S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.
Ok

TOVAR V AKCII

Naša cena 954 Eur
Naša cena 685 Eur
Naša cena 182 Eur

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Naša cena 599 Eur
Naša cena 114 Eur

»

Ako nakupovať na splátky QUATRO

 1. Tovar si môžete vybrať v našom e-shope , vložíte si ho do nákupného košíka a v spôsobe platby si zvolíte nákup na splátky cez Quatro.
 2. Vyplníte ONLINE žiadosť a priložte požadované doklady a jednoducho odošlete.
 3. Po schválení žiadosti, podpíšete zmluvu ONLINE v Mojej zóne.
 4. Tovar vám bude doručený podľa dodacích podmienok, ktorý uvádzame v e-shop.

 

 

Aké doklady sú potrebné pre vybavenie nákupu na splátky:


Nákup na splátky je možné využiť pri celkovej maloobchodnej cene tovaru od 100 € do 5 000 €.

Pri nákupe do 5 000 € budete potrebovať nižšie uvedené doklady:

Zamestnanec:

- platný občiansky preukaz , prípadne druhý doklad totožnosti


 


Štátny zamestnanec (Zamestnanec Ministerstva vnútra a Ministerstva obrany SR):

-platný občiansky preukaz

-kópia výpisu z účtu za posledné 3 mesiace (alebo potvrdenie zamestnávateľa o príjme) – tlačivo nájdete tu.


 

Živnostník:
- platný občiansky preukaz
-daňové priznanie k dani z príjmov a potvrdenie o jeho podaní

-kópia výpisu z účtu za posledné 3 mesiace


Starobnýa invalidný dôchodca:

- platný občiansky preukaz


Výsluhový dôchodca:

- platný občiansky preukaz

- rozhodnutie (výmer) o priznaní/zvýšení/znížení dôchodku (alebo kóopia výpisu z účtu za posledný mesiac, alebo potvrdenie z pošty dokladujúce príjem a výšku dôchodku)

 

Iné:

Pre ostatné pracovné zaradenia platí, že totožnosť a príjem klienta je potrebné preukázať dokladmi podľa vyžiadania.
- doklad o zaplatení dani z účtu alebo v hotovosti
- predbežná účtová závierka (príjem/obrat za obdobie nepokryté daň. priznaním) ALEBO výpisy z účtu za posledné 3 mesiace preukazujúce príjem/obrat za obdobie nepokryté daň. priznaním


Dôchodca (poberajúci starobný alebo výsluhový dôchodok)
Výška spotrebiteľského úveru do 7 000,- €


- platný občiansky preukaz (pri spotrebiteľskom úvere nad 5000.-€ je nevyhnutné doručiť kópiu OP k schvaľovaniu), prípadne druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo rodný list + kópiu alebo sobášny list + kópiu, karta poistenca, platobná karta, služobný preukaz policajta/vojak z povolania)
- rozhodnutie (výmer) o priznaní alebo zvýšení alebo znížení dôchodku ALEBO kópia výpisu z účtu za posledné 3 mesiace, ktorá obsahuje príjmy a výdavky klienta ALEBO potvrdenie z pošty dokladujúce príjem a výšku dôchodku ALEBO preukázateľný súhlas umožňujúci overenie príjmu v Sociálnej poisťovni (možné len pre starobných dôchodcov. Súhlas môžete podpísať v predajni.)

 Podmienky ochrany osobných údajov a spracovateľská zmluva

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

Ochrana osobných údajov

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Eva Salvová -Quality, Ulica Tehelná 5721/31 , 917 01 Trnava, IČO:37042670 (ďalej len   "správca").

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Ulica Tehelná 5721/31,91701Trnava, adresa elektronickej pošty info@spalnove-studio.sk telefón +421 905 746 532.

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

 1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 1. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmyBohemiasoft s.r.o.(prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o (správca serverov) a firma Casablanca INT(prevádzkovateľ dátového centra),HeurekaShopping s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727a spoločnosť MINET s.r.o., so sídlom L.Svobodu 552/46, 976 32 Badín, IČO: 44325894(spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti) a Slovenská pošta, a.s.Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO: 36 631 124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S ( poštové služby na účely doručenia tovaru)

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu info@spalnove-studio.sk.

