» Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

1.          Objednávku tovaru je možné urobiť pomocou nášho internetového obchodu, ak vám tento spôsob nevyhovuje, takisto môžete zaslať objednávku na emailovú adresu buldozery@gmail.com, pripadne telefonicky na našich tel. číslach.. Podmienkou pre platnú objednávku je uvedenie pravdivých údajov /vášho mena, presnej adresy, tel. čísla, kódu tovaru, veľkosť tovaru, farbu tovaru a počet objednaných kusov/. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením neprávnych či neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu. Objednávku nie je potrebné nijak potvrdzovať, po zaslaní objednávky vám obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky /príde vám email na vašu email adresu. O odoslaní tovaru budete taktiež informovaní emailom. V prípade nejasností nás kontaktujte na uvedený email. radi odpovieme na vaše otázky.

2.           Kupujúci môže svoju objednávku stornovať najneskôr do 12 hodín po potvrdení objednávky emailom na adresu , predmet emailu prosím označte STORNO. Pokiaľ kupujúci stornuje objednávku neskôr ako v uvedenej lehote 12 hodín, bude predávajúci akceptovať takéto storno len po predchádzajúcej dohode s kupujúcim a ku akceptácii sa nezaväzuje.

3.          Prevádzkovateľ internetového obchodu www.buldozer.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane !

4.          Dodacia lehota objednaného tovaru /pri objednávke poštou/  je do 2-3 pracovných dní, /platí pre SR/, závisí to od doručovanej lehoty Slovenskej poštu.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch  :tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť, alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená späť.

5.           Postup pri preberaní zásielky : skontrolujte, či nie je obal výrobku poškodený. Pokiaľ obal bude javiť známky poškodenia (napr. bude roztrhnutý, rozlepený a pod.), tovar nepreberajte alebo prevezmite s výhradou. v prípade, že obal bude v poriadku, tovar zaplaťte a prevezmite. Upozorňujeme, že podľa podmienok dopravcu nemôžete tovar pred zaplatením a prevzatím rozbaliť a prekontrolovať. Pokiaľ po rozbalení zistíte poškodenie výrobku, neodkladne nás kontaktujte. Pri neskoršom oznámení nemusí byť Vaša reklamácia kladne vybavená. Pri rozbalení dbajte na to , aby ste obal a vnútorné výplne rozbaľovaním nepoškodili, obal vo vlastnom záujme nevyhadzujte a nejakú dobu uschovajte.

6.          Všetky ceny uvedené v našom e-shope sú s DPH, zmluvné a konečné - prevádzkovateľ obchodu je platcom DPH. Pokiaľ nie ste spokojný s tovarom zakúpeným v našom obchode, môžete žiadať jeho výmenu, najneskôr do 3 dní od jeho doručenia. Tovar bude predávajúcim po predchádzajúcej dohode zo zákazníkom a po doručení takéhoto tovaru na adresu prevádzkovateľa prijatý. Predajca nie je povinný akceptovať výmenu tovaru. Tovar musí byť vrátený nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o kúpe. Po vrátení tovaru má zákazník možnosť vybrať si z tovaru ponúkaného v našom obchode, v cene vráteného tovaru. O úmysle vrátiť materiál zakúpený v našom obchode nás prosím informujte emailom na adresu buldozery@gmail.com
7.         V súlade s § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátená kúpna cena: kontaktujte nás emailom a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru. Tovar, ktorý budete vracať v rámci tejto záruky späť musí byť zabalený v pôvodnom obale, nesmie niesť známky používania, musí byť nepoškodený, kompletný a musí byť odoslaný s kópiou dokladu o kúpe. Náklady na prepravu tovaru k dodávateľovi nesie v plnej výške zákazník. Peniaze za tovar Vám budú vrátené poštovou poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdŕžaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme bohužiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, a to hlavne, že je bez závad. V prípade rozporu s kúpnou zmluvou má zákazník právo od zmluvy odstúpiť.

