logo    POĽANA  Chránená krajinná oblasť  chkopolana.sk 

KONTAKTY

ANKETA

Je pre Vás ochrana prírody dôležitá?

áno áno 52% áno, ale nevenujem jej pozornosť áno, ale nevenujem jej pozornosť 32% nie príliš nie príliš 8% nie nie 7%

logo podny fond

foto

 


EkoPoľana o.z.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE EkoPoľana, Sokolská 25, 960 01  Z v o l e n

Slovenská republika

kontakt: tel.:+421902891459 www.vtaky.eu e-mail: vtaky@realmarket.eu

IČO: 42 191 611

Číslo účtu: 2944045360/1100 Tatrabanka, a.s.  Venovaním finančnej čiastky nás podporíte v napĺňaní našich cieľov ochrany vtáctva a prírody. Za akýkolvek príspevok srdečne ďakujeme.

 

EkoPoľana,o.z. je občianské združenie, ktoré bolo založené v roku 2011 za účelom štúdia a ochrany vtáctva na území CHVÚ Poľana a v širšom okolí s nasledovným predmetom činnosti:

 

1.Monitoring a mapovanie vtáctva v CHVÚ na území Slovenska so zameraním na druhovú identifikáciu a kvantifikáciu ornitocenóz

2. Krúžkovanie voľne žijúceho vtáctva na území SR v zmysle Výnimky MŽP SR

3. Ochrana hniezd dravcov a sov v chránených územiach a vo voľnej prírode

4. Dodávka a montáž fotopascí a fotokamier slúžiacich na ochranu hniezd dravých vtákov, sov, bocianov čiernych a tetrova hlucháňa

5. Ochrana voľne žijúceho vtáctva

6. Monitoring „stlpov smrti“ VN 22 KW

7. Montáž chráničiek na stlpi VN 22 KW zabráňujúce dosadaniu vtáctva na vodivé časti konzol VN

8. Monitoring a ochrana dutinových hniezdičov vo vybraných PR na území Slovenska so zameraním na ochranu a podporu hniezdenia

9. Monitoring vodného vtáctva, bahniakov a brodivcov

10. Mapovanie vtáctva bodovou metódou alebo motódou líniových tranzektov podľa metodiky ŠOP

11. Vytváranie hniezdnych príležitostí pre dutinové,zemné a nadzemné hniezdiče

12. Organizovanie birdwatching vtáctva na území Slovenska

13. Sprievodcovský servis v chránených územiach Slovenska spojený s ekologickou a enviromentálnou výchovou mládeže a dospelých

14. Prevádzkovanie liahne tetrova hlucháňa a rehabilitačného zariadenia pre poranené vtáky

15. Reintrodukcia tetrova hlucháňa do voľnej prírody

16. Vyznačovanie turistických, cykloturistických a koňských trás na území Slovenska

17. Výroba, dodávka a montáž informačných panelov, informačných tabúľ v chránených územiach Slovenska

18. Budovanie náučných chodníkov v chránených územiach a vo voľnej prírode

 

 


ZjhmMTk0N