logo    P O Ľ A N A  Chránená krajinná oblasť  Biosférická rezervácia Poľana 

Aktuality / Nelegálne parkovanie

§ 13
Druhý stupeň ochrany
(1) Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany,je zakázaný
a) vjazd a státie s motorovým vozidlom44) alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru, zároveň sa jedná o trestný čin podľa novely TZ.

Na základe novely trestného zákona (č. 497/2008 Z.z.), ktorá nadobudla účinnosť dňa 20. decembra 2008, Vás upozorňujeme na nasledovné skutočnosti. V zmysle  § 305, ods. 2  Trestného zákona ,, Kto v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného hospodárstva neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.“

parkovanie v chránenom území Poľana

parkovanie Poľana

 

parkovanie v chránenom území Poľana

parkovanie v chránenom území Poľana

foto

foto

 

auto

 

auto

 

ZV 614 BU

ZV 614 BU


OTkyZjRj