S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

KONTAKTY

Samuel Čiasnoha - ELECTRONIC Bros.
Cintorínska 16
053 42 Krompachy
tel: +421 53/4472521
elbros(a)elbros.sk

TOVAR V AKCII

cena 24,00 €
skladom
cena 59,99 €
skladom
klubová cena 369,00 €
cena 339,00 €
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena 59,90 €
skladom
cena 299,00 €
skladom
cena 115,00 €
skladom

Úvod » Letáky

Letáky

 

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ AKCIE

"Ambilight TV + TAB8507 Soundbar Cashback"

 

USPORIADATEĽ:                                 TP Vision Europe B.V., so sídlom: Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands, reg. no. 850721854

(ďalej len: „usporiadateľ“ alebo „TP VISION“)

 

Kontaktná adresa v Slovenskej republike:

TP Vision Europe B.V., Panónska cesta 17, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

 

ORGANIZÁTOR:                                   AVEDA PTI, s. r. o., so sídlom: K Hájům 1309/34, 155 00 Praha 5, IČ: 25675028, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiely C, vložke 60202

(ďalej len: „organizátor“)

 

 

NÁZOV AKCE:                                                     „Ambilight TV + TAB8507 Soundbar Cashback“

(dalej len „akcia“)

 

DOBA TRVANIA:                                  od 1.4.2024 do 14.7.2024 alebo do vypredania akciových setov

 

MIESTO KONANIA:                              Slovenská republika

 

PODMIENKY AKCIE:

 

 1. Základnou podmienkou pre vznik práva na vrátenie peňazí späť, je zakúpenie vybraných Ambilight TV značky Philips a soundbaru TAB8507 (zoznam akciových modelov je uvedený v prílohe č. 1), v čase od 1. apríla 2024 do 14. jála 2024 (alebo do vypredania akciových setov) v sieti vybraných predajcov (zoznam v prílohe č. 2 tohto dokumentu), a Vaša registrácia na stránke tv-av-akcie.sk v termíne najneskôr do 14 dní od zakúpenia soundbaru.

 

 1. V prípade, ak Ambilight TV a soundbar neboli zakúpené naraz, nákup soundbaru musí byť najneskôr do 10 dní od nákupu TV, počas trvania akcie.

 

 1. Nárok na vrátenie čiastky vo výške percentuálnej zľavy (podľa veľkosti uhlopriečky zakúpenej Ambilight TV) z nákupnej ceny soundbaru, je možné uplatniť na zakúpený set výrobkov najviac raz v prípade fyzických osôb, pričom tento nárok nevzniká, resp. zanikne, v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy na príslušný výrobok podľa ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka.

 

 1. Tejto akcie sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov, pričom zamestnanci spoločnosti TP VISION sú z tejto akcie vylúčení.

 

 1. Táto propagačná akcia je platná len v Slovenskej republike a vzťahuje sa výlučne na tovar zakúpený v Slovenskej republike.

 

 1. Spoločnosť TP VISION si vyhradzuje právo túto akciu kedykoľvek bez udania dôvodu ukončiť, pričom týmto nebude dotknutý nárok na vrátenie peňazí vzniknutý po splnení všetkých uvedených podmienok zo strany kupujúceho v súvislosti s kúpou akciových produktov v čase do oznámenia ukončenia tejto akcie. Oznámenie je možné vykonať aj na internetovej stránke spoločnosti usporiadateľa.

 

 1. Registráciu je potrebné vykonať najneskôr do 14 dní od zakúpenia soundbaru k Ambilight TV, a to riadnym vyplnením registračného formulára na stránke tv-av-akcie.sk a jeho odoslaním, kliknutím na tlačidlo "Odoslať" na konci formulára. Do formulára musí byť nahratý čitateľný doklad o kúpe (účtenka, popr. faktúra preukazujúca kúpu daných výrobkov), ako musia byť vyplnené aj všetky povinné údaje. Vypĺňaniu registračného formulára vrátane nahrania príloh je potrebné venovať náležitú pozornosť, nakoľko neúplne a/alebo nesprávne vyplnené údaje registračného formulára nebudú brané na zreteľ, ako ani nebude prihliadané k registráciám vykonaným po 28. júli 2024 (najneskôr však do 14 dní od zakúpenia soundbaru) a nárok na vrátenie čiastky v týchto prípadoch nevzniká. Ak registrácia prebehne úspešne, bude zákazníkovi obratom, najneskôr však do 5 kalendárnych dní od vykonania registrácie, zaslaný email s potvrdením registrácie, a to prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu, uvedenú zákazníkom ako kontaktné údaje pre spojenie pri registrácii v sekcii označenej ako "Emailová adresa". Ak potvrdzujúci email neobdržíte v uvedenej lehote, nie ste zaregistrovaný.

