S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

ANKETA

Ktorý sortiment by ste si priali u nás najviac rozšíriť?

Modelárske farby, chémia 31% Plastikové modely 24% Funkčné modely 21% Modelárska bižutéria; doplnky 23%

TOVAR V AKCII

Vaša cena 8,50 €
skladom
Vaša cena 31,00 €
na objednávku
Vaša cena 7,39 €
na objednávku

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Prosíme Vás prečítajte si podrobne obchodné podmienky.


E-shop je prevádzkovaný firmou:

Flanker s.r.o.
Š. Moyzesa 421/47
Žiar nad Hronom
 
IČO: 51 774 160
DIČ: 212 078 6096

 

1.) Objednávka
Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká potvrdením záväznej objednávky. Záväzná objednávka vzniká stlačením tlačidla "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU". Následne je kupujúcemu odoslané potvrdenie o prijatí objednávky do systému. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany. Pre úspešné odoslanie objednávky je nutné, aby kupujúci vyplnil nasledovné údaje:

- množstvo objednávaného tovaru

- spôsob platby/doručenia tovaru

Osobné údaje v minimálnom rozsahu:

- Meno a Priezvisko kupujúceho

- e-mailovú adresu (na ktorú bude doručené potvrdenie o objednávke)

- telefonický kontakt na kupujúceho

- Dodacia adresa

- Fakturačné údaje, ak sú iné ako dodacie

2.) Storno objednávky
Storno objednávky zo strany kupujúceho: Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a bezplatne do 12 hodín od záväzného potvrdenia elektronickej objednávky a to len v tom prípade, ak ešte nebola uskutočnená platba za tovar. Po tomto termíne môže kupujúci bezplatne zrušiť objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky po 12 hodinách od objednania alebo uhradenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci si týmto uplatňuje nárok na náhradu bankových poplatkov, preukázateľných nákladov v súvislosti so zaobstaraním tovaru pre zákazníka ak už k nemu došlo, poštových a odosielacích nákladov v plnej výške ak už bol tovar odoslaný kupujúcemu. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá,  chybná, preplnená alebo z iného dôvodu nefunkčná e-mailová adresa atd.)

-  tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazne zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet ihneď alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

- kupujúci nedodržal dohodnuté obchodné a platobné podmienky.

3.) Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)
Ak kupujúcemu tovar z rôznych dôvodov nevyhovuje ,má právo ho podľa paragrafu 12.zák.108/2000Z.z vrátiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

Kontaktujte nás (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok
» tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
» tovar nesmie byť použitý
» tovar musí byť nepoškodený
» tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)
» zašlite spolu s dokladom o kúpe

Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

4.) Dodanie tovaru a platba
Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

Pri každom tovare je uvedená orientačná dostupnosť tovaru, ktorá je aktualizovaná priebežne.

Spôsob doručenia/pravzatia tovaru si kupujúci zvolí v samotnej objednávke (v sekcii !košík"). Automatizovaný systém ponúka jednotlivé spôsoby doručenia na základe celkovej hmotnosti objednaného tovaru.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nieje inštalácia predmetu plnenia, pokiaľ inštalácia nieje osobitným predmetom objednávky. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list.

Kupujúci je povinný tovar riadne prezrieť a zároveň sa oboznámiť so všetkými dokladmi týkajúcimi sa tovaru odovzdanými zo strany predávajúceho, najmä dokladmi potrebnými k užívaniu tovaru, a to najneskôr pri jeho prevzatí. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho prevzatím.

Záručná doba na tovar začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

Dodanie tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike, prípadne aj mimo SR.

Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu.

PROSÍME VÁS, ABY STE SI OSOBNÉ PREVZATIE TOVARU VOPRED DOHODLI TELEFONICKY, PRÍP. E-MAILOM! ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

Kupujúci s môže zvoliť z viacerých spôsobov platby:

1. Dobierka

2. Platba bankovým prevodom

3. Platba bankovou kartou online

4. Platba pri osobnom prevzatí tovaru

Online platby pre nás zabezpečuje platobná brána ComGate. Poskytovatel služby, spoločnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platobná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom České národní banky. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.

Platba kartou

Nejrychlejší spôsob zaplatenia online. Do rozhrania platobnej brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – ktorý najdete v podpisovém riadku na zadnej strane karty. Všetko je zabezpečené štandardom 3D Secure, a tak budete požiadaní o zadanie číselného kódu, ktorý obdržíte SMSkou od svojej banky.

Platba bankovým prevodom

Okamžitá platba prostredníctvom internetového bankovníctva. Platobná brána ComGate vás presmeruje do vášho internetového bankovníctva, kam se prihlásite ako obvykle a potvrdíte už pripravený platobný príkaz. 

Po dokončení platby budete presmerovaní späť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite, budeme bez odkladu pokračovať v realizácii objednávky.

Kontakty

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

5.) Zodpovednosť za vady tovaru a záruka
Sa riadi platnými predpismi SR. Pokiaľ nie je uvedené inak, je štandardná záruka 24 mesiacov.

Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu, ak tovar zakúpený od predávajúceho nie je spôsobilý na dohodnutý, alebo obvyklý účel, ak vada tovaru je spôsobená porušením povinností zo strany predávajúceho alebo výrobcu, pokiaľ nebola spôsobená kupujúcim.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.

