S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

TOVAR V AKCII

Cena pred zľavou 755,00 Eur
Naša cena 151,00 Eur
Cena pred zľavou 549,00 Eur
Naša cena 439,20 Eur
Cena pred zľavou 743,50 Eur
Naša cena 446,10 Eur

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Naša cena 642,50 Eur
Cena pred zľavou 683,00 Eur
Naša cena 341,50 Eur
Naša cena 1 416,00 EurPodmienky ochrany osobných údajov a spracovateľská zmluva

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

Ochrana osobných údajov

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Eva Salvová -Quality, Ulica Tehelná 5721/31 , 917 01 Trnava, IČO:37042670 (ďalej len   "správca").

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Ulica Tehelná 5721/31,91701Trnava, adresa elektronickej pošty info@spalnove-studio.sk telefón +421 905 746 532.

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

 1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 1. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmyBohemiasoft s.r.o.(prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o (správca serverov) a firma Casablanca INT(prevádzkovateľ dátového centra),HeurekaShopping s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727a spoločnosť MINET s.r.o., so sídlom L.Svobodu 552/46, 976 32 Badín, IČO: 44325894(spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti) a Slovenská pošta, a.s.Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO: 36 631 124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S ( poštové služby na účely doručenia tovaru)

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu info@spalnove-studio.sk.

 3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

SPRACOVATEĽSKÁ ZMLUVA

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU A SPRACOVATEĹA

 1. Poskytovateľ (Eva Salvová-Quality) je vo vzťahu k osobným údajom klientov Užívateľov, teda nakupujúcich v eshopoch Užívateľov, spracovateľom podľa čl. 28 GDPR. Užívateľ (prevádzkovateľ eshopu) je správcom týchto údajov.

 2. Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti pri spracovaní osobných údajov, ku ktorým Poskytovateľ získal prístup v rámci plnenia zmluvy uzatvorenej s Užívateľom formou odsúhlasení všeobecných obchodných podmienok na www.spalnove-studio.sk

 1. ROZSAH SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľa spracovávať osobné údaje v rozsahu a za účelom uvedenými v článku. 2.2 - 2.10. týchto podmienok vo Spracovateľské zmluve.

 2. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľa spracovávať osobné údaje klientov Užívateľa.

 3. Poskytovateľ sa zaväzuje pre užívateľov spracovávať získané osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov.

 4. Poskytovateľ bude v rámci automatizovaného spracovania osobné údaje ukladať do databázy uložené na hardvéri Poskytovateľa, chrániť, zabezpečovať, zálohovať, zhromažďovať a likvidovať.

 5. Poskytovateľ vytvorí také softvérové nástroje, ktoré Užívateľovi uľahčia splnenie žiadostí klientov Užívateľa o výkon práv dotknutých osôb stanovených v GDPR, predovšetkým práva na výmaz, práva na informácie a prenositeľnosť informácií.

 6. Osobné údaje sú uložené len na hardvéri Poskytovateľa, jeho vlastných serveroch alebo jeho spolupracujúcich partnerov. Všetky osobné údaje sú uložené iba na území Európskej únie.

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľa spracovávať osobné údaje pre účely poskytovania eshopového riešení www.spalnove-studio.sk .

 2. Poskytovateľ nebude využívať spracovávané osobné údaje klientov Užívateľa pre vlastnú potrebu a za iným účelom ako je plnenie zmluvy.

 3. Poskytovateľ sa zaväzuje pre užívateľov spracovávať získané osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu a nasledujúcich 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

 4. Užívateľ udeľuje povolenie sa zapojením spolupracujúcich firiem, ktorými sú firmy Bohemiasoft s.r.o.(prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o (správca serverov) a firma Casablanca INT(prevádzkovateľ dátového centra),HeurekaShopping s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727a spoločnosť MINET s.r.o., so sídlom L.Svobodu 552/46, 976 32 Badín, IČO: 44325894(spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti) a Slovenská pošta, a.s.Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO: 36 631 124
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S ( poštové služby na účely doručenia tovaru)

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu a zálohovanie uložených osobných údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému prístupu k týmto osobným údajom alebo k ich strate.

 2. Prijatá technická a organizačná opatrenia zodpovedajú miere rizika. Poskytovateľ aj spolupracujúce firmy Bohemiasoft s.r.o.(prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o (správca serverov) a firma Casablanca INT(prevádzkovateľ dátového centra),HeurekaShopping s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727a spoločnosť MINET s.r.o., so sídlom L.Svobodu 552/46, 976 32 Badín, IČO: 44325894(spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti) a Slovenská pošta, a.s.Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO: 36 631 124
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S ( poštové služby na účely doručenia tovaru)
  pomocou nich zabezpečujú ich neustálu integritu a ochranu proti zneužitiu.

 3. Poskytovateľ prehlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným predpisom Poskytovateľa. Ktoré určujú, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby Poskytovateľa a spolupracujúcich firiem podľa čl. 2.10 týchto podmienok a sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o implementovaných bezpečnostných opatreniach.

 4. Po ukončení poskytovania plnenia, je Poskytovateľ povinný všetky osobné údaje vymazať, pokiaľ nemá povinnosť uložiť osobné údaje na základe iného zákona (napríklad pre zákonné potreby Polícia).

Záverečné ustanovenie

Ktokoľvek má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.

Užívateľ sa zaväzuje, bez zbytočného odkladu, nahlasovať všetky jemu známe informácie, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok.

Užívateľ súhlasí s týmito podmienkami zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetových formulárov na stránkach a podstránkach www.spalnove-studio.sk .

Ostatné vzťahy, ktoré nie sú týmito podmienkami výslovne neupravené sa riadia GDPR a právnym poriadkom Slovenskej republiky v platnom znení.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 23.apríla 2018.

 

YzhkZmF