 

 1. Bankový účet, uvedený ako bankové spojenie zákazníka pri registrácii v sekcii označenej ako "Bankové spojenie", a na ktorý bude po splnení všetkých podmienok zaslaná príslušná čiastka, musí byť vedený v peňažnom ústave v Slovenskej republike. V opačnom prípade nárok na vrátenie príslušnej sumy, nevzniká. Organizátor akcie si vyhradzuje lehotu pre vrátenie peňazí podľa týchto pravidiel v dĺžke minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa platnej registrácie.

 

 1. Ak vrátené peniaze zákazník neobdrží na účet, môžete to spoločnosti TP VISION alebo organizátorovi akcie AVEDA PTI, s.r.o. nahlásiť najneskôr do 26.9.2024. Po uplynutí týchto lehôt už nebudú sťažnosti vzaté na zreteľ.

 

 1. Vašej žiadosti o vrátenie peňazí bude vyhovené iba v prípade, že použijete rovnakú kontaktnú e-mailovú adresu, na ktorú spoločnosť AVEDA PTI, s.r.o. ako organizátor zaslala e-mail s potvrdením Vašej registrácie.

 

 1. Túto akciu nemožno zlučovať so žiadnou inou špeciálnou akciou, reklamou ani zmluvou. Zľavu je možné uplatniť aj na zľavnený produkt v inej akcii predajcu.

 

 1. TP VISION si vyhradzuje právo kedykoľvek pravidlá tejto akcie zmeniť, a to bez predchádzajúceho oznámenia.

 

 1. Počas tejto propagačnej akcie nemá účastník akcie právo na žiadne iné výhody okrem vrátenia peňazí.

 

 1. Úplné aktuálne znenie pravidiel akcie bude po dobu konania akcie k dispozícii na webovej stránke tv-av-akcie.sk.

 

 1. Usporiadateľ a organizátor akcie je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v akcii, a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej s akciou.

 

 1. Usporiadateľ a organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov z akcie v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, konal v rozpore s dobrými mravmi, a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť.

 

 1. Vyplnením a odoslaním registračného formulára vyjadrujete v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z.. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"), svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré ste uviedli v registračnom formulári (Ďalej len "osobné údaje"), spoločnosťou TP VISION pre potreby tejto propagačnej akcie, pre zasielanie informácií o aktuálnej ponuke spoločností TP VISION ponúkaných výrobkov a služieb, a to po dobu 5 rokov od udelenia tohto súhlasu (ďalej len "Doba súhlasu"). Súčasne vyslovujete svoj súhlas, že spracovaním Vašich osobných údajov môže spoločnosť TP VISION poveriť ako spracovávateľa spoločnosť AVEDA PTI, s.r.o., so sídlom Praha 5, K Hájům 1309/34, PSČ 15500, Česká republika, IČO 25675028. Potvrdzujete, že poskytnuté osobné údaje sú presné, že ste boli poučený/á o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov, a zaväzujete sa svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, ako aj informovať spoločnosť TP VISION bez zbytočného odkladu o zmene vo svojich osobných údajoch. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo tieto opravovať, ako aj ďalšie práva a to najmä podľa § 19 až28 zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov ste tiež oprávnený/á kedykoľvek odvolať, a to emailom, prostredníctvom philips@aveda-pti.cz. Zároveň, ak si nezvolíte inú možnosť, udeľujete vyplnením a odoslaním registračného formulára spoločnosti TP VISION najmä v zmysle § 62 ods. 2 a iných ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z. ., o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení s informáciami o aktuálnej ponuke spoločností TP VISION ponúkaných výrobkov a služieb, a to po dobu súhlasu a prostredníctvom elektronickej pošty na Vašu emailovú adresu, ktorú ste uviedli ako svoje kontaktné spojenie v registračnom formulári. Ste pritom oprávnený/á tento svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení kedykoľvek odvolať, a to písomne ​​na adresu sídla spoločnosti TP VISION., alebo osobne v sídlach spoločnosti TP VISION.

 

 

 

 

POSTUP ÚČASTNÍKA AKCIE:

 

 1. Zakúpte si u vybraného predajcu zo zoznamu v prílohe č. 2 jeden z akciových modelov TV spolu s akciovým modelom soundbaru TAB8507, uvedených v prílohe č. 1.

 

 1. Nákup musí byť uskutočnený v období od 1.4.2024 do 14.7.2024 alebo do vypredania akciových setov u vybraného predajcu uvedeného v prílohe č. 2.

 

 1. Najneskôr do 14 dní od zakúpenia akciového soundbaru k Ambilight TV si svoj nákup zaregistrujete na webovej adrese www.tv-av-akcie.sk. Nezabudnite nahrať čitateľné kópie požadovaných podkladov zakúpených produktov.

