Cenník kalibrácií teplomerov

 

Vážený prevádzkovateľ školskej jedálne, potravín, reštaurácie a pod.

dostáva sa Vám do rúk ponukový list vybraných výrobkov spoločnosti TFA SK, s.r.o.  Uvedené prístroje sú najčastejšie kalibrované teplomery a vlhkomery používané v gastronómií a potravinárstve, ktoré spĺňajú normy HACCP. V technickom popise prístrojov nájdete cenu za prístroj a cenu za kalibráciu. Kalibračné body boli vybrané tak, aby čo najkomplexnejšie pokryli kritické body teploty a vlhkosti pri meraní a uskladňovaní potravín. Vychádzali sme Vyhlášky 533/2007 Z. z. zo 16.augusta 2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

Najčastejšie kalibrované body:

Suchý sklad

Teplota

+10°C, +20°C, +30°C

Vlhkosť

30%, 50%, 70%

Chladný sklad

Teplota

+2°C, +6°C, +10°C

Vlhkosť

70%, 80%, 90%

Chladený sklad (chladnička)

Teplota

+2°C, +6°C, +10°C

Vlhkosť

70%, 80%, 90%

Mraziarenský sklad (mraznička)

Teplota

-25°C, -22°C, -18°C

Rozmrazovanie

Teplota

+2°C, +4°C, +6°C

Studená kuchyňa príprava pri teplote

Teplota

+2°C, +5°C, +10°C

Studená kuchyňa pečivo príprava pri teplote

Teplota

+5°C, +10°C, +15°C

Smažené pokrmy a výdaj stravy

Teplota

+60°C, +70°C, +180°C

Spracovanie mäsových pokrmov (teplota v jadre)

Teplota

+70°C, +80°C, +180°C

Podávanie hotových pokrmov (tuhé/tekuté)

Teplota

+60°C, +65°C, +70°C

Teplomery:

Kalibrácia (mraznička + chladnička):          38,00 €

Kalibrácia teploty (+2°C, +6, +10°C):           25,00 €

Kalibrácia teploty celý rozsah:                    46,00 €

Kalibračné body: -22°C, -18°C, +2°C, +6°C, +10°C, +60°C, +70°C, +180°C (celý rozsah)

Kalibrácia teploty (+60°C, +70, +180°C):     25,00 €

Vlhkomery:

Kalibračné body: +2°C, +6°C, +10°C, +20°C, +30°C / 30%, 50%, 70%, 80%, 90% RV

Kalibrácia teploty a vlhkosti: celý rozsah  78,00 €

Kalibrácia T-V (suchý sklad):                     48,00 €

V prípade, ak by ste mali záujem o teplomery s kalibráciou je potrebné uviesť nasledovné informácie:

1. typ a počet prístrojov,

2. kalibračné body (kalibrujú sa min. 3 kalibračne body), každý

ďalší kalibračný bod je spoplatňovaný sumou 4,00 EUR

3. názov a sídlo organizácie, pre ktorú sa bude kalibrácia vykonávať,

4. ičo a ič dph.

Termín vykonania kalibrácie pre teplomery a vlhkomery je do 2 týždňov.

V prípade ďalších informácií alebo zaslania objednávky nás môžete kontaktovať na adrese:

TFA SK, s.r.o.

mail: tfa@tfa-teplomery.sk

web: www.tfa-teplomery.sk

tel.: +42137 783 19 39 , Mobil:+421905 890 314

Zostávame s pozdravom

kolektív TFA SK, s.r.o.

ZDdkNGY0