logo    vtaky.eu  Vtáky Slovenska&Birds Slovakia   

KONTAKTY

ANKETA

Je pre vás ochrana vtáctva dôležitá ?

áno áno 48% áno, ale nevenujem jej pozornosť áno, ale nevenujem jej pozornosť 28% nie príiš nie príiš 13% nie nie 12%

 

 

 

AVES SYMPHONY

ornitoslužby

Vážení obchodní partneri,

 

Voľne žijúce vtáky na území Slovenska sú chránené slovenskými a europskými právnymi normami  pričom každý vták má stanovenú spoločenskú hodnotu podľa príslušnej vyhlášky MŽP SR. Niekolko druhov je dokonca zaradených v kategórií kritériových druhov EU čo je obzvlášť dôležité posudzovať pri výruboch drevín, krovín alebo stavebnej činnosti. Za účelom posúdenia odôvodnenosti výrubov v hniezdnej sezone je potrebné vypracovať ornitologický posudok-odborné vyjadrenie, ktorý preukáže či v danom území sa nachádzajú vtáčie druhy, ktoré sú predmetom alebo záujmom ochrany. V prípade poškodenia hniezdných biotopov môže dôjsť ku trvalej strate resp.zániku ornitocenózy v danom území čo može predstavovať aj nevyčíslitelnú resp. velkú škodu na prírodnom prostredí. Podkladom pre vypracovanie posudku sú výstupy z monitoringov a prieskumov, ktoré predchádzajú spracovaniu dát a vypracovaniu posudku. Monitoringy a prieskumy (metodický uznávané vedecké metódy-bodový transekt,líniová metóda,pásová metóda). Naša spoločnosť je pripravená vypracovať autorizovaný posudok, ktorý bude následne slúžiť pre konanie štátnych orgánov.

Ďalšími činnosťami sú odchyt uletených exotických vtákov,odchyt vletených vtákov do stavieb, hál a priemyselných budov, odchyt plazov v uzatvorených priestoroch uznávaným herpetológom. Venujeme sa tiež odchytu vtáctva, ktoré poškodzuje fasády domov, budov v kombinácií s odchytom alebo prekládkou hniezda. V prípade odchytu zabezpečíme bezpečné vypustenie jedinca do voĺnej prírody s garanciou, že sa jedinec už nevráti na pôvodnú lokalitu. Ak sa aj vráti a naďalej spôsobuje škody na vlastné náklady zrealizujeme opätovný odchyt a vypustenie jedinca do prírody.

V rámci vtáčej pomoci riešime odber vtáka a odovzdanie rehabilitačnej stanici.

Cenník na požiadanie.

V prípade záujmu nás kontaktujte mailom (vtakyslovenska@gmail.com) alebo tlf.: +421902891459 (sms).


MzYwZG