logo    vtaky.eu  Vtáky Slovenska&Birds Slovakia   

KONTAKTY

ANKETA

Je pre vás ochrana vtáctva dôležitá ?

áno áno 48% áno, ale nevenujem jej pozornosť áno, ale nevenujem jej pozornosť 28% nie príiš nie príiš 13% nie nie 12%

 

 

 

AVES SYMPHONY

2% alebo 3% dane Ekopoľana

Venujte prosím 2 % alebo 3% z dane na ochranu vtáctva

Dobrovoľný príspevok:  č.účtu:

IBAN SK7611000000002944045360

Ďakujeme za príspevok.

 

chkopolana

 

Hlavnými cieľmi EkoPoľana o.z. je ochrana vtáctva a území Biosférickej rezervácie Poľana, CHA Gavúrky ale aj iných lokalít na Slovensku. V realizácii našich cieľov nás môžete podporiť aj venovaním 2 % z dane.

 

Prostriedky z 2 % z dane predstavujú veľkú pomoc pri napĺňaní poslania ochrany vtáctva. Vďaka týmto prostriedkom vieme zrealizovať vykladanie búdok pre dutinové hniezdiče, obnovovať hniezdne biotopy ohrozených druhov, kosiť lúky, vysádzať dreviny, realizovať monitoring, vykúpiť pozemky či organizovať environmentálnu výchovu. Venovaním 2 %, resp. 3 % z dane nás podporíte v napĺňaní našich cieľov ochrany vtáctva a prírody.

búdka

 

 

POPIS KROKOV PRE VENOVANIE 2 % Z DANE

 

Zamestnanci
Do 15. februára 2018 Požiadanie svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Do 1. mája 2018 – Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

Fyzické osoby
do 31. marca 2018 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie. Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % poukazuje v tom predĺženom termíne.

Právnické osoby
do 31. marca 2018 – Posledný termín na podanie daňového priznania – v rámci ktorého sa poukazujú aj 2 % z dane.
POZOR! Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31. 3. 2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.

Dobrovoľníci
Ak daňovník pracoval aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2017, má možnosť venovať až 3 % z dane. Požiada organizáciu, pre ktorú pracoval ako dobrovoľník, o potvrdenie tejto práce. Toto potvrdenie je povinnou prílohou k daňovému priznaniu, ak ide o fyzickú osobu, alebo k vyhláseniu o poukázaní dane, ak ide o zamestnanca.

 

Dokumenty ku poukázaniu 2% alebo 3% dane

 

 

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali. V prípade ak sa rozhodnete pre EkoPoľana o.z. použite nasledovné údaje:

IČO: 42191611

Právna forma: občianske združenie

Názov:EkoPoľana, o.z.

 

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Ďakujeme.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

  Postup pre poukázanie 2% alebo 3% dane pre
2% alebo 3% dane EkoPoľana

 


NTZkNjE5Z