Sviečky TÁDÉ

Dĺžka: 23 cm ,ktorá zabezpečuje optimálne horenie
Forma: lieviková, takto vytvára žiadaný liečebný efekt
Obsahuje: ľanové plátno, včelí vosk, kurkuma, éterické oleje
Balenie: nylonový sáčok


Skladujte na tmavom, suchom a chladnom mieste!
Doba uchovania kvality je neobmedzená!

Pred používaním sviečok je potrebné vypiť
minimálne 2-3 dl tekutín!!!

UŠNÁ SVIEČKA Z VČELIEHO VOSKU,
POMÔCKA PRÍRODNÝCH LIEČITEĽOV
Liečebný postup môžeme začať masírovaním ucha a tým napomôcť upokojeniu pacienta, hlavne pri zápaloch môžeme používať na natieranie krištáľový olej. Zabezpečme kľudné prostredie.
Vedľa seba si pripravme nádobku s vodou – v tejto môžeme zbytok sviečky uhasiť.
Vždy používajme na ochranu pokožky tampóny z gázy, alebo papierovú vreckovku!

Liečenú osobu obrátime najprv na ľavú, potom na pravú stranu a hlavu umiestnime tak, aby ucho bolo vodorovne. Postavíme doň sviečku a zapálime ju. Pritom treba dbať, aby dobre tesnila a okolo nej neunikal dym. Palcom a ukazovákom jednej ruky držíme sviečku, druhú ruku na hlavu pacienta (odborníci môžu odovzdávať aj energiu). Sviečku necháme zhorieť po nápis TÁDÉ, potom ju musíme zahasiť. Rozvinúc zbytok sviečky uvidíme škodliviny (jedovaté látky). Veľmi je dôležité ošetriť obe uši, aby ľavá aj pravá hemisféra boli v rovnováhe. Cez ucho môžeme prečistiť celé fyzické telo, pretože zasahuje do tráviaceho, nervového, srdcového, cievneho systému, ale je aj spúšťačom pre lymfatické uzliny. Priebeh ošetrenia môže trvať max. 20 min. Tento postup nemá vedľajšie účinky, zakladá sa na vedomostiach niekoľkých tisícročí, dá sa používať bez ohľadu na vek a pohlavie.

Kedy používať ušnú sviečku?

Zápaly ucho –tvár- čelové dutiny (3 – 10 procedúr )
Čiastočná hluchota (3 – 10 procedúr )
Šumenie v uchu, bolesti hlavy, migréna, nervové problémy (1 – 6 procedúr )


Príklad:
Bolesť hrdla:
cez obe uši alebo medzi 6-7 stavcom
Zápal ucha: do priehlbiny za ušné laloky aktivizujeme lymfatické uzliny
Zápal lícnej dutiny: buď cez uši alebo cez lícnu kosť.
Zápal čelnej dutiny: čelo vo vzdialenosti 1-2 cm.Skúsenosti:
  • 70 ročná žena mala silné bolesti pravej strany hlavy už pri dotyku vlasov, silné pískanie v uchu zapríčinené úrazom. Problémy trvali 7 rokov. Pri liečbe sme 6-krát použili po 2 sviečky do uší. Po 6-tich návštevách sa stav natoľko upravil, že sa mohla v kľude učesať a spokojne spávať.
  • 4 ročné dievčatko, trpelo častou nádchou a bolesťami uší. Po sviečkovaní nastalo vždy uvolnenie, zlepšilo sa dýchanie, hlieny sa vyčistili a aj ušká sa uvolnili.
  • 38 ročná žena trpela bolesťami nôh, opúchali jej a nevládala chodiť, mala nadváhu. Použil som terapiu sviečkami TÁDÉ na uši a na pupok. Po prvej terapii sa bolesti znížili. Opakovali sme terapiu 6x. Po šiestej terapii boli sviečky čisté, bolesti nôh prestali a aj váha bola optimálna
  • 55 ročný muž mal stále šumenie v ušiach. Boli urobené výplachy uší, ale šumenie ostávalo. Použil som sviečky do uší. Po prvom ráze šumenie sa znížilo a po druhom úplne prestalo.

