TOVAR V AKCII

naša cena 1 499,00 € (45 158,87 Sk)
imgempty do košíka:
naša cena 1 990,00 € (59 950,74 Sk)
imgempty do košíka:
naša cena 999,00 € (30 095,87 Sk)
imgempty do košíka:

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 819,00 € (24 673,19 Sk)
imgempty do košíka:
naša cena 1 519,00 € (45 761,39 Sk)
imgempty do košíka:

KONTAKTY

Milan Hanzel-HANZELAUDIO
Dunajské nábrežie 39
94501 Komárno
tel: +421 905400770
info@hanzelaudio.com

Obch.podmienky

arr3Obchodné podmienkyObchodné podmienky 1. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY Predávajúci - prevádzkovateľ internetového...

ANKETA


Hľadanie podľa parametrov:


            
PLANET LW Elipson präsentiert stolz seinen ersten

naša cena 1 799,00 € (54 196,67 Sk)

img


PHILOSOPHY EVENTS PRESS DISTRIBUTORS CONTACT BLOG

naša cena 6 500,00 € (195 819,00 Sk)

img


PHILOSOPHY EVENTS PRESS DISTRIBUTORS CONTACT BLOG

naša cena 6 900,00 € (207 869,40 Sk)

img


PHILOSOPHY EVENTS PRESS DISTRIBUTORS CONTACT BLOG

naša cena 10 000,00 € (301 260,00 Sk)

img


PHILOSOPHY EVENTS PRESS DISTRIBUTORS CONTACT BLOG

naša cena 10 900,00 € (328 373,40 Sk)

img


Products BLU-RAY PLAYERS Home :: Products

naša cena 1 519,00 € (45 761,39 Sk)

img


Products BLU-RAY PLAYERS Home :: Products

naša cena 1 519,00 € (45 761,39 Sk)

img


Home Produkte Unternehmen Presse Kontakt

naša cena 12 500,00 € (376 575,00 Sk)

img


Home Produkte Unternehmen Presse Kontakt

naša cena 12 900,00 € (388 625,40 Sk)

img


In a market filled with DACs, Parasound has set a

naša cena 599,00 € (18 045,47 Sk)

img


In a market filled with DACs, Parasound has set a

naša cena 599,00 € (18 045,47 Sk)

img


Products HEADPHONE AMP Home :: Products

naša cena 1 499,00 € (45 158,87 Sk)

img


Home Products Community Support My PS About

naša cena 6 500,00 € (195 819,00 Sk)

img


The TDAI-2170 fully digital integrated stereo

naša cena 2 590,00 € (78 026,34 Sk)

img


The TDAI-2170 fully digital integrated stereo

naša cena 2 890,00 € (87 064,14 Sk)

img


The TDAI-2170 fully digital integrated stereo

naša cena 2 890,00 € (87 064,14 Sk)

img


The TDAI-2170 fully digital integrated stereo

naša cena 3 190,00 € (96 101,94 Sk)

img


The TDAI-2170 fully digital integrated stereo

naša cena 2 890,00 € (87 064,14 Sk)

img


The TDAI-2170 fully digital integrated stereo

naša cena 3 490,00 € (105 139,74 Sk)

img


180 Watt Mono Block Amplifiers The Cherry 180 Mono

naša cena 8 990,00 € (270 832,74 Sk)

img


305 Watt Mono Block Amplifier The Black Beauty 305

naša cena 14 990,00 € (451 588,74 Sk)

img


Products History Events Press room Distributors

naša cena 4 800,00 € (144 604,80 Sk)

img


Speakers Accessories Electronics Search: Planet

naša cena 550,00 € (16 569,30 Sk)

img


Products History Events Press room Distributors

naša cena 16 500,00 € (497 079,00 Sk)

img


The success and interest for our Opera Seconda

naša cena 3 700,00 € (111 466,20 Sk)

img


Today Louspeakes Opera is one of the few

naša cena 2 700,00 € (81 340,20 Sk)

img


The P3 unlocks the magic at a price you can afford

naša cena 2 999,00 € (90 347,87 Sk)

img


Apollo-R | Saturn | Isis | Valve Isis    

naša cena 799,00 € (24 070,67 Sk)

img


Apollo-R | Saturn | Isis | Valve Isis    

naša cena 799,00 € (24 070,67 Sk)

img


Simply Italy Integrated amplifiers Technical

naša cena 2 000,00 € (60 252,00 Sk)

img


VPI Traveler Awards VPI Traveler Reviews Positive

naša cena 1 900,00 € (57 239,40 Sk)

img


VPI Traveler Awards VPI Traveler Reviews Positive

naša cena 1 990,00 € (59 950,74 Sk)

img

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov Ochrana osobných údajov
Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo.V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.Pracovník , ktorí prídu do styku s vašimi osobnými údajmi, bol náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej objednávky.Ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami, stačí ich vypnúť v nastavení vášho konta, prípadne nás o tejto skutočnosti stačí informovať e-mailom.Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie vami vloženého príspevku alebo všetkých vložených príspevkov z vášho konta e-mailom.Takisto nás môžete kedykoľvek požiadať o zmazanie vášho konta a histórie objednávok e-mailom, písomne alebo osobnou návštevou.1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.hanzelaudio.com
Milan Hanzel-HanzelDunajské nábrežie94501 KpmárnoIČO: 32425830DIČ DPH: SK1020364246 Císlo registracie 201415454
Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.hanzelaudio.com.2. Sprostredkovateľ
Kuriérska služba GLSGLS General Logistics SystemsLiesková cesta 1396221 LieskovecSlovenská Republika
Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi osobné údaje zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, dobierková suma.
3. Účel spracúvania osobných údajov
Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.hanzelaudio.comEvidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.Zasielanie noviniek a akcií na internetovom obchode www.hanzelaudio.com, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.4. Zoznam spracúvaných osobných údajov
Fakturačné údaje - meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem aj IČO a DIČÚdaje pre doručenie - meno a priezvisko príjemcu, adresa doručeniaKontaktné údaje:Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru kuriérskou službou.Adresa elektronickej pošty (e-mail) - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na ďalšiu komunikáciu so zákazníkom.Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov
Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.
6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté
Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru kuriérskou službou.
7. Zverejnenie údajov
Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.
8. Práva a povinnosti dotknutej osoby
Zákazník firmy Milan Hanzel- Hanzel - dotknutá osoba v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "dotknutá osoba"), je povinný uviesť pri registrácii konta do internetového obchodu iba úplné a pravdivé údaje.Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, e-mailom, alebo osobnou návštevou v sídle spoločnosti od prevádzkovateľa vyžadovať:Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.Likvidáciu jej osobných údajov. Vymazať je pri tom možné iba konto a históriu objednávok na internetovom obchode. V príprípade už existujúcej a spracovanej objednávky musia byť osobné údaje archivované v účtovnom systéme spoločnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi.Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať vlastnoručne v položke "moje konto", po prihlásení zákazníka.Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to: e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

img comment

 

OGJlM