logo    vtaky.eu  Vtáky Slovenska&Birds Slovakia   

KONTAKTY

ANKETA

Je pre vás ochrana vtáctva dôležitá ?

áno áno 48% áno, ale nevenujem jej pozornosť áno, ale nevenujem jej pozornosť 28% nie príiš nie príiš 13% nie nie 12%

 

 

 

AVES SYMPHONY

EkoPoľana o.z.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE EKO POĽANA, Sokolská 25, 960 01  Z v o l e n

Slovenská republika

kontakt: tel.:+421902891459 www.vtaky.eu e-mail: vtaky@realmarket.eu

IČO: 42 191 611

Číslo účtu: 2944045360/1100 Tatrabanka, a.s.  Venovaním finančnej čiastky nás podporíte v napĺňaní našich cieľov ochrany vtáctva a prírody.

 

EkoPoľana,o.z. je občianské združenie, ktoré bolo založené v roku 2011 za účelom štúdia a ochrany vtáctva na území CHVÚ Poľana a v širšom okolí s nasledovným predmetom činnosti:

 

Monitoring a mapovanie vtáctva v CHVÚ na území Slovenska so zameraním na druhovú identifikáciu a kvantifikáciu ornitocenóz

Ochrana hniezd dravcov a sov v chránených územiach a vo voľnej prírode

Dodávka a montáž fotopascí a fotokamier slúžiacich na ochranu hniezd dravých vtákov, sov, bocianov čiernych a tetrova hlucháňa

Ochrana voľne žijúceho vtáctva

Monitoring „stlpov smrti“ VN 22 KW

Montáž chráničiek na stlpi VN 22 KW zabráňujúce dosadaniu vtáctva na vodivé časti konzol VN

Monitoring a ochrana dutinových hniezdičov vo vybraných PR na území Slovenska so zameraním na ochranu a podporu hniezdenia

Monitoring vodného vtáctva, bahniakov a brodivcov

Mapovanie vtáctva bodovou metódou alebo motódou líniových tranzektov podľa metodiky ŠOP

Vytváranie hniezdnych príležitostí pre dutinové,zemné a nadzemné hniezdiče

Organizovanie birdwatching vtáctva na území Slovenska

Sprievodcovský servis v chránených územiach Slovenska spojený s ekologickou a enviromentálnou výchovou mládeže a dospelých

Prevádzkovanie liahne tetrova hlucháňa a rehabilitačného zariadenia pre poranené vtáky

Reintrodukcia tetrova hlucháňa do voľnej prírody

Vyznačovanie turistických, cykloturistických a koňských trás na území Slovenska

Výroba, dodávka a montáž informačných panelov, informačných tabúľ v chránených územiach Slovenska

Budovanie náučných chodníkov v chránených územiach a vo voľnej prírode


MmJlY