TOVAR V AKCII

naša cena 125,00 EUR
skladom

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky vydavateľstva Kanije

Counselling s.r.o.

 

Nasledujúce všeobecné podmienky platia na všetok ponúkaný tovar a služby. Všetky výnimky je možné zrealizovať len na základe nášho súhlasu. Vyhradzujeme si právo všeobecné obchodné podmienky meniť alebo doplniť. Všetky predchádzajúce objednávky, ktoré obdržíme pred zmenou resp. doplnením obchodných podmienok budú spracované na základe ešte starých platných všeobecných obchodných podmienok.

Objednávanie tovaru

Pre objednanie tovaru sa musíte zaregistrovať. Pri nákupe kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a titul bude vložený do nákupného košíka. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. Zároveň bude preverené Vaše oprávnenie objednávať dané metodiky a zašleme Vám faktúru na emailovú adresu. 

Dodacie lehoty

Dodacia lehota je uvedená pri každom titule osobitne a znamená, do koľkých pracovných dní zvyčajne daný titul odosielame (odovzdávame balík pošte). Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 21 pracovných dní . Zákazník má v prípade predĺženia uvedenej dodacej lehoty právo od zmluvy odstúpiť, budeme stornovať objednávku a v prípade úhrady kúpnej ceny Vám budú finančné prostriedky vrátené obratom na bankový účet, z korého suma bola uhradená. V prípade titulov, ktoré ešte neboli vydané (predpredaje), sú všetky uvádzané termíny iba orientačné a nezáväzné - objednaný titul Vám pošleme okamžite ako nám bude dodaný. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

Spôsob dodania tovaru

Tovar posielame Slovenskou poštou formou listu/balíka.

Dodacia lehota uvedená pri vytváraní objednávky znamená, do koľkých dní dané tituly odosielame. K tejto dobe treba pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie titulu ku vám Slovenskou poštou.

Spôsob platby

  • prevodný príkaz na základe vystavenej predfaktúry

V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad.

 

Poštovné a iné poplatky

K uvedeným cenám pripočítavame klasické poštovné a balné vo výške 5 eur. Pokiaľ si objednávate viac titulov, platíte len jedno poštovné, môže byť však vyššie vzhľadom na vyššiu váhu balíka, zodpovedá cenníku Slovenskej pošty.

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás, prosím, kontaktujte a uveďte číslo Vašej objednávky.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Reklamovanie tovaru

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu kanije@counselling.sk. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Nekompletnosť diagnostického materiálu je nutné oznámiť do 14 dní od ich prevzatia.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte (). Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite, prosím, na adresu Psychoedukácia s.r.o., Jabloňová 8, 900 42 Dunajská Lužná. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. 

Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom.

Odstúpenie od zmluvy

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil.

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail).

 

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

  • tovar je mechanicky poškodený alebo zašpinený
  • knihy majú známky používania (čítania, kopírovania)
  • tovar nie je kompletný (vrátane príslušenstva)

 

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

 

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na sindelarcentrum@gmail.com. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
E-mail: ba@soi.sk

 

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom internetovom obchode!

OGExYTM4