 3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

SPRACOVATEĽSKÁ ZMLUVA

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU A SPRACOVATEĹA

 1. Poskytovateľ (Eva Salvová-Quality) je vo vzťahu k osobným údajom klientov Užívateľov, teda nakupujúcich v eshopoch Užívateľov, spracovateľom podľa čl. 28 GDPR. Užívateľ (prevádzkovateľ eshopu) je správcom týchto údajov.

 2. Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti pri spracovaní osobných údajov, ku ktorým Poskytovateľ získal prístup v rámci plnenia zmluvy uzatvorenej s Užívateľom formou odsúhlasení všeobecných obchodných podmienok na www.spalnove-studio.sk

 1. ROZSAH SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľa spracovávať osobné údaje v rozsahu a za účelom uvedenými v článku. 2.2 - 2.10. týchto podmienok vo Spracovateľské zmluve.

 2. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľa spracovávať osobné údaje klientov Užívateľa.

 3. Poskytovateľ sa zaväzuje pre užívateľov spracovávať získané osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov.

 4. Poskytovateľ bude v rámci automatizovaného spracovania osobné údaje ukladať do databázy uložené na hardvéri Poskytovateľa, chrániť, zabezpečovať, zálohovať, zhromažďovať a likvidovať.

 5. Poskytovateľ vytvorí také softvérové nástroje, ktoré Užívateľovi uľahčia splnenie žiadostí klientov Užívateľa o výkon práv dotknutých osôb stanovených v GDPR, predovšetkým práva na výmaz, práva na informácie a prenositeľnosť informácií.

 6. Osobné údaje sú uložené len na hardvéri Poskytovateľa, jeho vlastných serveroch alebo jeho spolupracujúcich partnerov. Všetky osobné údaje sú uložené iba na území Európskej únie.

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľa spracovávať osobné údaje pre účely poskytovania eshopového riešení www.spalnove-studio.sk .

 2. Poskytovateľ nebude využívať spracovávané osobné údaje klientov Užívateľa pre vlastnú potrebu a za iným účelom ako je plnenie zmluvy.

 3. Poskytovateľ sa zaväzuje pre užívateľov spracovávať získané osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu a nasledujúcich 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

 4. Užívateľ udeľuje povolenie sa zapojením spolupracujúcich firiem, ktorými sú firmy Bohemiasoft s.r.o.(prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o (správca serverov) a firma Casablanca INT(prevádzkovateľ dátového centra),HeurekaShopping s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727a spoločnosť MINET s.r.o., so sídlom L.Svobodu 552/46, 976 32 Badín, IČO: 44325894(spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti) a Slovenská pošta, a.s.Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO: 36 631 124
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S ( poštové služby na účely doručenia tovaru)

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu a zálohovanie uložených osobných údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému prístupu k týmto osobným údajom alebo k ich strate.

 2. Prijatá technická a organizačná opatrenia zodpovedajú miere rizika. Poskytovateľ aj spolupracujúce firmy Bohemiasoft s.r.o.(prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o (správca serverov) a firma Casablanca INT(prevádzkovateľ dátového centra),HeurekaShopping s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727a spoločnosť MINET s.r.o., so sídlom L.Svobodu 552/46, 976 32 Badín, IČO: 44325894(spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti) a Slovenská pošta, a.s.Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO: 36 631 124
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S ( poštové služby na účely doručenia tovaru)
  pomocou nich zabezpečujú ich neustálu integritu a ochranu proti zneužitiu.

 3. Poskytovateľ prehlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným predpisom Poskytovateľa. Ktoré určujú, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby Poskytovateľa a spolupracujúcich firiem podľa čl. 2.10 týchto podmienok a sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o implementovaných bezpečnostných opatreniach.

 4. Po ukončení poskytovania plnenia, je Poskytovateľ povinný všetky osobné údaje vymazať, pokiaľ nemá povinnosť uložiť osobné údaje na základe iného zákona (napríklad pre zákonné potreby Polícia).

Záverečné ustanovenie

Ktokoľvek má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.

Užívateľ sa zaväzuje, bez zbytočného odkladu, nahlasovať všetky jemu známe informácie, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok.

Užívateľ súhlasí s týmito podmienkami zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetových formulárov na stránkach a podstránkach www.spalnove-studio.sk .

Ostatné vzťahy, ktoré nie sú týmito podmienkami výslovne neupravené sa riadia GDPR a právnym poriadkom Slovenskej republiky v platnom znení.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 23.apríla 2018.

