logo    P O Ľ A N A  Chránená krajinná oblasť  Biosférická rezervácia Poľana 

KONTAKTY

ANKETA

Je pre Vás ochrana prírody dôležitá?

áno áno 52% áno, ale nevenujem jej pozornosť áno, ale nevenujem jej pozornosť 33% nie príliš nie príliš 7% nie nie 7%

logo podny fond

foto

 

 


Zadná Poľana

Prírodná rezervácia s 5. stupňom ochrany je jadrovou rezerváciou Chránenej krajinnej oblasti Biosférická rezervácia Poľana. Vytvára hospodárskou činnosťou nenarušený lesný komplex pralesovitého typu vrcholovej smrečiny o výmere 855 ha s rozpätím nadmorskej výšky od 950 m n.m. do 1450 m n.m. Nachádzajú sa tu viac ako 300 rokov staré stromy a územie je ukážkou prírodného pralesa bez hospodárskej činnosti a slúži pre vedecké a iné výskumné účely.

Rozhodnutie ministra MŽPSR k Zadnej Polane tu,  zmätočné a alibistické vyhlásenie Lesy SR tu

 

Problematika ochrany prírodných procesov a ochrany lesa v NPR Zadná Poľana a jej okolí.


N2Q2YzI5