KONTAKTY

 

TFA SK, s.r.o.

Bernolákova 576/1

952 01 Vráble

IČO: 46 954 325
DIČ: 2023666997

OS Nitra, odd.Sro,vl.č.33386/N

Kontakt:

Mobil:
+421(0)905 890 314

E-mail:
tfa@tfa-teplomery.sk

Web:

www.tfa-teplomery.sk

Bankové spojenie:

VÚB, a.s.
Číslo účtu:  3093397353 / 0200
IBAN: SK 49 0200 0000 0030 9339 7353
SWIFT: SUBA SK BX

 

VAMONT, s.r.o.
Bernolákova 576/1

952 01 Vráble

IČO: 36 553 921
DIČ: 2021747541

IČ DPH: SK2021747541

OS Nitra, odd.Sro, vl.č. 14035/N

Kontakt:

Mobil:
+421(0)911 890 314

E-mail:
vamont@vamont.sk

Web:

www.vamont.sk

 

Bankové spojenie:

VÚB, a.s. 
Číslo účtu:  1767248751 / 0200
IBAN: SK 49 0200 0000 0017 6724 8751
SWIFT: SUBA SK BX

ZjM1Z