Darček k matacu DORMISAN

darček matracu DORMISAN

corona -10ˇ%

Virtuálna prehliatka predajne

Ella dream Ella family Ella harmony Ella Lux Ella moon Ella Mosaic Gloria Karlo Art Karlo Klasik Marika family Marika Klasik Sofi oblá Tina Lux Tina

VITAJTE  VO  SVETE  NÁBYTKU 

 


Ku každému matracu DORMISAN a BED&BED pribalíme praktický kvalitný hrejivý paplón v hodnote až 45€ a chránič pod matrac. Navyše máte od nás dopravu ZDARMA.

matrace s rýchlym dodaním

 

SVETOVÝ PATENT NA MATRAC

 

MAGNISTRETCH NAŤAHUJE A UVOĽŇUJE CHRBTICU POČAS SPÁNKU


ŠPECIÁLNE PENY

AQUABREEZE

Pena s vysokou hustotou na báze vody je najkvalitnejší materiál, ktorý je novodostupný na trhu. Exkluzívna štruktúra tvorená otvorenými bunkami umožňuje ľahké prúdenie vzduchu a zaisťuje tak optimálne rozptýlenie nahromadeného telesného tepla. Jej extrémne anatomicky prispôsobivá, flexibilná a vysoko elastická štruktúra robí túto penu dlhodobo odolnou.

MALVA

Pena s extraktom z liečivej byliny slez lesný poskytuje mäkkú a pohodlnú podporu. Slez má protizápalové a upokojujúce vlastnosti, ktoré napomáhajú liečbe zjavných a skrytých zápalov v tele a blahodarne pôsobí na nervový systém. Bylinný extrakt zo slezu lesného sa uvoľňuje až pri zahriatí peny na teplotu ľudského tela.

GEOMEMORY

Pamäťová pena Geomemory je patentovaná pena a vysoko anatomický materiál s extraktmi  aloe vera. Vďaka svojim vlastnostiam sa dokáže optimálne prispôsobiť tvaru ľudského tela a tým poskytuje nezávislú podporu pre hlavu, ramená, hruď, paže, panvu a nohy. Aloe vera má omladzujúci a liečivý efekt na pokožku celého tela a pomáha regenerovať kĺby.

ECOGREEN

Patentovaná studená pena Ecogreen je flexibilný ortopedický materiál s extraktmi sóje, ktorý poskytuje vyváženú oporu celému telu. Sójové proteíny pomáhajú odstrániť z tela voľné radikály. Bunková štruktúra stimuluje prúdenie vzduchu a udržuje matrac svieži a suchý.

MAGNIGEL

Patentovaná gélová pena Magnigel je inovatívny materiál, ktorý sa skladá z vysoko priedušného a pružného gélu. Je ekologický a tlaku vzdorný a jeho štruktúra umožňuje neuveriteľne pohodlnú relaxáciu. Pomaly sa zahrieva na teplotu ľudského tela a pri prerušení kontaktu s telom rýchlo chladne. Pena Magnigel bola vyvinutá pre osoby trpiace nadmerným potením, klimakterickými ťažkosťami a návalmi tepla. Dodáva matracu sviežosť a ľahkosť, takže máte pocit, ako by ste spali na obláčiku.

NAPÍŠTE NÁM:

Ďakujeme Vám za vaše hodnotenie . Pomôže nám to k zlepšeniu našich služieb.


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Poďakovanie
Štefan
14.08.2020 13:51
Certifikácia MAGNIFLEX

Certifikácia:

 • Medical Device

Vybrané produkty Magniflex sú certifikované ako zdravotné produkty prvej kategórie a majú vyhlásenie o zhode CE. Táto najvyššia zdravotná certifikácia v rámci EÚ umožňuje predávať takto označené výrobky so zníženou sadzbou DPH ako zdravotné produkty prvej kategórie.

https://ezu.cz/produkty/zdravotnicke-prostredky/

 • AJA a UKAS

Výrobní standardy a systémy řízení ve společnosti Magniflex jsou v souladu se směrnicemi mezinárodních akreditačních orgánů AJA a UKAS.

