logo    vtaky.eu  Vtáky Slovenska&Birds Slovakia   

KONTAKTY

ANKETA

Je pre vás ochrana vtáctva dôležitá ?

áno áno 48% áno, ale nevenujem jej pozornosť áno, ale nevenujem jej pozornosť 28% nie príiš nie príiš 13% nie nie 12%

 

 

 

AVES SYMPHONY

platená reklama

Reklamní partneri

(platená reklama)

 

 

slovrekla

 

foto

 

 

mikropix

 

 

 

 

www,realityreklama.sk

Pravidlá

Nasledujúce pravidlá upravujú podmienky používania inzertného portálu www.realityreklama.sk, ktorá je určená na inzerciu fyzických a právnických osôb za dolu uvedených podmienok.

 1. Používateľ internetovej stránky www.realityreklama.sk akceptuje tieto pravidlá a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 2. Všetky inzertné služby na internetovej stránke www.realityreklama.sk sú bezplatné.
 3. Na stránke môžu byť umiestnené reklamné odkazy, ktoré budú spoplatnené
 4. Inzerát sa bude bezplatne zobrazovať po dobu 60 dní. Po uplynutí tejto lehoty bude inzerát vymazaný a užívateľ bude o jeho vymazaní e-mailom informovaný 7 dní vopred. Tu sa môže rozhodnúť či chce inzerát ponechať.
 5. Prevádzkovateľ nieje zodpovedný za obsah inzerátov, vyhradzuje si však právo vymazať, prípadne vôbec nezverejniť inzeráty ktoré:
  • sú v rozpore s platnými zákonmi v Slovenskej republike
  • sú v rozpore s dobrými mravmi
  • majú sexuálny podtext, alebo navodzujú tento dojem
  • obsahujú iné, ako povolené reklamné informácie
  • obsahujú informácie poškodzujúce dobré meno
 6. Zakázané je inzerovať: (Takýto inzerát bude vymazaný)
  • Ponuky práce v MLM systémoch (Oriflame, atd.)
  • Ponuky práce v oblasti erotiky
  • Bezpracné zárobky
  • Inzeráty na chudnutie
  • Reklamné informácie
  • Informácie poškodzujúce dobré meno
  • Informácie v rozpore so zákonom a dobrými mravmi
  • Internetový odkaz v názve inzerátu alebo priradenom obrázku
  • Viac ako jeden internetový odkaz v texte inzerátu
  • Kopírovanie dátových nosičov
 7. Ďalej je zakázané:
  • pridať inzerát do viac ako jednej kategórie
  • pridávať duplicitné inzeráty
  • pridávať nevhodné fotografie k inzerátom
  • pridávanie www stránky do nadpisu inzerátu (taký názov bude automaticky prepísaný)

 1. Prevádzkovateľ len sprostredkováva kontakt mezi Používateľom a záujemcom. Nenesie žiadnu zodpovednosť za kvalitu, pôvod, dodanie, odber, zaplatenie, alebo upotrebiteľnosť inzerovaného predmetu.
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných údajov Používateľa, uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálne zo systému servera treťou osobou. Takisto nezodpovedá za zneužitie internetovej stránky www.realityreklama.sk a jeho služieb užívateľmi, alebo tretími osobami.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť a inovovať služby poskytované serverom bez súhlasu Používateľa a aj bez predchádzajúceho oznámenia zmien Používateľovi.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by Používateľovi servera, alebo tretím osobám vznikli v súvislosti, alebo v dôsledku so službami poskytovanými internetovou stránkou www.realityreklama.sk.
 5. Používateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ je v zmysle príslušných zákonov oprávnený zasielať mu e-mailové správy obsahujúce novinky a informácie súvisiace s prevádzkou servera.
 6. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia.