Ako používať ušnú sviečku, keď liečime dieťa

Dieťaťu najprv ukážeme sviečku a jemu pochopiteľným spôsobom vysvetlíme princíp činnosti sviečky. Dajme dieťa ležať na pravú stranu a umiestnime mu do uška už horiacu sviečku. Ako upokojujúci prvok, môžeme dieťaťu dať do ruky zrkadlo, aby videlo celý postup.
Veľmi účinné je, ak liečenie sprevádzame rozprávkou, napr.: „ Predstav si, že v tvojom uchu tancujú vírusy a baktérie, a tieto ti spôsobujú bolesť. Aby bolesť zmizla zavoláme si liečiacu vilu, ktorá svojou čarodejnou paličkou ich zlikviduje, teplo, ktoré prúdi zo sviečky, po nich vyupratuje.“


Ak vycítime u dieťaťa duševné problémy, pýtajme sa, kvôli komu je smutné (rodič, učiteľka, súrodenci ....), ak sa nám zdôverí upokojme ho vymyslenou rozprávkou .

Malé dieťa je veľmi citlivé, úplne je naviazané na svojich rodičov a ich problémy, pre-žíva aj ich prípadné hádky, ktoré uskladňuje vnútorné ucho. Vo veľa prípadoch je zápal spôsobený práve nevyriešenými rodinnými hádkami a nie vírusovým ochorením.

Športovcov – plavcov používanie ušných sviečok dlhodobo chráni.
SVIEČKA Z VČELIEHO VOSKU NA TELO

Dlhoročné skúsenosti prírodných liečiteľov sme použili na vyhotovenie konečnej podoby sviečky TÁDÉ.
Sviečka TÁDÉ je ručne šúľaná, preto obsahuje v sebe veľké množstvo bioenergie.


Základnou látkou je ľanové plátno, ktorú sme ponorili do včelieho vosku, ktorý znižuje zápal a predlžuje dobu horenia s čím sa zlepšuje účinok. Kurkuma pochádza z Indie, ktorá sa používa na zníženie zápalov a tým sa stáva sviečka TÁDÉ jedinečnou.
Pri používaní sviečok TÁDÉ sa uvoľňujú energetické bloky a tým sa začne samoliečebný
proces v organizme a uvoľní vnútornú liečebnú energiu, ktorá bola doteraz zablokovaná.


Ľudské telo je aj z fyziologického pohľadu komplexom. Keď sa naruší harmonická jednota tela a duše, v krátkom čase treba rátať s prejavením choroby.
V chorom orgáne sa zriedka ozve poplašný zvonček včas a jednoznačne. Často dlhé roky znepríjemňujú kvalitu života rôzne sťažnosti a naviac tak, že príčinu – následok ani le-kári nevedia určiť.


Tak veľa vieme o všeličom – získame viacero diplomov, rozprávame viacerými jazykmi – ale o sebe o pravidlách nášho fungovania vieme tak málo. Preto snáď všetko obetujeme na oltár prežitia. Najdôležitejšie sa však z generácie na generáciu nevieme naučiť: že zachovanie zdravia má dôležitý vplyv na náš život!
Keď predsa nastanú problémy, objaví sa choroba, najdôležitejšie je, aby sme tak vedeli pomôcť, že neškodíme. Žiaľ väčšina sa snaží liečiť choroby ešte škodlivejšími kúrami, anti-biotikami. Správny postup by mal byť práve opačný. V takomto prípade by bolo treba použiť neškodné možnosti prírody a len vo veľmi zdôvodnených prípadoch antibiotiká. Takýmto neškodným a predsa veľmi účinným výrobkom je TÁDÉ vosková sviečka, ktorú veľa vyliečených ľudí spomína ako zázračný liek.


