logo    vtaky.eu     

KONTAKTY

ANKETA

Je pre vás ochrana vtáctva dôležitá ?

áno áno 49% áno, ale nevenujem jej pozornosť áno, ale nevenujem jej pozornosť 28% nie príiš nie príiš 12% nie nie 11%

slide /fotky8642/slider/0A.jpg
slide /fotky8642/slider/1-10-13-13-22-03.jpg
slide /fotky8642/slider/IMG_0352-13-22-09.jpg
slide /fotky8642/slider/IMG_1786.jpg
slide /fotky8642/slider/IMG_2180.jpg
slide /fotky8642/slider/troglodytes-troglodytes-13-22-21.jpg
slide /fotky8642/slider/himantopus-himantopus1.jpg
slide /fotky8642/slider/okruzkovany-rybarik-riecny.jpg
 

 

 

Vážení priatelia vtáčkari a priaznivci ochrany vtáctva a prírody,

Táto stránka je venovaná ornitopozorovaniam a ochrane volne žijúceho vtáctva na Slovensku. Ornitologické, tu zverejnené údaje, sú výsledkom dlhoročných pozorovaní slovenského ornitológa Ing.Martina Sladkovského a spol.,pričom cieľom pozorovaní bolo a je získat čo najviac poznatkov o druhovej skladbe a vertikálnej stratifikácií zooornitocenóz CHKO Polana,okolia Zvolena,horného povodia toku Torysa a vybraných vodných nádrži na juhu Slovenska a niekolko fotiek a poznatkov zo zahraničia. Taktiež chceme zverejňovat výsledky krúžkovania vtáctva a poukázať na zaujímavosti z tejto kružkovatelskej činnosti. Tiež chceme zverejniť zaujímavé registrácie vzácných druhov vrátane hybridov a vtáčích mutantov. Obsah tejto stránky je  spracovaný ako náučný nie ako odborný. V textových častiach sú zverejnené ornitologické poznámky bez časovej chronológie a bez detailnej lokalizácie niektorých druhov vtáctva. Fotografie majú charakter dokumentačných záberov a sú spracované do fotoseriálov a pochádzajú výlučne z vlastnej fotografickej tvorby.

Vlastník domény www.vtaky.eu: Slovenská patentová a doménová kancelária, s.r.o.

 

orol skalný

dudok

Podpora hniezdenia dutinových hniezdičov


aschus

Vtáčia kriminalita

stráž prírody

Nelegálne parkovanie v CHKO Poľana a CHA Gavúrky

  Postup pre poukázanie 2% alebo 3% dane pre
2% alebo 3% dane EkoPoľana

 


YjI0YWM