OBCHODNÉ PODMIENKY » OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a firmou Peter Vnučko- Pental,sídlo: v Nitre, Nedbalova 1, 949 11 ,IČO:11726326 , IČ DPH: SK1028689189 , DIČ:1028689189  uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu http://pental.sk (ďalej len "obchod").
 • Kupujúcim sa rozumie v obchode fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
 • Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
 • Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 • Tovar - produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke našej firmy a nakupujú sa prostredníctvom obchodného systému http://www.pental.sk

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Objednávky prijaté prostredníctvom internetového obchodu http://www.pental.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri  realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

Objednávka schodiskových stupňov na mieru - zakázka na mieru

pri objednávke schodiskových stupňov zákazník uhradí zálohu v plnej výške ceny prevodom na účet:SK9011110000006851425004,  až potom sa  začína so samotnou výrobou.

 • dodacia doba je do 21 dní.
 • akonáhle ako je tovar vyrobený, kontaktujeme zákazníka telefonicky a tovar posielame dohodnutou formou.

Objednávka (zakázka) na mieru

 • podľa zákona č. 102/2014 §7 odsek 6/c spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

 

3. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 • pri objednávke viacerých produktov odoslať tovar naraz, avšak ak na niektorý z výrobkov je dlhšia doba dodania a objednávka obsahuje aj tovar držaný skladom /ihneď k dispozícii/ a jedná sa o tovar, ktorý nie je nadrozmerný a odosiela sa kuriérom, bude objednávka vybavovaná postupne, tovar na sklade najprv a potom objednaný tovar. V tomto prípade vám budú expedičné náklady účtované len raz, pri prvej dodávke tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, kuriérom,  prepravnou spoločnosťou, dopravnou zápchou.
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • za poškodenie zásielky zavinené poštou, kuriérom resp. prepravnou spoločnosťou.
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo prekážok. /Ak sa takáto skutočnosť vyskytne, budeme vás ihneď kontaktovať a navrhneme dostupné riešenia.

Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov.
 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí odo dňa objednávky do 7 pracovných dní. Firma Peter Vnučko - Pental nezodpovedá za meškanie zavinené výrobcom respektíve dodávateľom materiálu.

 

5. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). Expedičné a prepravné náklady sa spočítavajú až na konci objednávky. V cene tovaru nie su započítané expedičné náklady. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a keď nie je priložený samostatný záručný list tak ako aj záručný list.

Uvedené ceny sú platné iba pri objednávke prostredníctvom e-shopu a nevzťahujú sa na tovar zakúpený na predajni.

 

6. Doprava

 

1. Dovoz priamo na určenú adresu ,,Naša doprava,,

- Nitra a blízke okolie do 5km .... príplatok 15 €

- do 20km od Nitry .................... príplatok 25 €

- do 30km od Nitry .................... príplatok 35 €

- do 40km od Nitry .................... príplatok 45 €

- do 50km od Nitry .................... príplatok 50 €

- nad 50km od Nitry .................. 0,50 eur/km

 

Pri paletových odberoch, alebo nadrozmerných (nad dĺžku 3,00 m), alebo inak neštandardných tovaroch  je cena prepravy vypočítaná individuálne a budete o nej informovaný čo najskôr.

 

 

 

2. Prepravná spoločnosť TOPTRANS (Celé Slovensko)

Príplatok za dopravu sa Vám automaticky pripočíta k cene tovaru.

 

Všetky uvádzané ceny dopravy sú vrátene 20% DPH a nie je zarátané vyloženie tovaru. Vyloženie si zabezpečuje zákazník sám.

Kuriér – TOPTRANS

Pri vybraní prepravy pomocou kuriéra, Vás kuriér telefonicky informuje, a dohodne s Vami presný čas odovzdania tovaru na určenej adrese, ktorú ste zadali pri objednávke. Povinnosť kupujúceho je skontrolovať tovar pri prevzatí a tovar prevziať. Pri Dobierke je povinnosť kupujúceho vyplatiť celú sumu. Tovar doručený v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00. V dňoch pracovného pokoja a štátnych sviatkov sa zásielky nevyzdvihujú ani nedoručujú. Zásielka poslaná piatok príde až v pondelok.

 

 

7. Spôsob platby

 

1. Hotovosť na predajni - pri osobnom odbere, príplatok 3,00

2. Hotovosť na mieste vykládky - pri vývoze tovaru našou dopravou, príplatok 0

3. Dobierka kurierovi TOPTRANS - príplatok 1,80 € S DPH

4. Prevod, platba na náš účet - tovar sa po Vašej objednávke pripraví k odoslaniu, a v momente keď bude pripísaná celková    fakturovaná suma na náš bankový účet č.: SK98 0900 0000 0051 4134 7051, Vám bude tovar doručený, alebo budete okamžite informovaný o možnosti si ho prevziať osobne, v našich skladových priestoroch. Platbu na účet realizujte až po obdržaní faktúry na Váš email.

 

Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 10 kalendárnych dni odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe alebo vyzdvihnutiu do 10 dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.
Pri objednávke do zahraničia prepravné vypočítavame individuálne a je potrebná platba vopred na účet.