Základná zložka TÁDÉ voskovej sviečky doplnená kurkumou vytvára zázračné znižovanie zápalov. Vracia do pôvodného stavu trávenie, odstraňuje zápchu, hnačku, upokojuje zdurené lymfatické uzliny, znižuje reumatické bolesti, dýchacie problémy. Po odstránení škodlivín sa cítime ľahší, lepšie znášame záťaž – očistením čriev sa môže dosiahnuť aj značný úbytok váhy, aj pri rozšírení huby candidy je pri liečbe prvoradým doplňujúcim prostriedkom. TÁDÉ sviečka sa dá používať aj doma, napr.: do ucha alebo aplikujúc na rôzne časti tela. Pri liečení je súčasne potrebné previesť očistný postup aj na duševnej úrovni, pre-tože príčina väčšiny chorôb sa dá späť zaviesť hlavne na citové kŕče, neschopnosť odpúšťať, neláska a z týchto príčin vytvárajúcu sa depresiu. TÁDÉ sviečka odstraňuje z nášho tela blokády, vytvára cestu na odstránenie nahromadených škodlivín a v konečnom dôsledku očistí ducha. Pretože nahromadenú zlú energiu na úrovni myslenia vieme liečiť len s nasadením svojej sily predstavivosti, tzv. Sebasugesciou, sebavýchovou, sebaliečením. Čím sme začali na začiatku? Ochorenia sú najčastejšie duševného pôvodu, keď sa vylúči psyché, zregeneruje sa aj organizmus. Veľa prípadov potvrdzuje, že pacienti s diagnózou smrteľnej choroby vplyvom metódy prírodného liečenia, vlastnými psychickými silami, chcením žiť napomohli svojmu úplnému uzdraveniu.

Fungovanie: Sviečku zapálime na hornom , širšom okraji. Vnútorný priestor sa naplní dymom a vytvorí sa podtlak. Tento vytiahne dym, ktorý sa dostal na dno komína sviečky, filtrujúcim po-vrchom je tu pokožka.

Podtlak a takto vytvorená ťahová sila pretlačí dym cez pokožku, do podkožného tka-niva, aby tam účinná látka navia-zala na seba hnisavý odpad, vtiahnúc ho na stenu sviečky. Dochádza k premene skupenstva.

Techniku používania sviečok sa dá osvojiť na kurzoch alebo z ďalších kníh.

Príčinou bolesti a kŕčov v ľudskom tele je viaznutie životnej energie, pretože v ceste prúdenia vzniká blokáda. Bez energie sa hmota (telo) stáva neživou. Sviečka TÁDÉ je taká medicínska pomôcka, ktorá po priložení na telo vytvorením podtlaku vytiahne negatívnu energiu a zlikviduje blokádu v danom priestore.

Pomocou duševnej sily (predstavivosti) vytvorme v sebe schopnosť ovládať pohyb energie, aby sme mali možnosť pros-tredníctvom meditácie udržiavať tok „bytia“.

Skúsenosti:
  • 7 ročné dievčatko malo silné bolesti v brušnej dutine. Diagnóza lekármi bola stanovená ako zápal slepého čreva. Operácia bola nutná ešte v ten deň. Matka sa rozhodla navštíviť ma skôr, ako dá dcéru operovať. Použil som liečbu pomocou 2 sviečok bioenergie. Bolesti sa uvoľnili, ale vybudili hnačku a zároveň aj vracanie . Po tejto liečbe sa jej dostatočne uľavilo, takže mohla ísť na vlastných nohách. Podľa mojej diagnózy išlo o koliku hrubého čreva, alebo zauzlenie. Takže sme dievčatko ušetrili od operácie.
  • 52 ročná žena mala psychický problém, nedokázala sa vysporiadať s tým, že človek, ktorému dala dôveru ju sklamal. Použila som trikrát po 3 sviečky po dobu troch mesiacov. Sviečkovanie bolo spojené s modlitbami. Nastalo výrazné zlepšenie psychického stavu.
  • 40 ročná žena trpela silnými, neznesiteľnými bolesťami hlavy. Tvrdila, že keď ju to chytilo musela ujsť z domu na záhradu a bila si hlavu v záhrade o zem. Použila som terapiu sviečkami s týždennými pauzami celý mesiac. Hneď po prvej terapii nastalo zmiernenie bolesti.
  • 45 ročná žena nedala sa jej zmerať na energetických dráhach energiu pomocou pristroja EAV a ani supertronikom. Ručička sa ani nepohla. Po sviečkovaní 3 krát po tri sviečky boli energetické dráhy merateľné. Stav sa viditeľné zlepšil.
  • Syn 30 ročný mal intenzívne bolesti v oblasti krížov. Presnejšie posledný stavec a kostrč. Sviečkovala som vždy lokálne v sobotu a v nedeľu. Bolesti po pol roku ustúpili.
  • 4 ročné dievčatko, trpelo častou nádchou a bolesťami uší. Po sviečkovaní nastalo vždy uvolnenie, zlepšilo sa dýchanie, hlieny sa vyčistili a aj ušká sa uvolnili.
MAGICKÁ - ČÁKROVÁ - T Á D É  SVIEČKASviečka červenej farby: k o r e ň o v á   č a k r a
Liečená osoba leží na bruchu, sviečku umiestnime pred kostrčový stavec a spálime. Tento spôsob je vhodný na odstránenie bolesti podbruška, zla-tej žily, kŕčových žíl. Červenou sviečkou môžeme liečiť aj miesta s nedostatkom energie (tam, kde je studená pokožka) na ľubovolnej časti tela.


