logo    vtaky.eu  Vtáky Slovenska&Birds Slovakia   

KONTAKTY

ANKETA

Je pre vás ochrana vtáctva dôležitá ?

áno áno 48% áno, ale nevenujem jej pozornosť áno, ale nevenujem jej pozornosť 28% nie príiš nie príiš 13% nie nie 12%

 

 

 

AVES SYMPHONY

krúžkovanie / o krúžkovaní

Krúžkovanie vtáctva je schválená a uznávaná vedecká metóda pre zistenie a skúmanie:

migrácie vtáctva (skúmanie ťahových migračných trás, jarné a jesenné trasy,načasovanie migrácie,lokalizácia zimovíšť a oddychových lokalít na migračných trasách a iné..)

hniezdného rozšírenia ( možnosti skúmania či sa dospelí jedinci spätne vracajú na hniezdisko alebo či mladí jedinci obsadzujú identické hniezdne teritória alebo vzdialenejšie vhodné lokality, zisťovanie miery emigrácie alebo imigrácie ex.do danej populácie a iné..)

hniezdnej biologie (zisťovanie počtu vyvedených mláďat na hniezde, načasovanie znášok, inkubácie a vyvedenia mláďat v prípadoch krúžkovania na hniezdách a iné..)

kvantity a populačnej dynamiky ( skúmanie početnosti vtáctva jednotlivých druhov, skúmanie prírastkov alebo úbytkov určitého druhu-pri dlhodobých pozorovaniach nám umožnuje vyhodnotiť populačnú dynamiku a iné..)

ochrany vtáctva ( ochrana vtáctva na migračných trasách, na oddychových migračných lokalitách a zimovištiach, ochrana vtáctva na myslene ohraničených vtáčích územiach, aplikácia výsledkov pozorovania populačnej dynamiky a iné..)

fyziológie migrácie (vnímanie megnetizmu vtáctva, smerovanie a načasovanie migrácie, tukové a energetické zásoby, technika letu, výška letu, rýchlosť letu, dlžka letu,terénne prekážky a migračné bariéry, klimatické podmienky a td..)

iné témy súvisiace s migráciou vtáctva (iné metódy pozorovania migrácie a zaznamenávania dát a td..)

Ak nájdete obsadené hniezdo bez váhania nás kontaktujte a spolu okrúžkujeme mladé vtáky. V prípade, že pri potulkách v prírode nájdete obsadené hniezdo vzácneho dravca alebo sovy dajte nám vedieť a každú informáciu oceníme odmenou.


MjYyY