logo    vtaky.eu  Vtáky Slovenska&Birds Slovakia   

KONTAKTY

ANKETA

Je pre vás ochrana vtáctva dôležitá ?

áno áno 48% áno, ale nevenujem jej pozornosť áno, ale nevenujem jej pozornosť 28% nie príiš nie príiš 13% nie nie 12%

 

 

 

AVES SYMPHONY

slide /fotky8642/slider/0A.jpg
 

 

 

Vážení priatelia vtáčkari a priaznivci ochrany vtáctva a prírody,

Táto stránka je venovaná ornitopozorovaniam a ochrane volne žijúceho vtáctva na Slovensku. Ornitologické, tu zverejnené údaje, sú výsledkom dlhoročných pozorovaní slovenského ornitológa Ing.Martina Sladkovského a spol.,pričom cieľom pozorovaní bolo a je získat čo najviac poznatkov o druhovej skladbe a vertikálnej stratifikácií zooornitocenóz CHKO Polana,okolia Zvolena,horného povodia toku Torysa a vybraných vodných nádrži na juhu Slovenska a niekolko fotiek a poznatkov zo zahraničia. Taktiež chceme zverejňovat výsledky krúžkovania vtáctva a poukázať na zaujímavosti z tejto kružkovatelskej činnosti. Tiež chceme zverejniť zaujímavé registrácie vzácných druhov vrátane hybridov a vtáčích mutantov. Obsah tejto stránky je  spracovaný ako náučný nie ako odborný. V textových častiach sú zverejnené ornitologické poznámky bez časovej chronológie a bez detailnej lokalizácie niektorých druhov vtáctva. Fotografie majú charakter dokumentačných záberov a sú spracované do fotoseriálov a pochádzajú výlučne z vlastnej fotografickej tvorby.

 


Vtáctvo Poľany


orol skalný

dudok

Podpora hniezdenia dutinových hniezdičov


aschus

§ Vtáčia kriminalita §

stráž prírody

Stráž prírody


Nelegálne parkovanie v CHKO Poľana a CHA Gavúrky


  Postup pre poukázanie 2% alebo 3% dane pre
2% alebo 3% dane EkoPoľana

 


YThhOD