S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

NOVINKY

arr3Dátum - Novinka č.1Tu je umiestnený text novinky. Prvých 30 znakov, bude zobrazenych na úvodnej strane a zbytok textu... arr3Dátum - Novinka č.2Tu je umiestnený text novinky. Prvých 30 znakov, bude zobrazenych na úvodnej strane a zbytok textu...

TOVAR V AKCII

                      
skladom
                      
skladom

KONTAKTY

ROGI plus, s.r.o.
Scherera 17
Piešťany, 921 01
tel: 033/7740067
rogi@rogiplus.sk

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Obchodné a dodacie podmienky

Tovar zasielame prostredníctvom kuriérnej služby (doba prepravy 24 hodín). Paletové množstvá dodávame prostredníctvom špedičnej služby (doba prepravy 2-3 dni). Spôsob úhrady je dobierka alebo zálohová faktúra. Po troch takýchto expedíciách môžete požiadať o platbu na faktúru. Pri odbere do 150,- EUR účtujeme prirážku za expedičné náklady 5,- EUR. Pri odbere nad 150,- EUR neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky a náklady.

Minimálny nákup, s ohľadom na zavedený obchodný systém a réžiu firmy, musí vždy prekročiť stanovený limit 20,- EUR. V prípade nedodržania tejto podmienky si vyhradzujeme možnosť zaťažiť takúto objednávku podlimitnou prirážkou vo výške 2,- EUR. Tovar na sklade expedujeme do 48 hod. od prijatia objednávky a doba doručenia je 24 hod. Všetky sumy sú bez DPH.

ROGI plus s.r.o. si vyhradzuje právo nepotvrdiť registráci bez uvedenia dôvodu.

Pre úplnu registráciu nám zašlite kópie firemných dokumentov ( ŽL, Výpis z OR, ..)

Ceny uvedené v objednávkovom systéme sú základné, bez DPH. Zmluvným obchodným partnerom poskytujeme individuálne zľavy podľa dohody.

Pri objednávke z tohoto eshopu máte zľavu 5%!

Reklamácie tovaru

Kupujúci je povinný si zásielku pri prevzatí skontrolovať a pri zrejmých a na povrchu viditeľných poškodeniach reklamovať u prepravnej firmy. O rozsahu poškodenia musí byť spísaný reklamačný protokol. S poškodeným balíkom nesmie byť manipulované až do doby, než je spísaný reklamačný protokol s prepravnou firmou. Veľmi poškodený alebo mechanicky narušený obal zásielky je dôvodom k neprevzatiu zásielky. Predávajúci ručí za kvalitu dodávaného tovaru podľa obchodného zákonníka a reklamačného poriadku spoločnosti.

Všetky reklamácie a opravy, ktoré nám posielate sú na vaše náklady. Reklamácie, ktoré budú oprávnené, Vám budú zaslané späť po vybavení na naše náklady. K reklamácii je nutné priložiť kópiu faktúry a záručný list, ak bol vydaný. Reklamácie prípadných rozdielov tovaru uvedeného na faktúre a fyzickým stavom riešime len do 7 dní od prevzatia zásielky.

POZOR! Záručná doba je 24 mesiacov pre odberateľa, ktorý od nás odoberá tovar a nemá oprávnenie na podnikanie(Občiansky zákonník) a 12 mesiacov pre odberateľa, ktorý od nás odoberá tovar a má oprávnenie na podnikanie (Obchodný zákonník).

Rovnako sa riadime zákonom 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Niektoré ustanovenia zákona vyberáme:

§ 10 Povinnosti predávajúceho

 1. Pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru alebo služby spotrebiteľovi oznámiť
  • a) svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, ak zásielkový predaj vykonáva fyzická osoba, obchodné meno a sídlo, ak zásielkový predaj vykonáva právnická osoba,
  • b) opis tovaru alebo služby,
  • c) cenu tovaru alebo poskytnutej služby,
  • d) dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru,
  • e) platobné podmienky,
  • f) poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy,
  • g) cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou,
  • h) lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny,
  • i) minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane.
 2. Pri ponuke tovaru alebo služby prostredníctvom telefónu je predávajúci povinný oznámiť svoju identitu a obchodný zámer telefonátu už na začiatku komunikácie so spotrebiteľom.
 3. Predávajúci je povinný najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby doručiť spotrebiteľovi písomne informácie, ktoré mu poskytol podľa odseku 1 prostriedkami komunikácie na diaľku.
 4. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby
  • a) písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,
  • b) adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,
  • c) informáciu o záruke a o servisných službách,
  • d) informáciu o možnosti zrušenia zmluvy uzavretej na dobu neurčitú alebo na čas dlhší ako jeden rok.
 5. Odseky 3 a 4 sa nevzťahujú na služby poskytnuté prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa poskytli iba raz a prevádzkovateľ prostriedku komunikácie ich zúčtoval na diaľku; spotrebiteľ však musí mať možnosť získať adresu predávajúceho, na ktorej môže uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť.

§ 12 Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10.
 2. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 3. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 4. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný:
  • a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby,
  • b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 5. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
  • a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3,
  • b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  • c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
  • d) predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
  • e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
  • f) lotérie a iné podobné hry.
NDMyNjY