Sviečka oranžovej farby: h a r a   č a k r a
Z jej mena vyplýva, že cez túto čakru sa dajú liečiť ženské i mužské pohlavné problémy ako napr.: zápal vaječníkov, prostaty, ale dá sa použiť i na liečenie frigidity a impotencie. V tomto prípade umiestnime sviečku cca 10 cm pod pupkom.


Žltá sviečka: s l n e č n ý   p l e t e n e c,   alebo   ú s t r e d n á   č a k r a
Sviečku umiestnime do pupka osobe ležiacej na chrbte, týmto zabezpečíme prúdenie energie okolitým orgánom, harmonizuje sa imunitný a nervový systém.


Zelená sviečka: s r d c o v á   č a k r a
Pacient leží na chrbte, sviečku umiestnime na prsnú kosť. Na tejto čakre prevádzame duševné liečenie vo vzťahu k láske, ale dajú sa tu liečiť aj príznaky astmy a alergie.


Modrá sviečka: č a k r a   h r d l a
Pacient leží na chrbte a sviečku vložíme do priehlbinky pod krkom. Modrá farba pôsobí ukľudňujúco na sympatický ner-vový systém, napomáha pri liečení uší, mandlí, priedušiek a tiež znižuje horúčku.


Indigovo modrá sviečka: čakra   t r e t i e h o   o k a
Pacienta uložíme na chrbát, sviečku umiestnime do stredu čela a spálime. Tým sa zlepší intuitívnosť, vyjasnieva sa myseľ (činnosť hypofýzy), stratia sa migrénové bolesti hlavy a zápal čelových dutín


Biela sviečka: k o r u n n á   č a k r a
Liečenie prevádzame buď medzi 6. – 7. krčným stavcom alebo na čele. Pri krčných stavcoch – najprv si pacient sadne za stôl a hlavu si zloží na ruky, takto sa stavce roztvoria a možnosť prú-denia energie bude väčšia.


Sviečka čiernej farby: a n t i č a k r a
Liečiť môžeme cez tieto plochy – priehlbina nad 1.krčným stavcom, medzi krížovými stavcami (4-5) a mäkký bod vedľa kolenného kĺbu. V takom prípade sa snažíme o likvidáciu pocity strachu.


Skúsenosti:
Jeden z prípadov, kedy som používal sviečky na problémy spojené s uhranutím (z očí) a zlorečením mali veľmi zaujímavý priebeh aplikácie tak pre klienta, ako aj pre mňa. Muž 40- ročný, pôvodom z Afriky, sa ocitol na koni, uprostred davu, v Buši a všetci od neho žiadali pomoc ako od vodcu, aby im pomohol a zachránil ich. Prvotný pocit radosti a slávy sa zmenil na chaotický psychický tlak zodpovednosti a následnej úľavy z istoty, že všetko zvládne bez ujmy a problémov. Ja som sa pritom spotil, zrýchlilo sa mi dýchanie, tlak aj tep. Dym a smrad sálal nie len z čiernej sviečky, ale akoby bol okolo mňa a klienta. Sviečka spočiatku horela normálne, ale vo výške asi 15cm sa začala akoby zhasínať a vtedy to bolo najťažšie, stŕpli mi ruky, aj chrbát, ťažko sa mi dýchalo. Po piatich minútach sa sviečka rozhorela čistým plameňom a nastala úľava a pokoj. Obsah zvyškov vo sviečke bol jasne tyrkysový až ako síra, s čiernymi kamienkami. Klientov pocit nevysvetliteľnej ťažoby a bolestí náhle zmizol a už sa nevrátil.
RIADENÁ MEDITÁCIA POČAS PÁLENIA TÁDÉ SVIEČKY

