logo    vtaky.eu  Vtáky Slovenska&Birds Slovakia   

KONTAKTY

ANKETA

Je pre vás ochrana vtáctva dôležitá ?

áno áno 48% áno, ale nevenujem jej pozornosť áno, ale nevenujem jej pozornosť 28% nie príiš nie príiš 13% nie nie 12%

 

 

 

AVES SYMPHONY

projekty

Spočnosť Vtáky Slovenska&Birds Slovakia,s.r.o. realizuje nasledovné projekty:

Projekt  ALCEDO-realizujeme projekt pozostávajúci z monitoringu a hniezdnej podpory rybárika riečneho na 7 lokalitách CHVÚ Poľana a vybraných lokalít okresu Zvolen,Detva,Krupina a Banská Bystrica pod finančnou záštitou EkoPoľana, občianske združenie. Projekt  sa bude realizovať do roku 2015.

rybárik riečny

Projekt CINCLUS- realizujeme projekt pozostávajúci z monitoringu a hniezdnej podpory vodnára potočného na 20 lokalitách CHVÚ Poľana a vybraných lokalít okresu Zvolen,Detva,Krupina a Banská Bystrica pod finančnou záštitou EkoPoľana, občianske združenie. Projekt  sa bude realizovať do roku 2015.

vodnár potočný

Projekt Aquilla- realizujeme projekt pozostávajúci z monitoringu,ochrany  a hniezdnej podpory orla skalného a orla krikľavého na 5 lokalitách CHVÚ Poľana a vybraných lokalít okresu Zvolen,Detva,Krupina a Banská Bystrica pod finančnou záštitou EkoPoľana, občianske združenie. Projekt  sa bude realizovať do roku 2015.

orol skalný

Projekt BUBO- realizujeme projekt pozostávajúci z monitoringu,ochrany a hniezdnej podpory výra skalného na 3 lokalitách CHVÚ Poľana pod finančnou záštitou EkoPoľana, občianske združenie. Projekt  sa bude realizovať do roku 2015.

 

Projekt FALCO- realizujeme projekt pozostávajúci z monitoringu,ochrany a hniezdnej podpory sokola sťahovavého a sokola lastovičiara na 5 lokalitách CHVÚ Poľana a vybraných lokalít okresu Zvolen,Detva,Krupina a Banská Bystrica pod finančnou záštitou EkoPoľana, občianske združenie. Projekt  sa bude realizovať do roku 2015.

 

sokol sťahovavý

Projekt MEROPS- realizujeme projekt pozostávajúci z monitoringu a hniezdnej podpory včelárika zlatého na 1 lokalite okresu Zvolen pod finančnou záštitou EkoPoľana, občianske združenie. Projekt sa bude realizovať do roku 2015.

včelárik zlatý

Projekt TETRAO-realizujeme projekt pozostávajúci z monitoringu,ochrany a hniezdnej podpory tetrova hlucháňa  na 3 lokalitách CHVÚ Poľana pod finančnou záštitou EkoPoľana, občianske združenie. Projekt  sa bude realizovať do roku 2015.

 

Projekt UPUPA- realizujeme projekt pozostávajúci z monitoringu a hniezdnej podpory dudka chochlatého na 2 lokalitách okresu Zvolen a Krupina a na 1 lokalite okresu Sabinov pod finančnou záštitou EkoPoľana, občianske združenie. Projekt  sa bude realizovať do roku 2015.

búdka upupa

búdka dudok

búdka dudok

Projekt CICONIA- realizujeme projekt pozostávajúci z monitoringu,ochrany a hniezdnej podpory bociana čierneho na 1 lokalite CHVÚ Poľana a 1 lokalite okresu Zvolen pod finančnou záštitou EkoPoľana, občianske združenie. Projekt  sa bude realizovať do roku 2015.

bocian čierny

Projekt ochrany lesného vtáctva

Cieľom projektu je zmapovanie a monitoring lesného vtáctva so zameraním na dutinové hniezdiče, monitoring, zmapovanie a výskum natality sokola lastovičiara, bociana čierneho a hlucháňa tetrova na území CHKO Poľana. Súčasťou projektu bude návrh druhovej ochrany skúmaného taxónu, podpory hniezdenia technickými prostriedkami a stráženie hniezd sokola lastovičiara, bociana čierneho pozorovacou a záznamovou technikou - tzv. na diaľku prostredníctvom web kamier a fotokamier. Osobitná pozornosť bude venovaná zmapovaniu populácií a tokaníšť hlucháňa tetrova na území CHKO Poľana. Projekt bude realizovaný od 1.2.2012 do 31.10.2015 pod záštitou občianskeho združenia Eko Poľana Zvolen.

búdka

búdka

 

búdka

búdka

Projekt náučného chodníka Gavúrky

Projekt bude realizovaný v roku 2013 pod záštitou občianskeho združenia Ekologické Slovensko,občianske združenie. Cieľom projektu je vybudovanie náučného chodníka s príslušenstvom na území chráneného areálu Gavúrky vo zvolenskom okrese k.ú. Dobrá Niva. Súčasťou projektu v rámci spolupráce s obcou Dobrá Niva a ŠOP-S-CHKO Poľana bude nielen vytýčenie a označenie trasy v teréne ale aj vybudovanie troch oddychových a náučných zón s troma altánkami a šiestimi informačnými panelmi.

 

Náučný chodník Gavúrky

 

 

 


YmFjM