UMENIE

VIDEO - Transmisné Obrazy, Ľubica Weiss


TEMA ELEKTROSMOG

Skodi jej elektrosmog TV Markiza 14.2.2016 .

Pani Horvatova trpí elektrocitlivosti. Musí prespať v aute, lebo v byte sa nevyspi.
Elektrosmog je veľký problém, ktorý vyžiada, aby sa viac ludi zaoberalo riešením.
Elektrocitlivost nie uznaná ako diagnóza na Slovensku.

 

 


VIDEO - ELEKTROSMOG JOJ TV


"Otrava mobilními telefony"

Brožura na stiahnutie

!!! ZADARMO pre Vás!!!


SKÚSENOSTI SO SWISS TESLA HARMONIZAČNÝMI PLATNIČKAMI

..."Ako keby som mala externu baterku, o veľa viac energiu mám. Nahrdelník čakrových platničiek harmonizuju aj v chranialnom rytme a predlžovalo učinok tejto terapie." Jaquelina, Bratislava


Velmi senzibilna slečna z Bratislavy nám napisala: "Ta fialová kruhová platnička (9cm), ktoru som si od vás kupila je priamo zázračná. Velmi mi pomohla pri cestovaní v lietadle i pre bolestach. Mám s nu velmi dobré skusenosti. Lepšie sa sústredim a spánok sa mi upravuje. Myslim že mám i viac energie."


"Dobrý deň, Chcel by som objednať pár vecí od Vás, nakoľko s platničkami som maximálne spokojný a odkedy nosím na krku prívesok purpurovej, tak som stále zdravý ako ryba. S ostatnými farbami som sa k práci s nimi ešte tak nedostal...postupne časom pridám." Richard, Trenčín


"Teplo, láska, krása, harmonia, súzvuk so svetlom, radosť z bytia, Boži dotyk, liečenie svetielkom, hravosť a všetko sa spaja v liečivou Láskou, objatie od Boha . . . naplňujúci pocit ... ODPORÚČAM ZAŽIŤ ... mier, mier, mier." Monika, Myjava po chvilke meditovania s platničkami


"Od kedy som postavila vami zaslanu najväčšiu (čiernu) platničku kolmo na zem oproti vchodovým dverám, krče (spojene s elektrosmogom) som už nedostávala pri prechádzaní chodbou na toaletu a do kúpelne, čo pre mňa znamenalo obrovskú úľavu." pani Beata, Poprad


"Mala som pod postelou geopatogennu zónu. Už pol roka som nemohla dobre spávať. Po položeni čiernej platničky pod vankúš som ihned prvu noc dobre spala, a odvtedy mám pokojný spánok. Zachránila mi živoť. Ďakujem." Liat, Viedeň


 Téma SVETOVÝ UČITEĽ

VIDEO Kristove Znamenia

Kristove Znamenia

 

 

 

Video Živá Voda

Tento unikátny film dokumentuje výskyt liečivých prameňov vo svete. Majú mimoriadne liečivé kvality.Tieto pramene boli energetizované Maitreyom. Postupne ich bude odhaľovaných 777 po celom svete. Tento film dokumentuje pramene v Indii, Nemecku i v Mexiku. 
Na konci filmu je dokumentované Maitreyove zázračné zjavenie v Nairobi, Kenia v roku 1988, kde sa zjavil pred 6000 ludi, ktorí v ňom spoznali Krista. Mnohí z nich boli zázračne vyliečení. Počas dňa bola nafilmovaná žiarivá hviezda na oblohe. Žial zvukova stopa bola odstranena zo strany YouTube.


 

 Žiarivá Budúcnosť Pred Ľudstvom - Ak Zvolíme Múdro 

 "Zdroje Planéty sú Božským Právom pre užívanie celého Ľudstva, majú byť zdieľané rovnomerne. Je nutné upraviť ekonomické usporiadanie tak, aby Potraviny, Ubytovanie, Zdravotná Starostlivosť a Vzdelanie boli Univerzálne práva pre Všetkých Ľudí"

"Plány pre Redistribúciu Svetových Zdrojov Už Existujú a očakávajú aby ľudstvo žiadalo ich Zavedenie!"
"Máme dve možnosti, dve Cesty do budúcnosti:
1. Chamtivosť, sebeckosť = smrť; 
2. Princíp Božského Zdieľania a vytvoriť Žiarivú Novú Civilizáciu. 
"Budúcnosť je v našich rukách, v našom rozhodnutí" hovorí Maitreya.