Produkty Magniflex tak odpovídají standardům ISO 9001:2008, které zaručují kvalitu vůrobků i služeb.

https://www.iso.cz/iso2000.html

https://www.unmz.cz/urad/normy-serie-iso-9001-a-jejich-aplikace

 • OEKO TEX

OEKO TEX standard 100 zaručuje, že ve výrobcích nejsou přítomny látky, které jsou toxické či škodlivé pro lidi a pro životní prostředí.

https://www.oeko-tex.com/en/manufacturers/manufacturers.xhtml

 • IMCI

Italský certifikát výroby, designu a kvality, který opravňuje nést výhradní označení MADE IN ITALY.

ZĽAVY na matrace VEGAS

Využite zľavy od 20% - 50% na vybrané modely matracov VEGAS s dopravou ZDARMA

Využite zľavy od 20% - 50% na vybrané modely matracov VEGAS s dopravou ZDARMA

************************************************************

Studene peny

Elioform

Studená pena Elioform je kombináciou dvoch druhov polyéteroch. Jeden dodáva matracu tuhosť, druhý zabezpečuje odolnosť a tvarovú stálosť. Štruktúra je tvorená prepojenými mikrobuňkami, ktoré napomáají dýchanie matraca a zaisťujú jej hygienu, teplotné stálosť a schopnosť rýchlo absorbovať a odpariť vodu. Ma vynikajúce ortopedické vlastnosti. Oproti ostatným penám sa vyznačuje vyššou tuhosťou, tvarovou stálosťou a pritom pružnosťou. Matrac z peny Elioform je ideálny pre tých, ktorí uprednostňujú tuhšie ortopedickú oporu bez nadmerného tlaku.

Eliosoft

Studená pena Eliosoft je tvorená mikrobuňečnou štruktúrou, prepojenú jemnými kapiláry, penenie do špecifickej hustoty, ktorá určuje jej elastickosť v porovnaní s polyuretánovými penami. Je hygienická a priedušná, s extrémnou schopnosťou vstrebať a následne odpariť vlhkosť. Eliosoft sa vyrába vo vode, zlúčením peneného polyuretánu a dvoch druhov polyétery, ktoré zaisťujú materiálu optimálnu tuhosť a odolnosť. Eliosoft sa vyznačuje výbornými anatomickými a ortopedickými vlastnosťami a v kombinácii s penami Memoform a Elioform dochádza k vyrovnaniu optimálnej mäkkosti a vysokej podpory.

Memosoft

Memosoft je príjemná anatomicky prispôsobivá pena, ktorá ponúka pocit extrémnej mäkkosti a neuveriteľného pohodlia. V kombinácii s vrstvami pien Memoform, Elioform alebo Eliosoft poskytuje ešte jemnejšiu podporu.


Orthofirm

Studená pena Orthofirm sa radí medzi tuhšie peny a spĺňa základné požiadavky na ortopedickú podporu. Je pružná a tvarovo stála, nie je však patentovaná ako unikátny produkt Magniflex.

Orthosoft

Studená pena Orthosoft sa radí medzi mäkkšie peny a spĺňa základné požiadavky na ortopedickú podporu. Je pružná a tvarovo stála, nie je však patentovaná ako unikátny produkt Magniflex.

Pamäťove peny

MEMOFORM

Patentovaná pamäťová pena Memoform je technologicky vyspelý materiál vyvinutý pre matrace. Memoform je viskoelastický materiál so štruktúrou otvorených buniek. Vďaka schopnosti rýchlo reagovať na telesné teplo a na tlak sa matrac dokáže maximálne prispôsobiť každému tvaru ľudskej postavy a vytvoriť mu tak kvalitnú oporu. Táto vlastnosť má priaznivé účinky na regeneráciu celého tela.

MEMOFORM HD

Patentovaná pamäťová pena Memoform HD je inovatívny materiál s vysokou hustotou viskoelastickej peny, takže je extrémne pevný a odolný, pri zachovaní schopnosti prispôsobiť sa tvaru tela. Táto pena bola vyvinutá s cieľom nahradiť zdravotne nevhodné kovové pružiny v matraci. V kombinácii s prírodnými materiálmi poskytuje telu jedinečný komfort. Jej húževnatosť a extrémne dlhá životnosť z nej robí vrcholný materiál určený pre sofistikované a technologicky vyspelé výrobky.

MEMOREX

Pamäťová pena Memorex je viskoelastický materiál so štruktúrou otvorených buniek. Vďaka schopnosti rýchlo reagovať na telesné teplo a na tlak sa matrac dokáže maximálne prispôsobiť tvaru tela a vytvoriť mu tak kvalitnú oporu. Výsledkom je pokojný a uvoľnený spánok s pocitom beztiaže, bez nadmerných tlakových bodov. Memorex nie je patentovaná pena Magniflex. S ohľadom na jej cenovú dostupnosť ju používame pre kolekciu Vitale.

