logo    vtaky.eu  Vtáky Slovenska&Birds Slovakia   

KONTAKTY

ANKETA

Je pre vás ochrana vtáctva dôležitá ?

áno áno 48% áno, ale nevenujem jej pozornosť áno, ale nevenujem jej pozornosť 28% nie príiš nie príiš 13% nie nie 12%

 

 

 

AVES SYMPHONY

O nás
O nás

Vtáky Slovenska&Birds Slovakia,s.r.o. bola založená v roku 1997 s programom činnosti:

Monitoring a mapovanie vtáctva v CHVÚ na území Slovenska so zameraním na druhovú identifikáciu a kvantifikáciu ornitocenóz
Ochrana hniezd dravcov a sov v chránených územiach a vo voľnej prírode
Dodávka a montáž fotopascí a fotokamier slúžiacich na ochranu hniezd dravých vtákov, sov, bocianov čiernych a tetrova hlucháňa
Ochrana voľne žijúceho vtáctva
Monitoring „stlpov smrti“ VN 22 KW
Montáž chráničiek na stlpi VN 22 KW zabráňujúce dosadaniu vtáctva na vodivé časti konzol VN
Monitoring a ochrana dutinových hniezdičov vo vybraných PR na území Slovenska so zameraním na ochranu a podporu hniezdenia
Monitoring vodného vtáctva, bahniakov a brodivcov
Mapovanie vtáctva bodovou metódou alebo pásovou metódou podľa metodiky ŠOP
Vytváranie hniezdnych príležitostí pre dutinové,zemné a nadzemné hniezdiče
Organizovanie birdwatching vtáctva na území Slovenska
Sprievodcovský servis v chránených územiach Slovenska spojený s ekologickou a enviromentálnou výchovou mládeže a dospelých
Prevádzkovanie liahne tetrova hlucháňa a rehabilitačného zariadenia pre poranené vtáky
Reintrodukcia tetrova hlucháňa do voľnej prírody
Vyznačovanie turistických, cykloturistických a koňských trás na území Slovenska
Výroba, dodávka a montáž informačných panelov, informačných tabúľ v chránených územiach Slovenska
Budovanie náučných chodníkov v chránených územiach a vo voľnej prírode

 

OTdhNDM0