Peter a Lubica Weiss, Príchod Svetového učitela from Cesty k sobě on Vimeo.

VIDEO - PRÍCHOD SVETOVÉHO UČITEĽA


 KNIHA: Mimoriadna Doba Mimoriadne Bytosti:

 "Práve som dočital "Mimoriadna Doba od p. Petersona. Hlboko to zatriaslo mojim vnutrom. Ďakujem." Peter, Bratislava

 »
Posolstva Maitreya


Príhovor autora


Či si to priznáme alebo nie, svet dospel do štádia, keď bude musieť uznať Kristovu prítomnosť. Jeho dlho očakávaný a predvídaný návrat je očakavany mnohych skupin.
Devätnásteho júla 1977 Maitreya, Svetový učiteľ, vedúci Duchovnej hierarchie Zeme, zostúpil zo svojho dávneho príbytku a teraz býva v modernom svete. So svojimi Učeníkmi, Majstrami múdrosti, zahája Nový Vek Zjednotenia a Bratstva.

Benjamín Creme  uvádza:
Začiatkom septembra 1977 som bol požiadaný, aby som s Maitréjou vykonal verejný telepatický „prestup“. Doterajšia komunikácia od roku 1974 prebiehala zatiaľ v súkromí skupiny, s ktorou som pracoval. Odpovedal som, že by som to mohol skúsiť a že sa budem snažiť, ako budem najlepšie vedieť. Šiesteho septembra 1977 bol prevedený prvý verejný prestup v Friend's House, na Custon Road v Londýne. Jednalo sa o skúšku, či budem schopný na verejnosti mentálneho prestúpenia a duchovnej telepatie. Všetko prebehlo hladko a táto komunikácia pokračuje dodnes.
„Prenášal“ som vtedy pre širšie publikum. Neupadol som pritom do tranzu. Hlas bol môj, aj keď silnejší a so zmenenou intonáciou vďaka prestúpeniu Maitreyom. Posolstvo bolo súčasne prenášané do všetkých astrálnych a mentálnych úrovní. Posolstvo z týchto jemných úrovní pôsobí na myseľ a srdce veľkého množstva ľudí, ktorí si postupne začínajú uvedomovať myšlienky a Prítomnosť Krista. Buduje sa takto mocný myšlienkový útvar na vnútorných rovinách existencie, ktorý stelesňuje Jeho Prítomnosť. Táto myšlienková forma je následne zachytávaná citlivcami, jasnovidcami a médiami z celého sveta, ktorí od teraz môžu stále viac prinášať (vo viac či menej skreslenej forme) informáciu o Jeho návrate. Týmto spôsobom môže tiež uvoľňovať časť Jeho Učenia. Tatko pripravuje prostredie nádeje a očakávania, ktoré zaistí, že Ho ľudstvo rýchlo a rado prijme a bude nasledovať.
Je žiaduce, aby sa ľudia zbavili predstáv o Kristovi, ako o nejakom duchu, ktorý sedí „na nebesiach“ po Božej pravici. Je nutné ho vidieť takého, aký skutočne je: skutočný, živý človek (hoci božský), ktorý svet nikdy neopustil. Zostúpil zo svojho pradávneho sídla v Himalájach, aby splnil úlohu, ktorú začal v Palestíne. Je veľkým Majstrom a adeptom jogy, hlavným aktérom Evanjelia, ktoré je v podstate pravdivé, ale omnoho jednoduchšie, ako sa doteraz prezentovalo. Ak ľudia pripustia na túto možnosť, tak tvrdenie o príjme telepatickej komunikácie od takejto bližšej a poznateľnej Bytosti je asi omnoho prijateľnejšie. O kvalite Posolstva sa presvedčíte sami skrz jeho štúdium.
Pre mnohých sú dôkazom energie, ktoré pri prestúpeniach prúdia. Niektorí z účastníkov stretnutí, na ktorých boli Posolstvá prenášané, sú v rôznej miere jasnovidní a ich vízie pri prestúpeniach sú zo všetkých námietok tie najpresvedčivejšie.