 

 

8. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 1 hodiny od jej odoslania. (Po 1 hodine prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e- mail: eshop@pental.sk, alebo telefonicky na tel.č.: 0911 622 513  a  obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

 

9. Vrátenie tovaru

Podľa  zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 kalendárných dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky nepríjmame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

 

10. Reklamačný poriadok

V prípade reklamácie je potrebné vyplniť REKLAMAČNÝ FORMULÁR a zaslať spolu s tovarom späť, na našu adresu:Peter Vnučko - PENTAL, adresa prevádzky firmy: Bratislavská 4, Nitra 949 01. Po obdržaní reklamačného formulára, najneskôr do dvoch pracovných dní e-mailom, alebo telefonicky si s Vami dohodneme postup a spôsob vybavenia reklamácie.

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od prepravcu, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu pravádzky spoločnosti: Bratislavská 4, Nitra 949 01.      Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý, mechanicky nepoškodený a ani inak upravený.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborná montáž a neodborné opravy alebo úpravy )
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Ak bude kupujúci žiadať odstránenie závady na vlastné náklady, servisný zásah bude uskutočnený až po jeho písomnom súhlase s podmienkami opravy. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

 

11.  Ochrana osobných údajov (GDPR)

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

 1.1. Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je firma Peter Vnučko-PENTAL , so sídlom Nedbalova 1, 949 11 Nitra, Slovenská Republika. IČO:11726326, zapísaná na Okresnom úrade Nitra, v živnostenskom registri pod číslom: 403-8290, (ďalej len "Prevádzkovateľ").

 1.2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce: adresa pre doručovanie, Nedbalova 1, 949 11 Nitra, Slovenská republika.                 Adresa elektronickej pošty: pental@pental.sk, telefón: +421 911 622 513.

 1.3.   Prevádzkovateľ nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

 2.  ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto prevádzkovateľovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 

 3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je vystavenie a zasielanie daňových dokladov z predaja tovaru za účelom vedenia účtovníctva, ako aj poskytovanie týchto údajov prepravným  firmám pre potreby doručenia objednaného tovaru, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

4. POVINNOSTI SPRÁVCU

4.1. Zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení.

       Taktiež všetci zamestnanci správcu sú povinný dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

 

5. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSôB 

           Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

 1.  právo na informácie, ktoré je plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami.
 2.  právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa, akým spôsobom         a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail eshop@pental.sk
 3.  právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne.
 4.  právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje.
 5.  právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore   so  zákonom.
 6.  právo nesúhlasiť so spracovaním osobných údajov - § 27 Zákona.
 7.  právo na nesúhlas s  prenosnosťou osobných údajov.

        8.  právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom.

 

6.    Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

7.   Ďalšími spracovateľmi Vašich osobných údajov budú firmy: Juhal consult s.r.o., Nitra, (pre účely vedenia účtovníctva),  Toptrans EU, a.s., Nitra, (pre účely prepravy tovaru),  Bohemiasoft s.r.o., České Budejovice, ČR,  (administrátor e-shopu).

8.  Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší servis. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

9.  Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

10. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasí zároveň so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

11. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje sú poskytované tretím stranám iba v EÚ.

12. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať neoznačením políčka ,,Súhlasím s obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov GDPR,,.

 

 

12. Spracovanie osobných údajov (GDPR)

V súvislosti s novým európskym nariadením o ochrane osobných údajov  (GDPR) Vás prosíme o vyjadrenie Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov .Účelom nového európskeho nariadenia je väčšia ochrana Vašich osobných údajov a Váš väčší prehľad o ich spracovaní a Vašich právach.

Vaše údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom  rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

 1. Účel spracovania

Vaše údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vašich objednávok, objednaných služieb, fakturácie alebo pre doručenie objednávok na Vašu kontaktnú adresu.

 1. Rozsah spracovania

Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok : meno, priezvisko, ulica, poštové smerovacie číslo, mesto, štát, telefóne číslo, mobilné telefónne číslo, IČO, DIČ, e-mail, IP adresa.

 1. Doba spracovania

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

 1. Cookies

Pre prispôsobenie obsahu nášho webu Vašim preferenciám používame cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré odosiela náš web do Vášho počítača/prehliadača alebo mobilného zariadenia, kde ich ukladá. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím cookies, nastavte si pravidlá pre použitie cookies vo Vašom prehliadači. V prípade, že zakážete použitie cookies, môže byť funkčnosť webu obmedzená.

 1. Webové merače/analytika

Jedná sa o konverzné alebo pixelové kódy/značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť zahrnuté na našom webe z dôvodu identifikácie užívateľov a merania ich návštevnosti a chovania.

 1. Reklamné služby

Na tomto webe využívame Vaše kontakty /emailová adresa/ k zasielaniu reklamných alebo obchodných oznámení.

 1. Právo na prístup

Užívateľ má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.

 1. Právo na prenositeľnosť dát

Povinnosťou správcu je predať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava užívateľ väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi.

 1. Právo na opravu

Užívateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o nápravu.

 1. Právo na obmedzené spracovanie

Užívateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.

 1. Právo na výmaz

Užívateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

 1. Právo byť zabudnutý

Užívateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

 1. Právo vzniesť námietku

Užívateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov alebo pokiaľ nemá možnosť uplatniť právo na výmaz.

 1. Právo podať sťažnosť

Užívateľ má právo podať sťažnosť u dozorného úradu pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je porušené nariadenie GDPR.

 1. Zabezpečenie ochrany dát

Disponujeme modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany alebo spracovania Vašich osobných údajov kontaktujte nás na adrese eshop@pental.sk.

V prípade neposkytnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov Vám nebudeme môcť po nadobudnutí účinnosti Európskeho nariadenia (25.5.2018) poskytnúť hore uvedené služby.

 

 

13. Záverečné a prechodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušli zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

MzRiMzFlOG