Ochrana osobných údajovFirma TFA SK, s.r.o. (ďalej len Firma) kladie mimoriadny
dôraz na bezpečnosť súkromia návštevníkov internetového obchodu.

Firma zhromažďuje len tie údaje, ktoré sú potrebné pre plnú registráciu a
fakturáciu užívateľov. Údaje sú získavané od návštevníkov portálu dobrovoľne,
ich registráciou.
Všetky údaje sú dôkladne zabezpečené proti zneužitiu neoprávnenou osobou.
Prístup k údajom má len úzky okruh ľudí alebo partnerov firmy. Údaje nie sú
predajné, prenajímateľné tretej strane bez písomného súhlasu užívateľa alebo
súdneho rozkazu.
Firma môže príležitostne použiť osobné údaje užívateľov ku skontaktovaniu sa s
užívateľom (elektronicky -email, telefonicky), overenie potrieb užívateľa pre
zlepšenie svojich produktov, služieb alebo informovania o novinkách, reklame.
Údaje, ktoré nemajú charakter osobných údajov (otázky, názory), nie sú
považované za osobné informácie užívateľov a môžu byť použité pre zverejnenie
bez akýchkoľvek záväzkov voči užívateľovi.

Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné stránky a servery, na ktorých
nemusia platiť tieto zásady ochrany osobných údajov.MDExNWYxN2