Skrz uvedené príhovory Maitréja navrhuje líniu sociálnych zmien. Radí, ako Ho rozpoznať a nalieha na poslucháčov, aby dávali na známosť Jeho Prítomnosť. Tiež vyvoláva túžbu zdieľať a slúžiť ľudstvu a Jemu Samému.
Je zaujímavé, akým spôsobom sa neustále vracia ku Svojim témam, obmeňuje spôsob ich prezentácie a kladie na ne stále väčší dôraz. Tiež je zaujímavé, že každé desiate posolstvo, t.j. č. 10, 20, 30 a tak ďalej, sú výnimočnejšie, než ostatné. Popisuje v nich Seba v abstraktných termínoch, ako Stelesnenie Božských Vlastností skôr, než ako obyčajného človeka, brata a priateľa ľudstva, ako to bolestivo zdôrazňuje na iných miestach.


Je odporučené čítať Posolstvo po jednom a nahlas. Týmto spôsobom je možné lepšie precítiť rytmickú (mantrickú) kvalitu každého z nich. Je takmer nemožné čítať Posolstvo pozorne a nahlas, aby sme nevyvolali Maitreyovu energiu. Jeho srdce odpovedá. Posolstvá sú prosté, prenášané od srdca k srdcu a pritom fungujú na rôznych úrovniach. Človek by ich mal precítiť a rozjímať nad ich významom. Niektorí ľudia považujú za najvhodnejšie vybrať si denne jedno Posolstvo a meditovať naň.
Mnohí ľudia, jednotlivci, či skupiny, používajú pri meditáciách nahrávky Posolstiev. Maitreyov energie, ktoré sa do pásky odtlačili počas prenosov, sa pri ich prehrávaní opätovne uvoľňujú a týmto spôsobom stupňujú kvalitu následnej meditácie.

Benjamín Creme


Predchádzajúce prehlásenie pochádza z príhovoru ku knihe „Opětovný příchod Krista a Mistrů moudrosti“ od Benjamína Creme. V tejto knihy najdete vybrane posolstva č.51 -č.70. Posolstva č.1 - č. 50 najdete v knihy "Učení Odvěké Moudrosti" - B.Creme, dostupne na www.arche.sk.

 


Posolstvo č. 1

Posolstvo č. 1 (6. septembra 1977)
Milí priatelia, nebude to už dlho trvať a uzriete Moju tvár.
Keď príde tento čas, vezmem vaše ruky do Svojich a povediem vás k Tomu, ktorému spoločne slúžime.

Moje Prejavenie je ukončené a dokonané.
Vskutku som na Svete.

Skoro Ma poznáte a možno Ma budete nasledovať a milovať .
Moja láska plynie neustále skrz vás všetkých.
A táto Láska, ktorú chovám k ľudstvu, Ma sem priviedla.

Moji bratia a sestry, Môj návrat do sveta je signálom, že Nový vek, ako ho nazývate, začal.

V nadchádzajúcej dobe vám ukážem Krásy a Zázraky, ktoré predčia vaše predstavy, ale predsa sú vaším dedičným právom ako Synov Božích.

Deti Moje, priatelia Moji, prišiel som možno skôr, než ste čakali.
Ale je mnoho práce, veľa toho, čo sa má vo svete zmeniť.
Mnohý hladujú a umierajú, mnohý zbytočne trpia.

Prišiel som toto všetko zmeniť; ukázať vám cestu dopredu - k jednoduchšiemu, rozumnejšiemu  a šťastnejšiemu spolužitiu.
Nebude už viac človek proti človeku, národ proti národu,
ale spoločne, ako bratia, pôjdeme vpred do Novej  Zeme,
A tí, ktorí sú pripravení, uvidia tvár Otca.

Nech Božská Láska, Svetlo a Sila Jediného Boha sa prejavuje teraz vo Vašom srdci a mysli.
Nech Vás toto Svetlo a Láska a Sila vedie ku hľadaniu Toho, kto prebýva vždy v strede Vášho srdca.
Nájdite To a dovoľte sa Mu prejaviť.

 

 

Posolstvo č. 2

Posolstvo č.2 (15.septembra 1977)

Dobrý večer, milí priatelia.
Využil som opäť možnosť, aby som k Vám prehovoril a ozrejmil pevne vo Vašej mysli pohnútky Svojho návratu.

Existuje mnoho dôvodov preto, aby som zostúpil a objavil sa ešte raz medzi Vami.
Predovšetkým ide o nasledujúce:

Moji Bratia, Majstri múdrosti, sú zaradený pre ich návrat ako skupina do všedného sveta.
Činím tak tiež, ako Ich vedúci a ako jeden z Nich.
Existujú mnohí na tomto svete, ktorí Ma volajú a žiadajú Môj návrat.
Odpovedám na ich volanie.

