facebookom (údaje spracováva anonymne).

MDNjZT