8.          Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Prípadnú reklamáciu vybavíme s Vami individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť predajcovi. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme. Na tovar sa vzťahuje zákonná lehota dvadsaťštyri mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na: a) nesprávnym použitím výrobku; b) nesprávnym skladovaním, C) nesprávnym praním - žehlením atd.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 05.05.2011


Osobné údaje

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.buldozer.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane !

Dodanie tovaru

Dodacia lehota objednaného tovaru je do 2-3 pracovných dní /platí pre SR a pre objednávky poštou/, závisí to od doručovanej lehoty Slovenskej pošty. V prípade, že nebude možné objednávku vybaviť alebo niektorý tovar nebude skladom, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch  :tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť, alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená späť. Postup pri preberaní zásielky : skontrolujte, či nie je obal výrobku poškodený. Pokiaľ obal bude javiť známky poškodenia (napr. bude roztrhnutý, rozlepený a pod.), tovar nepreberajte alebo prevezmite s výhradou. v prípade, že obal bude v poriadku, tovar zaplaťte a prevezmite. Upozorňujeme, že podľa podmienok dopravcu nemôžete tovar pred zaplatením a prevzatím rozbaliť a prekontrolovať. Pokiaľ po rozbalení zistíte poškodenie výrobku, neodkladne nás kontaktujte. Pri neskoršom oznámení nemusí byť Vaša reklamácia kladne vybavená. Pri rozbalení dbajte na to , aby ste obal a vnútorné výplne rozbaľovaním nepoškodili, obal vo vlastnom záujme nevyhadzujte a nejakú dobu uschovajte. Stornovanie objednávky  : kupujúci môže svoju objednávku stornovať najneskôr do 6 hodín po potvrdení objednávky emailom na adresu werwolf@werwolf.sk, predmet emailu prosím označte STORNO. Pokiaľ kupujúci stornuje objednávku neskôr ako v uvedenej lehote 6 hodín, bude predávajúci akceptovať takéto storno len po predchádzajúcej dohode s kupujúcim a ku akceptácii sa nezaväzuje.

Ceny na e-shope

Všetky ceny uvedené v našom e-shope sú s DPH, zmluvné a konečné - prevádzkovateľ obchodu je platcom DPH. Pokiaľ nie ste spokojný s tovarom zakúpeným v našom obchode, môžete žiadať jeho výmenu, najneskôr do 3 dní od jeho doručenia. Tovar bude predávajúcim po predchádzajúcej dohode zo zákazníkom a po doručení takéhoto tovaru na adresu prevádzkovateľa prijatý. Predajca nie je povinný akceptovať výmenu tovaru. Tovar musí byť vrátený nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o kúpe. Po vrátení tovaru má zákazník možnosť vybrať si z tovaru ponúkaného v našom obchode, v cene vráteného tovaru. O úmysle vrátiť materiál zakúpený v našom obchode nás prosím informujte emailom na adresu buldozery@gmail.com. Objednávku tovaru je možné urobiť pomocou nášho e-shop obchodu, ak vám tento spôsob nevyhovuje, takisto môžete zaslať objednávku ako email na našu emailovú adresu, pripadne telefonicky. Podmienkou pre platnú objednávku je uvedenie pravdivých údajov /vášho mena, presnej adresy, tel. čísla, kódu tovaru, veľkosť tovaru, farbu tovaru a počet objednaných kusov/. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením neprávnych či neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu. Objednávku nie je potrebné nijak potvrdzovať, po zaslaní objednávky vám obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky /príde vám email na vašu email adresu. O odoslaní tovaru budete taktiež informovaní emailom. V prípade nejasností nás kontaktujte na uvedený email. radi odpovieme na vaše otázky.

Kúpa tovaru

Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť predajcovi. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na: nesprávne používanie výrobku, nesprávne skladovanie a samozrejme na tovar ktorý je SPOTREBNÝ ako sú pas pojazdu, vodiace kolá, kladky, turasové kolá... artd.  

Prevádzkovateľ : Mário Blaho,  Na Hriadkach 29,  841 07   Bratislava, IČO : 37603655,  Registrácia .č. A / 1080/2001 OÚ Bratislava IV

 

Njg3MjkyM