Omnoho viac je tých, ktorí sú hladný a zbytočne umierajú, pretože nemajú jedlo, ktoré sa kazí vo svetových skladištiach.

Mnohý potrebujú Moju pomoc iným spôsobom:
ako Učiteľa, Ochrancu, Priateľa a Sprievodcu.
Prichádzam ako stelesnenie všetkých týchto rolí.

Povediem ľudí, pokiaľ Ma prijmú, do Novej doby, Novej Zeme, ku skvelej budúcnosti, ktorá ľudstvo čaká v nadchádzajúcom Veku.
Pre všetko toto prichádzam.

Prišiel som tiež preto, aby som ukázal Cestu späť k Bohu, späť k Vášmu Zdroju;
aby som ozrejmil, že Cesta k Bohu je jednoduchá cesta po ktorej všetci ľudia môžu kráčať;

Aby som Vás viedol hore, do Svetla Novej PRAVDY, ktorá je ZJAVENÍM, ktoré Vám prinesiem.
Kvôli tomu všetkému prichádzam.

Dovoľte mi, aby som Vás vzal za ruky a viedol do tej Novej Zeme, aby som Vám ukázal zázraky, slávu Božiu, ktorá na Vás čaká.

Teraz je medzi Vami predvoj Mojich Majstrov Múdrosti.
Skoro  ich poznáte.
Pomôžte im v Ich práci.
Vedzte tiež, že Nový Vek budujú skrze Vás.
Nechajte Ich viesť a smerovať, ukázať Vám cestu, a týmto spôsobom dobre poslúžite svojim bratom a sestrám.

Budte v láske, priatelia moji!
Všetko bude dobré.
Všetky veci sa dajú do poriadku.

Dobrú noc, moji milí priatelia.

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila jediného Boha sa teraz prejaví vo Vašich srdciach a mysliach.
Nech Vás toto prejavenie vedie ku hľadaniu Toho, ktorý vo Vás neustále prebýva.
Uvedomte si To a poznáte Boha.

 


Posolstvo č. 3

Posolstvo č. 3 (22. septembra 1977)

 

Dobrý večer, Moji milí priatelia.

Som šťastný, že k vám opäť môžem takto hovoriť a povedať vám, že som prišiel vziať vás so sebou do Novej Zeme - Zeme Lásky, Zeme Viery, Krásy a Slobody.

 

Vezmem vás do nej, ak Ma môžete nasledovať, prijmat Ma a necháte Ma viesť a sprevádzať.

A pokiaľ sa tak stane, spoločne vybudujeme Nový svet:

 

Svet, v ktorom ľudia môžu žiť bez strachu, bez nedôvery a bez oddelenia;

kde budú spoločne zdieľať štedrosť Zeme,

spoločne poznávať Blaženosť Jednoty s našim Zdrojom.

 

To všetko môže byť vaše.

Je iba potrebné, aby ste urobili prvé kroky a potom vás môžem viesť.

 

Dovoľte Mi, aby som vám pomohol.

Dovoľte Mi, aby som vám ukázal cestu - vpred, do prostejšieho života, kde nikto nestráda;

kde žiadne dve dni sa nepodobaju;

kde sa skrz všetkých prejavuje Radosť Bratská Láska.

 

Mojou úlohou je viesť a sprevádzať, ale vy Ma musíte ochotne nasledovať.

Inak nezmôžem nič. Ruky mám zviazané Zákonom.

 

Rozhodnutie závisí na ľudstve.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila jediného Boha sa prejavuje v srdci a mysli vás všetkých.

Nech vás toto prejavenie vedie ku hľadaniu Toho, ktorý vo vás neustále prebýva.

Stotožnite sa s Tým a poznáte Boha.

 


Posolstvo č. 4

Posolstvo č. 4 (29. septembra 1977)


Milí priatelia, som vskutku potešený, že opäť môžem s vami hovoriť týmto spôsobom.

Mnohí Môj Príchod očakávajú s vážnosťou a tiež s trochu strachom.
Nemožno sa tomu vyhnúť.

Moj Príchod bude znamenať koniec starého poriadku vecí.
Všetko nepotrebné, čo už Človeku neslúži,môže sa teraz odhodiť.

Spôsobí to mnohým žiaľu, ale musí to tak byť.

