logo    POĽANA  Chránená krajinná oblasť  chkopolana.sk 

KONTAKTY

ANKETA

Je pre Vás ochrana prírody dôležitá?

áno áno 52% áno, ale nevenujem jej pozornosť áno, ale nevenujem jej pozornosť 32% nie príliš nie príliš 9% nie nie 7%

logo podny fond

foto

 

 


Aktuality

 

Aktuálne problémy zistené pri výkone strážnej služby pracovníkmi STRÁŽE PRÍRODY SR v teréne CHKO Poľana.

 

Zriaďovateľom Stráže prírody (SP) SR je príslušný KÚŽP a metodický je riadená príslušnou Správou alebo Regionálnym centrom Štátnej ochrany prírody. Strážca prírody je v strážnej službe verejným činiteľom a riadi sa Zákonom o ochrane prírody. Náplňou práce SP je kontrola nad dodržiavaním platného znenia Zákona o ochrane prírody o celý rad praktických činností v oblasti ochrany prírody. Týmto ďakujeme návštevníkom Poľany za ohľaduplné a šetrné správanie sa k prírode a za dodržiavanie Zákona o ochrane prírody.

 

V prípade záujmu o prácu v Stráži prírody kontaktujte Správu CHKO Poľana na nižšie uvedenej adrese:

 

Štátna ochrana prírody SR
Správa CHKO Poľana
J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
Tel.: +421 (0)45 5334 834
chkopo@sopsr.sk

.


YmZjY2Y