 

 1. Starostlivo uschovajte doklad o nákupe. Pred odoslaním čiastky späť bude požadované jeho predloženie.

 

 1. Zákazníkovi bude na účet zaslaná čiastka vo výške percentuálnej zľavy z nákupnej ceny soundbaru vypočítanej podľa veľkosti uhlopriečky zakúpenej Ambilight TV so soundbarom. (výšky cashback zľavy sú uvedené v prílohe č. 3).

 

 

 

 

V Bratislave dňa 1.3.2024

 

 

 

Príloha č. 1

ZOZNAM VÝROBKOV ZARADENÝCH DO MARKETINGOVEJ AKCIE "Ambilight TV + TAB8507 Soundbar Cashback "

Modely Ambilight televízorov značky Philips v akcii:


32PFS6908/12

32PFS6905/12

32PFS6906/12

42OLED818/12

43PUS8007/12

43PUS8057/12

43PUS8079/12

43PUS8118/12

43PUS8319/12

43PUS8359/12

43PUS8506/12

43PUS8507/12

43PUS8517/12

43PUS8518/12

43PUS8558/12

43PUS8818/12

43PUS8919/12

43PUS8959/12

48OLED707/12

48OLED718/12

48OLED769/12

48OLED806/12

48OLED807/12

48OLED818/12

48OLED819/12

48OLED907/12

50PUS7906/12

50PUS8007/12

50PUS8118/12

50PUS8319/12

50PUS8359/12

50PUS8507/12

50PUS8517/12

50PUS8518/12

50PUS8558/12

50PUS8807/12

50PUS8818/12

50PUS8857/12

50PUS8919/12

55OLED707/12

55OLED718/12

55OLED769/12

55OLED806/12

55OLED807/12

55OLED818/12

55OLED819/12

55OLED908/12

55OLED909/12

55PML9008/12

55PML9019/12

55PML9059/12

55PML9308/12

55PML9507/12

55PUS7956/12

55PUS8007/12

55PUS8057/12

55PUS8079/12

55PUS8118/12

55PUS8319/12

55PUS8359/12

55PUS8518/12

55PUS8558/12

55PUS8807/12

55PUS8818/12

55PUS8857/12

55PUS8919/12

55PUS8959/12

58PUS8507/12

65OLED718/12

65OLED769/12

65OLED807/12

65OLED818/12

65OLED819/12

65OLED907/12

65OLED908/12

65OLED909/12

65OLED937/12

65OLED986/12

65PML9008/12

65PML9019/12

65PML9059/12

65PML9308/12

65PML9507/12

65PML9636/12

65PUS8007/12

65PUS8008/12

65PUS8057/12

65PUS8079/12

65PUS8118/12

65PUS8319/12

65PUS8359/12

65PUS8507/12

65PUS8517/12

65PUS8518/12

65PUS8558/12

65PUS8807/12

65PUS8818/12

65PUS8857/12

65PUS8919/12

65PUS8959/12

70PUS8007/12

70PUS8118/12

75PML9008/12

75PML9019/12

75PML9059/12

75PML9506/12

75PML9636/12

75PUS8008/12

75PUS8079/12

75PUS8319/12

75PUS8506/12

75PUS8818/12

75PUS8919/12

77OLED818/12

77OLED819/12

77OLED908/12

77OLED909/12

77OLED937/12

85PUS8818/12

86PUS8807/12


Akciový model soundbaru značky Philips:

TAB8507/10


 

Príloha č. 2

ZOZNAM PREDAJCOV, KDE PLATÍ MARKETINGOVÁ AKCIA " Ambilight TV + TAB8507 Soundbar Cashback "

PARTNERI - Kamenné a internetové predajne:

Euronics

 

Príloha č. 3

ZOZNAM CASHBACK ZLIAV PLATNÝCH PRI MARKETINGOVEJ AKCII " Ambilight TV + TAB8507 Soundbar Cashback"

HODNOTA CASHBACK-U – Výška percentuálnej zľavy na soundbar:

Soundbar

Ambilight TV

% zľavy z ceny

uhlopriečka

soundbaru TAB8507 *

TAB8507/10

32"

32%

TAB8507/10

42"

42%

TAB8507/10

43"

43%

TAB8507/10

48"

48%

TAB8507/10

50"

50%

TAB8507/10

55"

55%

TAB8507/10

58"

58%

TAB8507/10

65"

65%

TAB8507/10

70"

70%

TAB8507/10

75"

75%

TAB8507/10

77"

77%

TAB8507/10

85"

85%

TAB8507/10

86"

86%

 

*zľava na soundbar je poskytnutá vo výške percentuálnej zľavy podľa rozmeru uhlopriečky zakúpeného akciového televízora, z ceny soundbaru (model TAB8507) uvedenej na doklade o kúpe (účtenka, faktúra)

 


MGU2MGMzMT