 

 


 

realityreklama.eu

Realitná reklama-

Naša spoločnosť sa zaoberá reklamou v oblasti sprostredkovania predaja nehnuteľností, prenájmom objektov, ich správou a samozrejme poskytuje aj široké právne a finančné poradenstvo v oblasti realít. Vďaka silnému finančnému zázemiu a odborným programom sme schopní predať Vašu nehnuteľnosť v bezkonkurenčne rýchlom čase.
Dôvodom mimoriadneho úspechu našej spoločnosti sú najmä nadštandardné profesionálne služby v oblasti realitnej a inej obchodnej reklamy. Naši aktívni makléri prechádzajú náročným a prepracovaným firemným školiacim programom. Vďaka tomu sú schopní pomôcť zákazníkom s akýmikoľvek problémami.
Naša spoločnosť úzko spolupracuje s renomovanou realitnou spoločnosťou Slovenská realitná kancelária,s.r.o. (www.realmarket.sk)  a osobitne s oddelením pre špecializáciu na obchod s pôdou (www.podnyfond.sk)

 

 


 

Otázka v dnešnom dynamickom obchodnom prostredí, je ako čo najlepšie vyhovieť alebo predstihnúť očakávania zákazníkov prostredníctvom zlepšenia svojich služieb.

www.kuppredaj.sk

Chceme našimi riešeniami pomôcť našim klientom aby sa stali lepšími.

Spotrebiteľské akcie:

návrhy,koncepcie, súťaže,lotérie,kontaktovanie víťazov

Vernostné programy.

vytváranie členských klubov pre spotrebiteľov, kuponový systém, tvorba údržba databáz, mailing, Cross-selling

Za pomoci služieb a kombináciami s iným tovarom maximalizujeme predajný úspech.
Sales promotions.
Priamo na predajných miestach zabezpečujeme na profesionálnej úrovni podporu predaja, od ochutnávok až po merchandising.
Sampling a demonstrating store promotion.
degustačné akcie, promo výrobkov, distribúcia vzoriek, predvádzacie stolíky a panely,
predaj vzoriek
Auditing, store-check.
pravidelné sledovanie cien konkurenčných aj vlastných cien, monitorovanie. sledovanie úrovne v daných predajných miestach, preverovanie kvality predajného procesu
Merchandising.
umiestňovanie produktov na predajne, sledovanie stavu zásob, doplňovanie produktov, inštalácia POS materiálov, poradenský servis

 

 


 

mikisystemy.sk

Spoločnosť MIKI SYSTÉMY, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu už od roku 2007. Zamestnáva odborníkov, ktorí majú dlhoročnú prax v realizácii technických bezpečnostných prostriedkov. Najlepší pracujú v tejto obasti až 18 rokov.

Firma sa zameriava na realizáciu, montáže a uvedenie do prevádzky jednotlivých komponentov a produktov požiarnej a bezpečnostnej techniky pre komplexnú ochranu osôb a majetku v rozsahu:
 • elektronické zabezpečovacie systémy
 • elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenia
 • systémy kontroly vstupu
 • kamerové systémy
 • dochádzkové systémy
 • slaboprúdové rozvody PC siete, STA rozvody
 • kompletný servis uvedených zariadení
 • pravidelné odborné prehliadky
 • revízie nainštalovaných systémov
MIKI SYSTÉMY, s.r.o. je oficiálny distribútor bezpečnostných technológií a produktov spoločnosti SIEMENS.

 


 

Projekt IBV Lukavica "Na Smrčinách"

Pozemky sú na krásnej slnečnej stráni pod horou a kvalitou inžinierskych sietí predstavujú komfortné bývanie definované v územnom pláne obce ako mestský satelit mesta Banská Bystrica a Zvolen Obec Lukavica je vzdialená 12 km od Zvolena aj Banskej Bystrice. IS zahŕňajú vodovod, splaškovú kanalizáciu, dažďovú kanalizáciu, elektriku dvojpruhovú cestnú komunikáciu. Lokalita bude prístupovou komunikáciou napojená na obec. www.pozemkylukavica.sk

www.pozemkylukavica.sk

 

 


 

 

Buďte v kurze v jazykovom klube Interlingua 74!

U nás si svoj kurz ušijete na mieru.

Neotvárame klasické masové jazykové kurzy pre verejnosť, ale zameriavame sa na výučbu v utvorených skupinách alebo na individuálnu výučbu.