Poťahové látky

THERMIC®

Špeciálna textília hebká a chladivá na dotyk poskytuje okamžitú úľavu pre telo počas teplých letných dní. Príjemný pocit sviežosti pri kontakte s pokožkou zlepšuje kvalitu odpočinku. Táto textília môže byť prirovnávaná k akémusi „tepelnému akumulátoru“, ktorý je dobíjaný nahromadeným ľudským teplom a uvoľňuje ho, akonáhle telesná teplota klesne. Vďaka tomu počas spánku nedochádza k výkyvom teploty.

OUTLAST®

Outlast® je špeciálna patentovaná termoregulačná textília pôvodne vyvinutá NASA pre vesmírne skafandre. Vo svojej mikrobunkovej štruktúre obsahuje nespočetné množstvo guličiek vyrobených zo špeciálneho vosku. Ak teplota tela prekračuje 36 stupňov, prebytočné teplo je látkou Outlast® absorbované. Ak do rána teplota tela začne klesať, látka akumulované teplo uvoľňuje a zahrieva ľudské telo.

COOLMAX®

Coolmax® je vysoko výkonný materiál z inovatívneho vlákna, ktoré termoreguluje a súčasne stabilizuje vlhkosť tela. Vďaka svojim špeciálnym vlastnostiam Coolmax® kontroluje a reguluje teplotu tela, rýchlo absorbuje pot, ktorý odvádza od tela a odparuje ho. Tým udržuje telo v suchu a pohode.

DREVITÉ VLÁKNO

Táto čistá celulózová priadza je vyrobená zo starostlivo vybranej zmesi dreva. Od ostatných celulóz sa líši svojou mäkkosťou a schopnosťou termoregulácie, odolnosťou voči zápachu a priedušnosťou.

BAMBUSOVÉ VLÁKNO

Bambusové vlákno je pokryté mikroštrbinami, ktoré umožňujú dokonalé prúdenie vzduchu a  skvelé absorbovanie vlhkosti, čo zaisťuje, že telo je počas spánku svieže a suché. Bambusové vlákno je veľmi odolné proti namáhaniu a má dlhú životnosť.

VISKÓZA

Viskóza je prírodná jemná tkanina z čistenej celulózy, hebká a príjemná na dotyk. Rýchlo absorbuje a odparuje vlhkosť, čím pomáha udržiavať matrac hygienickým a priedušným.

SATÉNOVÁ VISKÓZA

Saténová viskóza vzniká jedinečnou úpravou a tkaním viskózového vlákna. Pôsobí luxusne, je hebká a má mimoriadnu schopnosť odvádzať vlhkosť. Je veľmi príjemná na kontakt s pokožkou.

BAVLNA

Bavlna a bio bavlna sú mäkké, ale odolné rastlinné vlákna. Najväčšou prednosťou bavlny je jej priedušnosť, ktorá pri kontakte s pokožkou dodáva pocit sviežosti. Bavlna zároveň dokáže absorbovať veľké množstvo vlhkosti, a pomáha tak udržiavať pokožku v suchu. Bio bavlna je pestovaná tradičným poľnohospodárskym spôsobom na certifikovaných farmách, ktoré nepoužívajú chemické hnojivá. Je vhodná pre osoby s citlivou pokožkou, ktorá môže reagovať alergicky na bežnú bavlnu.

VISKÓZA SO STRIEBORNÝM VLÁKNOM 

Prírodná jemná tkanina z čistenej celulózy so schopnosťou skvele odvádzať vlhkosť robí matrac dokonale priedušným. Zložka strieborného vlákna zaisťuje matracu antibakteriálne vlastnosti.

