logo    POĽANA  Chránená krajinná oblasť  chkopolana.sk 

KONTAKTY

ANKETA

Je pre Vás ochrana prírody dôležitá?

áno áno 52% áno, ale nevenujem jej pozornosť áno, ale nevenujem jej pozornosť 33% nie príliš nie príliš 8% nie nie 7%

logo podny fond

foto

 


Chránené vtáčie územie Poľana

Milí návštevníci,

 

Táto webová stránka vznikla s cieľom populárno-náučne informovať návštevníkov a širokú verejnosť o činnosti Stráže prírody na Poľane a o pozoruhodnostiach a krásach tohto slovenského prírodného skvostu (vyhasnutej sopky) rozkladajúceho sa v strede Slovenska v masíve pohoria Vepor. Tvorca stránky ďakuje za podporu Slovenskej patentovej a doménovej kancelárií, s.r.o. za vytvorenie domény s pomocou spoločnosti Vtáky Slovenska&Bird Slovakia,s.r.o. (www.vtaky.eu) ako aj odborným autorom (spolupracovníkom). Stránka je neustále aktualizovaná a je pod odborným dohľadom jej tvorcov.Táto webová stránka nie je oficiálnou stránkou ŠOP SR ale prezentuje činnosť Strážcov prírody SR pri Správe CHKO Poľana. Vtáctvo Poľany vo fotografii.

Vlastník domény www.chkopolana.sk: Slovenská patentová a doménová kancelária, s.r.o.

 

Práca Stráže prírody

školenie stráže prírody

Nelegálne parkovanie v chránenom území Biosférická rezervácia CHKO Poľana

 

Nelegálne jazdenie v chránenom území Biosférická rezervácia CHKO Poľana

 

orol skalný

 

dudok

Vtáčia kriminalita

 

ASCHU

 

 

Sčítanie velkých šeliem

Hniezdná podpora vtáctva na Poľane a CHA Gavúrky

stráž prírody


 

  Postup pre poukázanie 2% alebo 3% dane pre
2% alebo 3% dane EkoPoľana

 


MTJmZjcxMz