Obch.podmienky

arr3Ochrana osobných údajovOchrana osobných údajov Ochrana osobných údajovVaše osobné údaje si vážime a preto k nim... arr3Obchodné podmienkyMILAN HANZEL-HANZEL zapísaný v živnostenskom registri:OU Komárno čislo 401-4950 pre predaj tovaru...

KONTAKTY

MILAN HANZEL-HANZEL
Dunajské nábrežie 39
94501 Komárno
tel: +421 905400770
napíšte nám

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 130,00 € (3 916,38 Sk)
naša cena 1 595,00 € (48 050,97 Sk)
naša cena 550,00 € (16 569,30 Sk)

TOVAR V AKCII

naša cena 271,00 € (8 164,15 Sk)
naša cena 215,00 € (6 477,09 Sk)
naša cena 279,00 € (8 405,15 Sk)


Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov Ochrana osobných údajov
Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo.V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.Pracovník , ktorí prídu do styku s vašimi osobnými údajmi, bol náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej objednávky.Ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami, stačí ich vypnúť v nastavení vášho konta, prípadne nás o tejto skutočnosti stačí informovať e-mailom.Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie vami vloženého príspevku alebo všetkých vložených príspevkov z vášho konta e-mailom.Takisto nás môžete kedykoľvek požiadať o zmazanie vášho konta a histórie objednávok e-mailom, písomne alebo osobnou návštevou.1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.hanzelaudio.com
Milan Hanzel-HanzelDunajské nábrežie94501 KpmárnoIČO: 32425830DIČ DPH: SK1020364246 Císlo registracie 201415454
Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.hanzelaudio.com.2. Sprostredkovateľ
Kuriérska služba GLSGLS General Logistics SystemsLiesková cesta 1396221 LieskovecSlovenská Republika
Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi osobné údaje zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, dobierková suma.
3. Účel spracúvania osobných údajov
Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.hanzelaudio.comEvidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.Zasielanie noviniek a akcií na internetovom obchode www.hanzelaudio.com, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.4. Zoznam spracúvaných osobných údajov
Fakturačné údaje - meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem aj IČO a DIČÚdaje pre doručenie - meno a priezvisko príjemcu, adresa doručeniaKontaktné údaje:Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru kuriérskou službou.Adresa elektronickej pošty (e-mail) - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na ďalšiu komunikáciu so zákazníkom.Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov
Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.
6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté
Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru kuriérskou službou.
7. Zverejnenie údajov
Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.
8. Práva a povinnosti dotknutej osoby
Zákazník firmy Milan Hanzel- Hanzel - dotknutá osoba v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "dotknutá osoba"), je povinný uviesť pri registrácii konta do internetového obchodu iba úplné a pravdivé údaje.Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, e-mailom, alebo osobnou návštevou v sídle spoločnosti od prevádzkovateľa vyžadovať:Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.Likvidáciu jej osobných údajov. Vymazať je pri tom možné iba konto a históriu objednávok na internetovom obchode. V príprípade už existujúcej a spracovanej objednávky musia byť osobné údaje archivované v účtovnom systéme spoločnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi.Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať vlastnoručne v položke "moje konto", po prihlásení zákazníka.Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to: e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.

 

ZjBmZmIyMz