MEDICARE LÁTKA

Medicare látka je špeciálna patentovaná hygienická tkanina, vysoko odolná voči baktériám a plesniam.


nočný stolík SMART posteľ NATÁLIA posteľ SALMA posteľ SONO

Bambusové vlákno

Bambusy sú drevnaté rastliny, ktoré vynikajú rýchlym rastom. Niektoré druhy vyrastú až o dva metre za deň. Bambusy dorastajú do výšky až 30 m.
Ťažba bambusov je možná už po 3 - 5 rokoch. Bambus sa už po stáročia ťaží a využíva ako stavebný materiál, na výrobu nástrojov a nábytku, v potravinárstve, lekárstve pod.
Bambus je vynikajúca rastlina vzhľadom k udržateľnosti a ekológii. Po zbere výhony opäť vyrazia z koreňového systému, nie je teda potrebná nová sadba. Vďaka tomu, že je bambus prirodzene antibakteriálny, nepoužívajú sa pri pestovaní pesticídy.
Výrobe textílií z bambusu sa dlho nedarilo, výsledný materiál bol hrubý na dotyk a nepríjemný. Vďaka moderným výrobným technológiám sa len pred 30-tymi rokmi začala vyrábať bambusová viskóza, ktorá si čoskoro pre svoju hebkosť a vysokú absorpčnú schopnosť našla miesto v textilnom priemysle. Pri výrobe sa bambusová drevina rozdrví a rozpustí a potom sa vstrekuje do trysiek, ktoré vytvoria bambusové vlákno.

bambusové vlákno

 • je prirodzene antibakteriálne
 • má vysokú absorpčnú schopnosť (až 6x viac ako bavlna)
 • je hebké na dotyk
Hyperpriedušná membrána Neotherm®

Membránu NEOTHERM® obsahujú prestieradlá, matracové a vankúšové chrániče značky Velfont®. Membrána je vyrobená z hi-tec polyuretánu, ktorý neprepustí žiadne tekutiny, ale para z potu ľahko preniká mezimolekulárnymi otvormi.

Membránu z PU náteru si možno predstaviť ako sitko s veľmi malými otvormi. Jednotlivé póry majú presne stanovenú veľkosť, aby spoľahlivo plnili svoju funkciu. Sú práve tak malé, aby nimi neprenikla kvapka vody a práve tak veľké, aby naopak molekuly pár mohli voľne prechádzať. Póry sú 20 000 krát menšie ako kvapka vody a pritom 10 000 krát väčší ako molekula vodnej pary (veľkosť pórov ... 0,2 mikrometrov, molekula vodnej pary ... 0,0004 mikrometrov).
Štandardné polyuretánové nátermi sa používajú pri mnohých textíliách veľmi často, tieto výrobky sú vždy označované ako priedušné, ale úroveň priedušnosti sa veľmi líšia.
V čom je Neotherm® lepší ako bežné polyuretány? Náročnou technológiou výroby, vďaka ktorej je membrána veľmi tenká, pružná a zároveň má najväčšiu schopnosť prepúšťať vodnú paru (merané metódou RET). Táto supertenká membrána umožňuje jej použitie aj pri výrobkoch, u ktorých to bolo donedávna nemožné. S membránou Neotherm® sa stretávame len u značky Velfont®.
Použitie membrány Neotherm® u vankúšových chráničov a prestieradiel zaisťuje maximálnu hygienu bez nepríjemného potenia a rušenie spánku šustěním. K dispozícii sú prestieradlá a vankúšové chrániče.
Ako sa meria priedušnosť?
Existujú dva certifikované spôsoby merania priedušnosti odporu vodných pár

 • Metóda MVTR (moisture vapour transmission rates [g / m² / 24 hod]) meria množstvo vodnej pary, ktoré sa cez 1 m² textílie odparí za 24 hodín. Nevýhodou MVTR je, že je komplikovaná na vyhodnotenie a pre potreby textilného priemyslu je táto metóda veľmi nepresná.
 • Metóda RET [m² .Pa.W-1] meria odpor, ktorý kladie textila pri prestupe vodnej pary. Táto metóda je presnejšia, ale je drahšia ako predošlá. Velfont® pre laboratórne merania používa iba metódu RET.

Porovnanie oboch hodnôt

Priepustnost

vodných par

MVTR

[g/m²/24 hod]

RET

[m2 .Pa.W-1 ]

Veľmi dobrá nad 20 000 0 - 6
Dobrá 9 000 - 20 000 6 - 13
Uspokojivá 5 000 - 9 000 13 - 20
Neuspokojivá pod 5 000 20 a viac


Materiál OUTLAST®

Outlast

OUTLAST® je chytrý materiál pôvodne vyvinutý pre potreby kozmonautiky v NASA.

