logo    P O Ľ A N A  Chránená krajinná oblasť  Biosférická rezervácia Poľana 

Aktuality / Odrazeny, presmerovany tok

Odrazený a presmerovaný tok vodopádu Bystré

Vodopád Bystré je chránenou prírodnou pamiatkou s 5.stupňom ochrany a doposiaľ neznáme osoby pravidelne odrážajú tok vodopádu iným neželaným smerom. Tok má svoje prírodné koryto a presmerovaním toku sa vytvárajú neželané erózne podmienky v prostredí. Akákolvek činnosť v chránenom území s 5.stupňom ochrany bez povolenia ŠOP je porušovaním Zákona o ochrane prírody a trestným činom.


MmU5Nj