Tým je zaručená maximálna efektivita a flexibilita – prispôsobíme sa požiadavkám klienta - v rozsahu či frekvencii výučby, zabezpečení slovenského alebo zahraničného lektora, ako aj v ďalších aspektoch - napríklad špeciálnych témach alebo terminológii. Klienti našej školy si môžu vybrať zo širokej ponukyjazykov vo všetkých vedomostných úrovniach od začiatočníkov ažpo vyspelých. Interlingua 74 je držiteľom akreditácie Ministerstvaškolstva SR pre výučbu všetkých úrovní anglického jazyka a obchodnej angličtiny. Pri výučbe sa postupuje podľa štandardov Európskej únie.

Vzdelávanie prebieha podľa preferencie buď v priestoroch nášho klubu v centre mesta na Dunajskej ulici, alebo vo Vašich priestoroch, napríklad priamo v sídle Vašej spoločnosti.


Reklama, kúpa a predaj nehnuteľnosti

 

 

Krúžkovanie vtáctva je schválená a uznávaná vedecká metóda pre zistenie a skúmanie:

krúžkovanie

 

migrácie vtáctva (skúmanie ťahových migračných trás, jarné a jesenné trasy,načasovanie migrácie,lokalizácia zimovíšť a oddychových lokalít na migračných trasách a iné..)

hniezdného rozšírenia ( možnosti skúmania či sa dospelí jedinci spätne vracajú na hniezdisko alebo či mladí jedinci obsadzujú identické hniezdne teritória alebo vzdialenejšie vhodné lokality, zisťovanie miery emigrácie alebo imigrácie ex.do danej populácie a iné..)

hniezdnej biologie (zisťovanie počtu vyvedených mláďat na hniezde, načasovanie znášok, inkubácie a vyvedenia mláďat v prípadoch krúžkovania na hniezdách a iné..)

kvantity a populačnej dynamiky ( skúmanie početnosti vtáctva jednotlivých druhov, skúmanie prírastkov alebo úbytkov určitého druhu-pri dlhodobých pozorovaniach nám umožnuje vyhodnotiť populačnú dynamiku a iné..)

ochrany vtáctva ( ochrana vtáctva na migračných trasách, na oddychových migračných lokalitách a zimovištiach, ochrana vtáctva na myslene ohraničených vtáčích územiach, aplikácia výsledkov pozorovania populačnej dynamiky a iné..)

fyziológie migrácie (vnímanie megnetizmu vtáctva, smerovanie a načasovanie migrácie, tukové a energetické zásoby, technika letu, výška letu, rýchlosť letu, dlžka letu,terénne prekážky a migračné bariéry, klimatické podmienky atd..)

 


ZV SERENA, s.r.o. - návrh interiérov, design, dispozícia nábytku, 3D vizualizácia, realizácia, poradenstvo, dozor v teréne pri vykonávaní realizácie, objednávky zariadení.Ostatné ponúkané služby: vedenie účtovníctva, jednoduché, podvojné, administratíva, poradenstvo.

Ocenenia

PRÁVNICKÁ AKADÉMIA BA - Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou - INTERIÉROVÝ DIZAJN 

AKADÉMIA VZDELÁVANIA - Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou - PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

je čas na zmenu.. zmena je život... ZV SERENA vybaví, pomôže, zariadi všetko podľa vašich predstáv :)

 

 

Alkohol v tele vyvoláva rôzne druhy emócií a nálad, ale zároveň je aj spúšťačom nežiadúcich sprievodných príznakov, čo ďalej ani nemusíme rozoberať. Preto sa ľudstvo už od nepamäti usiluje o elimináciu týchto negatívnych účinkov.Osviežujúci a regeneračný nápoj Restart, vyvinutý firmou Restart drink obsahujúci vitamíny, minerály, ovocné cukry med a zmes iných prírodných produktov v najoptimálnejšom zložení, napomáha organizmu k optimálnej metabolizácii.Skonzumovaný nápoj Restart drink pred, počas alebo po užití alkoholu, urýchli proces vylučovania jedov z nášho tela. Antioxidanty, prítomné v organizme už v požadovanom množstve, užitím nápoja eliminujú voľné radikály a preto sa vyhneme úmorným príznakom opice, bolesti hlavy a nevoľnosti. Účinné látky Restart drink – osviežujúceho nápoja znižujú pocit únavy, preto jeho konzumácia zabezpečí kľudný spánok a svieže ráno. Restart drink sa odporúča nie len pri konzumácii alkoholu, ale pre obsah vitamínov B komplex, C a E aj študentom, športovcom a managerom, pre optimalizáciu organizmu.Verím že náš produkt získa tvoje uznanie a ti dopraje bezstarostné a pohodlné chvíle deň čo deň.