OUTLAST® vyniká termoregulačnou schopnosťou. Aktívne udržuje tepelný komfort tela počas spánku. V lete ochlazuje, v zime zabraňuje úniku tepla a prehrievaniu. Snižuje pocenie až o 50%. Vďaka termoregulačnému efektu je fáza hlbokého spánku predĺžená o cca 30 - 40 minút. Spánok je dlhší a kvalitnejší.

Velfont® ponúka tieto výrobky s OUTLAST®: plachtu zo 100% bavlny, vankúš z viskoelastickej pamäťovej peny, obojstranný vankušový chránič a prošívaný matracový chránič.

Princípem dosiahnutia termoregulačných vlastností sú špeciálne, miniatúrne termokapsle (Thermocules®) zapuštěné do látky. Tieto termokapsle obsahujú tzv. PCM (materiály s fázovou zmenou). Jedná sa o látku podobnú vosku, ktorá má schopnosť meniť pevný stav na kvapalné. Pri zmene fázy dochádza k odberu tepla. Na základe teplotných zmien organizmu dochádza k zmene fázovej štruktúry materiálu PCM, kedy sa v termokapslích mení pevný stav na kvapalné a späť z kvapalného na pevný. Pri tejto zmene fázy dochádza k akumulácii alebo opätovnému uvoľňovaniu tepla. Pokiaľ sa kůže prehrivá, termokapsle akumulujú nadbytečné teplo. Ak sa koža začne ochlazovať, teplo sa vráti späť. Tieto miniaturné termokapsle sú nevyčerpateľné akumulátory, ktoré sú odolné voči mechanickému poškodeniu.

Outlast-mikrokapsule

Pri spánku sa naše telo snaží udržiavať ideálny tepelný komfort. Ak sa ocitneme mimo komfortnú zónu, naše telo nás prebudí a donúti nás sa prikryť alebo naopak odkryť. Tým ale dochádza k neustálemu narušovaniu spánku. V letných mesiacoch nás prebúdza okolitá vysoká teplota a dochádza k prehrievaniu a nadmernému poteniu. V zimných mesiacoch je vzduch naopak chladnejšie, preto sa na noc viac obliekame a používame teplejšiu prikrývku. To ale počas spánku opäť vyvolá prehrievaniu a donúti nás sa odkryť. Na ohriate telo sa dostáva okolitý chladný vzduch, ktorý môže spôsobiť napríklad stuhnutie chrbtových svalov, ktoré sa ráno môže prejaviť v chrbte Ustrelí. Na obrázku teplotné krivky vidíme, ako sa počas spánku mení teplotné pohoda z pocitu chladu do pocitu prehrievania. Každý vrchol krivky znamená naše ľahké prebudení. V strede sa nachádza ideálne teplotné zóna, ktoré možno dosiahnuť s lôžkovinami OUTLAST®. S výrobkami s OUTLAST® bude spánok hlbší a kvalitnejší. Nebudeme cítiť prílišný chlad, ani prílišné teplo.

 

 

 

 

Látky

Pozor farebnosť látok na našich stránkach má len informatívny charakter, pre výber odtieňa látok používajte iba skutočný oficiálny vzorkovník látok New Design.

 

Látky

Pozor barevnost látek na našich stránkách má pouze informativní charakter, pro výběr odstínu látek používejte pouze skutečný oficiální vzorník látek New Design.

https://www.heureka.sk/direct/dotaznik/export-review.php?key=47dcc37b108bd43c37b8d1ba23c88f88

kod pre zendesk

 

 

a toto je pre mensache facebook

Používanie cookies

Za účelom lepšieho fungovania tejto internetovej stránky používame pri jej prevádzkovaní cookies. Ide o malé súbory, ktoré sa uložia na koncovom zariadení návštevníka tejto internetovej stránky.

Naša spološnosť prostredníctvom cookies nezbiera žiadne osobné údaje návštevníkov tejto internetovej stránky, ktoré by bolo možné akokoľvek zneužiť. Väčšina cookies sa po opustení tejto internetovej stránky z koncového zariadenia jej návštevníka opäť automaticky zmaže.

Návštevník tejto internetovej stránky vyjadruje jej prehliadaním svoj súhlas s používaním cookies zo strany spoločnosti Eva Salvová -Quality. Nastavením svojho prehliadača má návštevník možnosť používanie cookies zakázať. To však môže mať za následok nesprávne fungovanie tejto internetovej stránky. V prípade, že by ste k fungovaniu cookies tejto internetovej stránky mali akékoľvek otázky, radi Vám ich zodpovieme.

ODZiY