logo    P O Ľ A N A  Chránená krajinná oblasť  Biosférická rezervácia Poľana 

KONTAKTY

ANKETA

Je pre Vás ochrana prírody dôležitá?

áno áno 52% áno, ale nevenujem jej pozornosť áno, ale nevenujem jej pozornosť 33% nie príliš nie príliš 7% nie nie 7%

logo podny fond

foto

 

 


Chránené vtáčie územie Poľana

Milí návštevníci,

 

Táto webová stránka vznikla s cieľom populárno-náučne informovať návštevníkov a širokú verejnosť o pozoruhodnostiach a krásach tohto slovenského prírodného skvostu (vyhasnutej sopky) rozkladajúceho sa v strede Slovenska v masíve pohoria Vepor. Tvorca stránky ďakuje za podporu Slovenskej patentovej a doménovej kancelárií, s.r.o. za vytvorenie domény s pomocou spoločnosti Vtáky Slovenska&Bird Slovakia,s.r.o. (www.vtaky.eu) ako aj odborným autorom (spolupracovníkom). Stránka je neustále aktualizovaná a je pod odborným dohľadom jej tvorcov.Táto webová stránka nie je oficiálnou stránkou ŠOP SR ale prezentuje činnosť Strážcov prírody SR pri Správe CHKO Poľana.

značenie NPR Zadná Poľana

Nelegálne parkovanie v chránenom území Biosférická rezervácia CHKO Poľana

 

Nelegálne jazdenie v chránenom území Biosférická rezervácia CHKO Poľana

 

orol skalný

ASCHU

 

 

Sčítanie velkých šeliem

Hniezdná podpora vtáctva na Poľane a CHA Gavúrky

stráž prírody


 

NDc4OTg3MD