Poprosím ťa, aby si ležal kľudne, uvoľnene. Zatvor si oči! Sústreď sa na môj hlas, poprosím ťa, sústreď sa na svoj dych! Uvedomuj si, že pri nádychu pociťuješ chladný, studený vzduch. Pri výdychu pociťuješ teplý vzduch…
Pri nádychu chladný, studený pocit v nose, pri výdychu teplejší pocit v nose. Preciťuj ten rozdiel.
Pri nádychu chladný pocit v nose, pri výdychu teplejší pocit v nose a dvíha sa brušná stena.
Pri výdychu teplejší pocit v nose a klesá …
Pri nádychu chladný studený pocit v nose a dvíha sa brušná stena. Pri výdychu teplejší pocit v nose a prepadá sa brušná stena.
Sústreď sa len na dýchanie; svoje myšlienky len pozoruješ…
A púšťaš ich…
Pri nádychu chladný, studený pocit v nose a dvíha sa brušná stena. Pri výdychu teplejší pocit v nose a prepadá sa brušná stena.
Pri nádychu sa koncentruj na to, že nasávaš do seba liečivú energiu…
Pri výdychu vypustíš zo seba uvoľnené odpadové a jedovaté látky.
Pri nádychu nasávaš do seba čisté biele svetlo, pri výdychu vypustíš čierny, sivý vzduch, ktorý obsahuje uvoľnené odpadové a jedovaté látky.
Teraz si predstav, že si na brehu rieky. Môže to byť obraz tvojej predstavivosti alebo aj obraz skutočnej spomienky.
Pozoruj, ako svieti slnko…, aké modré je nebo…, aké oblaky plávajú na nebi.
Preciťuj, ako ti slnko zohrieva tvár. Vidíš, ako na vodnej hladine tancujú slnečné lúče. So šatami sa ti pohráva teplý vánok, počuješ žblnkot vody, pod nohami cítiš teplý piesok. Zo stromov prináša vietor k tebe suché listy. V predstave zdvihni jeden list zo stromu a polož ho na vodnú hladinu. Na list polož jednu bolesť, smútok alebo riešený problém. Pozoruj, ako voda odnáša čoraz ďalej a ďalej list zo stromu. Ešte nájdeš okolo seba suché listy stromov, na tie môžeš v mysli umiestniť tie bolesti, zranenia, od ktorých sa chceš oslobodiť.
Tieto listy čoraz ďalej odnáša voda. Pomaly sa minú bolesti a krivdy, cítiš sa ľahší, uvoľnenejší. Ešte stále cítiš na sebe slnečné teplo, cítiš, ako sa na teba valí energia slnka, hlboko do seba nasávaš túto liečivú energiu.
Teraz sa nahni nad vodnú hladinu, aby si videl svoj obraz. Vidíš svoju tvár, ako sa šťastne a radostne usmievaš. Vieš, že si schopný usmerňovať svoj život. Cítiš, že si plný energie, si schopný zmeniť svoj život pozitívnym smerom. Si schopný zrealizovať svoje ciele, vieš, že dostaneš k tomu všetku pomoc, ktorú len potrebuješ. Vždy sa cítiš bezpečne. Voči sebe i voči ľuďom si trpezlivý a tolerantný. Si schopný prijať i odovzdávať bezpodmienečnú lásku. Uskutočníš možnosť zdravého a šťastného života.
Vidíš sa, ako zdravo, šťastne a radostne žiješ svoj život. Cítiš vnútorný mier a pokoj, ktorý si teraz v sebe vytvoril.
Ešte raz pozrieš na svoju tvár, ako sa veselo usmieva z vodnej hladiny.
Pomaly sa rozlúčiš s okolím…
Poprosím ťa, aby si sa znovu koncentroval na dýchanie, sleduj, ako pri nádychu cítiš chladný a pri výdychu teplejší vzduch v nose a dvíha sa brušná stena.
Precíť, že ležíš na posteli a dokončíme liečenie.

Usporiadať podľa 
Výrobca 


naša cena 11,50 €
naša cena 30,00 €
naša cena 0,20 €


naša cena 1,50 €


NGU2MD