Pred uplatnením reklamácie je kupujúci povinný dôkladne skontrolovať, či závada nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu

Zánik záruky (záruka sa nevzťahuje)
* na chyby vzniknuté nevhodnou a neodbornou obsluhou a manipuláciou, neprimeraným používaním a zaobchádzaním
* na spotrebný materiál, ktorého doba životnosti je daná charakterom tovaru
* po prevedení neoprávneného zásahu do tovaru bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho
* na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia alebo poveternostným vplyvom
* pri porušení ochranných známok, pečatí, garančných nálepiek a štítkov s výrobnými číslami
* poškodením tovaru pri preprave
* ak je tovar pri predaji označený ako poškodený, nadmerne opotrebovaný alebo je predávaný na náhradné diely

Odstránením ochranných prostriedkov sa kupujúci zbavuje možnosti vrátiť tovar predávajúcemu.

Dodanie reklamovaného tovaru
Reklamovaný tovar/výrobok musí byť kupujúcim riadne zabalený, najmä aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave a doručený predávajúcemu na náklady kupujúceho.

K tovaru je kupujúci povinný priložiť kópiu faktúry týkajúcej sa dodania vadného tovaru, podrobný popis závady a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa závada prejavuje (ďalej aj spoločne ako „doklady k reklamácii“); v takom prípade sa reklamácia považuje za riadne uplatnenú. Ak kupujúci reklamuje väčší počet reklamovaných výrobkov (viac než 1 ks), je povinný priložiť ku každému jednotlivo reklamovanému výrobku všetky doklady k reklamácii.

Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky, za podmienky riadneho uplatnenia reklamácie. Za riadne uplatnenie reklamácie sa považuje splnenie podmienok uvedených v ods. 1 a ods. 2. Ak je tovar pred uplynutím záručnej doby a počas doby prepravy uplynie záručná doba na reklamovaný tovar alebo niektorý z jednotlivo reklamovaných výrobkov, nárok na uplatnenie reklamácie a jej vybavenie v tejto časti kupujúcemu zaniká, pričom predávajúci nie je povinný reklamáciu vybaviť.

6.) Vybavenie reklamácie
Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii bezodkladne, v zložitých prípadoch do 20 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Predávajúci sa zaväzuje na požiadanie vydať kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie.

Nároky kupujúceho z vád tovaru

Voľba medzi nárokmi z vád tovaru patrí predávajúcemu, určuje ju najmä podľa povahy vady.

Predávajúci je oprávnený odstrániť vady najmä dodaním náhradného tovaru alebo dodaním chýbajúceho tovaru, ktorý svojimi vlastnosťami a parametrami zodpovedá vadnému tovaru, pričom sa nemusí jednať o úplne totožný druh tovaru ako reklamovaný tovar, a to najmä ak sú vady neopraviteľné, alebo ak by s opravou tovaru boli spojené neprimerané náklady. Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal.

Predávajúci je oprávnený odstrániť vady aj opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné.

Predávajúci poskytne primeranú zľavu z kúpnej ceny, pričom nárok na zľavu z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez vád, a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s vadami. Pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie.

Možnosť odstúpiť od zmluvy je podmienená včasným oznámením vád zo strany kupujúceho predávajúcemu. Účinky odstúpenia od zmluvy taktiež nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho prevzal.

Nároky z vád tovaru sa nedotýkajú prípadného nároku na zmluvnú pokutu. Kupujúci, ktorému vznikol nárok na zľavu z kúpnej ceny, však nie je oprávnený požadovať náhradu zisku ušlého v dôsledku nedostatku vlastností tovaru, na ktorý sa zľava vzťahuje.

Ak predávajúci dodá väčšie množstvo tovaru, než je určené v zmluve, môže kupujúci dodávku prijať alebo môže odmietnuť prijatie prebytočného množstva tovaru. Ak však kupujúci prijme dodávku všetkého alebo časti prebytočného tovaru, je povinný zaň zaplatiť kúpnu cenu zodpovedajúcu kúpnej cene určenej v zmluve.

7.) Vyhlásenie - pre DEALEROV
Kupujúci vyhlasuje, že je fyzická alebo právnická osoba a disponuje platným oprávnením pre predaj tovaru tretím osobám, najmä spotrebiteľom alebo iným užívateľom, voči ktorým následne vystupuje ako predávajúci. Kupujúci zaradením do špeciálnej skupiny Dealer súhlasí s predĺžením štandardnej reklamačnej doby na 60 dní pre tuzemské zariadenia a 90 dní pre zariadenia dovážané z iných krajín. Pri problémovom zariadení - pri ktorom iba expertíza vie určiť pôvod problému môže byť zapožičané druhé zariadenie, ktoré v prípade neuznania reklamácie bude faktúrované v plnej výške a Kupujúci sa zaväzuje bezodkladne v takomto prípade uhradiť zapožičané zariadenie.

8.) Ochrana osobných dát

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Poznámka: Pre tovar ktorý je označený "SKLADOM" tento tovar je dostupný do jedného až dvoch pracovných dní. Stav skladu sa aktualizuje dva krát denne, aby sme mohli poskytnúť čo najpresnejšiu informáciu.

Predajca má právo zmeniť cenu podľa aktuálnej skladovej ceny a tiež upresniť dostupnosť tovaru.

Prajeme Vám príjemný nákup

YWJkNjVhM