logo    POĽANA  Chránená krajinná oblasť  chkopolana.sk 

KONTAKTY

ANKETA

Je pre Vás ochrana prírody dôležitá?

áno áno 52% áno, ale nevenujem jej pozornosť áno, ale nevenujem jej pozornosť 32% nie príliš nie príliš 9% nie nie 7%

logo podny fond

foto

 


slide /fotky9807/slider/1.jpg
 

Chránené vtáčie územie Poľana

Milí návštevníci,

 

Táto webová stránka vznikla s cieľom populárno-náučne informovať návštevníkov a širokú verejnosť o činnosti Stráže prírody na Poľane a o pozoruhodnostiach a krásach tohto slovenského prírodného skvostu (vyhasnutej sopky) rozkladajúceho sa v strede Slovenska v masíve pohoria Vepor. Tvorca stránky ďakuje za podporu Slovenskej patentovej a doménovej kancelárií, s.r.o. za vytvorenie domény s pomocou spoločnosti Vtáky Slovenska&Bird Slovakia,s.r.o. (www.vtaky.eu) ako aj odborným autorom (spolupracovníkom). Stránka je neustále aktualizovaná a je pod odborným dohľadom jej tvorcov.Táto webová stránka nie je oficiálnou stránkou ŠOP SR ale prezentuje činnosť Stráže prírody SR pri Správe CHKO Poľana.

Vtáctvo Poľany vo fotografii.

 

Vlastník domény www.chkopolana.sk: Slovenská patentová a doménová kancelária, s.r.o.

 

Stráž prírody

Stráž prírody Poľana

Práca Stráže prírody

 

Školenie Stráže prírody Poľana

Nelegálne parkovanie v chránenom území Biosférická rezervácia CHKO Poľana

 

Nelegálne jazdenie v chránenom území Biosférická rezervácia CHKO Poľana

 

orol skalný

dudok

 

§ Vtáčia kriminalita §

 

ASCHU

 

Sčítanie velkých šeliem

 

Hniezdná podpora vtáctva na Poľane a CHA Gavúrky

 

  Postup pre poukázanie 2% alebo 3% dane pre
2% alebo 3% dane EkoPoľana

 


ZDRlMjc