 

Vážení klienti, s potešením Vám oznamujeme, že po 19. ročných skúsenostiach v oblasti realít, nárastom počtu spokojných klientov a nových pobočiek, sa naša "Prvá zvolenská realitná kancelária holding, s.r.o." pretransformovala na SLOVENSKÚ REALITNÚ KANCELÁRIU, s.r.o. a z uvedeného dôvodu získala nové obchodné meno.

Táto stránka je po dlhoročných skúsenostiach s obchodovaním s pôdou zameraná na profesionálnu ponuku predaja pôdy. Každá tu zverejnená ponuka bola právne preskúmaná a je zazmluvnená našou alebo partnerskou spolupracujúcou spoločnosťou. Obchod s pôdou je pomerne zložitý a je založený na princípoch teamovej práce. Dosť zložitý je aj právny a následný realitno - pôdny servis, ktorý naša spoločnosť poskytuje v dlhoročnej spolupráci s Lion Law Partners Banská Bystrica. Tieto služby sú zahrnuté v celkovej cene za sprostredkovanie obchodu s pôdou a investor alebo záujemca o kúpu pôdy má tieto služby bezplatne. Cena pôdy je rôzna a závisí od PBEJ a lokalizácie ako aj následných možností využitia pozemkov, pričom na požiadanie investora vypracujeme cenové stanovisko odhadu vývoja tržnej ceny v konkrétnom regióne.

 

poda

 

 

Táto webová stránka vznikla s cieľom populárno-náučne informovať návštevníkov a širokú verejnosť o pozoruhodnostiach a krásach tohto slovenského prírodného skvostu vyhasnutej sopky rozkladajúceho sa v strede Slovenska v masíve pohoria Vepor.

 

 

Stránka venovaná ťažným elektrickým a hydraulickým navijákom

superwinch

 

 

 

Táto stránka je venovaná ornitopozorovaniam a ochrane volne žijúceho vtáctva na Slovensku. Ornitologické, tu zverejnené údaje, sú výsledkom dlhoročných pozorovaní slovenského ornitologa Martina Sladkovského a spol.,pričom cielom pozorovaní bolo a je získat čo najviac poznatkov o druhovej skladbe a vertikálnej stratifikácií zooornitocenoz CHKO Polana,okolia Zvolena,horného povodia toku Torysa a vybraných vodných nádrži na juhu Slovenska a niekolko fotiek a poznatkov zo zahraničia.Taktiež chceme zverejnovat výsledky krúžkovania vtáctva a poukázat na zaujímavosti z tejto kružkovatelskej činnosti. Obsah tejto stránky je  spracovaný ako náučný nie ako odborný.V textových častiach sú zverejnené ornitologické poznámky bez časovej chronológie a bez detailnej lokalizácie niektorých druhov vtáctva.Fotografie majú charakter dokumentačných záberov a sú spracované do fotoseriálov.

 

 

 

Webová stránka je venovaná popisu a charakteristike chráneného areálu Gavúrky nachádzajúceho sa v k.ú. Dobrá Niva okr.Zvolen. Stránka popisuje prírodné hodnoty územia s bohatou fotografickou dokumentáciou.

gavurky

 

 

 

 

 

Stranka venovaná GPS navigácií a ťažným navijákom

 

Zo skúseností vieme, že kľúčom k úspechu pri poskytovaní právnej pomoci je dobrý vzťah s klientom založený na vzájomnej dôvere a úzkej spolupráci. Na základe toho poskytujeme právnu pomoc na báze individuálneho prístupu ku každému klientovi za účelom čo najlepšieho presadenia jeho práv a záujmov. Z praxe vieme, že klienti často potrebujú svoje právne problémy riešiť doslova okamžite a na takúto alternatívu sme pripravení.
http://www.lionpartners.sk/

 

 

Divízia SIMULÁCIA (Simulation)

Cieľom divízie je zdokonaliť a vlastným podnikaním overiť inteligentný automatický systém riadenia podnikateľských mechanizmov, ktorý je výsledkom vlastného vývoja od tréningového stupňa až po najvyšší stupeň AutoPilot - AutoManažér. AutoPilot pracuje na princípe kontinuálneho reťazca: vyhodnotenie - priradenie - vykonanie - zlepšenie - kontrola riešenia, s jediným cieľom vytvárať pozitívny výsledok - ZISK.

Divízia VÝROBA (Production)

Pilierom divízie je „pilotovaná“ výroba, ktorá v tzv. Čistom boxe (Clear Box) so špeciálnou „firemnou atmosférou“ a so špeciálne nastavenými jednoduchými procesmi vyrába výrobky s vysokou pridanou hodnotou s odpovedajúcim operatívnym ziskom. Spoločnosť PILOT Holding a.s. so svojimi partnerskými výrobnými spoločnosťami vyrába pre zákazníkov výrobky systémom Čistý Box. Cieľom je profit a spokojnosť zákazníka.

Divízia OBCHOD a SERVIS (Trade & Servis)

Cieľom divízie je úspešne rozvinúť a podporovať výsledky vyššie uvedených divízii spoločnosti PILOT Holding a.s. (Simulácia a Výrovba) nielen predajom výrobkov, ale aj poskytnutím popredajného a používateľského servisu. Divízia napĺňa aj cieľ spoločnosti PILOT Holding a.s. deklarovaný myšlienkou - partnerským prístupom zabezpečiť rozvoj spoločností. Systémovým nástrojom pre partnerskú spätnú väzbu je komunikačný kanál pre návrhy, zlepšenia a futuristické riešenia.

 

http://www.pilot-holding.sk/

 

 

Databáza nehnuteľností na predaj

http://www.reality-slovensko.sk/

 

Vedení našim krédom "vzdelávaním k rozvoju" sa usilujeme o získavanie, spracovanie a distribúciu informácií, ktoré pomôžu k lepším postojom slovenskej spoločnosti k orchrane prírody. Chceme vniesť do ekologickej sféry princípy pragmatickosti a účinnosti, aplikovať osvedčené praktiky moderného manažmentu.

 

http://www.eko-buducnost.sk/

 

Obchodná spoločnosť ROYAL RENO, s.r.o. prevádzkuje okrem iných obchodných činností aj herňu vo Zvolene. Tešíme sa Vašu návštevu.

http://www.cascozvolen.sk/

 

 

Novozrekonštruované rekreačné zariadenie Hotel Lomnista sa nachádza v malebnom prírodnom prostredí Národného parku Nízke Tatry nedaleko Chopku a je situované v katastrálnom území obce Jasenie. Poskytuje ubytovanie, stravu a rekreačné príležitosti na skoro 5 ha pozemku. V blízkosti preteká pstruhový potok, ktorý poskytuje aj príležitosti rybolovu. Z hotela je možné podnikať túry do okolitej prírody. Zariadenie vhodné na organizovanie firemných párty, promotion a rodinné oslavy.

http://www.hotellomnista.sk/

 

Spoločnosť VK-interier, s.r.o. sa zaoberá výrobou a montážou atypického
nábytku podľa nárokov a požiadaviek zákazníka. Spoločne s Vami vypracujeme
grafický návrh a vizualizácie interiéru. Následnej realizácie sa ujmeme sami
vrátane osadenia interiérových dverí, drevených obkladov a
elektrospotrebičov do vašich kuchynských liniek. Ak máte otázky ohľadne
výrobkov, cien, alebo máte záujem len o informácie, ozvite sa nám na
niektorý z našich kontaktov.
Zameranie, grafický návrh, výroba, dovoz a montáž
u zákazníka. Vaša spokojnosť je našou prioritou.
Výrobné zameranie:
pre domácnosti: obývačky, pracovne, detské izby, spálne, kuchyne,chodbové
zostavy, vešiakové zostavy, vstavané skrine, kúpelňový nábytok.
hotely a penzióny: zariadenia izieb, jedálne spoločenkcé priestory, recepcie

kancelárie: kancelársky nábytok, rokovacie miestnosti, školský nábytok
banky a podobne...

 

 

energy

 

 

foto


YjNhYThmZW