Priatelia Moji, deti Moje, som tu, aby som vám ukázal, že Človeka čaká úžasná budúcnosť.
Ovenčený všetkými farbami dúhy, žiariaci Božím Svetlom, jedného dňa Človek povstane vo Svojom Božstve.
To vám sľubujem.

Som jednoduchym Človekom a obraciam sa na vás so skromnou prosbou:
Verte Mi, nasledujte Ma, umožnite Mi, aby som vás viedol do časov budúcich,
na základe LÁSKY,
na základe ZDIEĽANIA,
na základe BRATSTVA.

Chcel by som vám ukázať cestu do stavu jednoduchej vzájomnej prepojenosti, spravodlivosti, správneho postoja ku Zdroju a vašim blížnym.

Mnohí Mi budú venovať pozornosť, ale nie všetci.
Nič menej, Moja Armáda Svetla bude určite jasať.

Mnohí Ma skoro uvidia a nepoznajú.
Mnohí Ma skoro uvidia a poznajú.
Sú to Moji ľudia.
Buďte vý jednym z nich.

Moje srdce preteká Láskou pre Vás Všetkých.

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila jediného Boha sa teraz prejavuje v srdci a mysli vás všetkých.
Nech vás toto prejavenie vedie ku hľadaniu a poznaniu toho Ja,  ktoré je Bohom.

 


Posolstvo č. 5

Posolstvo č. 5 (5. októbra 1977)

Dobrý večer, mili priatelia.

 

Som vskutku potešený touto ďalšou možnosťou prihovárať sa k vám týmto spôsobom.

 

Je Mojim cieľom dať na známosť Svoju Prítomnosť vo svete a to čo najskôr a takto začať moju Prácu za plného denného svetla.

Bude to znamenať usilovnú činnosť pre tých, ktorí už teraz prijímajú, že som medzi Vami.

Rozhláste všetkým, že som tu a pripravte Mi Cestu.

 

Mám v Pláne rozšíriť do sveta určité Učenie, ktoré ukáže človeku, že existuje nový spôsob Života, nová cesta do budúcich časov.

 

Nech ste z prvých, ktorí Ma poznajú a skrz nich môžem pracovať.

 

Vezmite na seba túto úlohu.

Neexistuje nič vyššieho, čo by ste mohli v tomto živote urobiť.

Odovzdajte sa tejto práci a slúžťe svojim blížnym.

Záleží Mi na tom, aby sa svet dozvedel o Mojej Prítomnosti, aby Ma rýchlo prijal a snáď tiež nasledoval Moje vedenie.

 

Som si istý, že Ma nesklamete.

Som si istý, že neodmietnete túto výsadu, tento dar služby;

Že ho ochotne ponesiete na svojich bedrách, aby ste uľahčili bremeno Mojej Úlohy.

 

Žehnám vám všetkým.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila jediného Boha sa prejavuje v srdci a mysli vás všetkých.

Nech vás toto prejavenie vedie k poznaniu, že Boh navždy prebýva vo Vás.

Nájdite Ho a dovoľte sa Mu prejaviť.

 


Posolstvo č. 6

Posolstvo č. 6 (10. októbra 1977)

Dobrý večer, milí priatelia.

Mám opäť to potešenie hovoriť k vám týmto spôsobom.

 

Už Ma vskutku iba málo času oddeľuje od okamžiku, kedy ma uzriete.

Ľudstvo Ma už veľmi skoro uvidí.

 

Pokiaľ Ma bude nasledovať, povediem ich vpred do budúcnosti, ktorá ich čaká,

budúcnosti zahalenej do Svetla Pravdy, Harmónie a Lásky.

 

Priatelia, chcel by som vás požiadať, aby ste Mi pomohli,

vezmite na seba časť bremena prípravy.

Ak prijímate Moju Prítomnosť tu, uveďte na známosť túto skutočnosť, kdekoľvek nájdete poslucháča.

 

Môže sa stať, že Ma uvidíte, bez toho, že by ste Ma rozpoznali. Je možné, že pôjdete opačným smerom.

 

Ale pokiaľ sa tak stane, stratíte Poklad, ktorý je viac, než aký by ste nazhromaždili za tisíc životov.

 

Vezmite na seba úlohu oznámiť ľudstvu, že som tu, že pre nich pracujem, pre ich budúcnosť, pre budúcnosť všetkých ľudí a vecí vo svete.

 

Oznámte Moju Prítomnosť medzi vami, a ponechajte minulosti všetko neužitočné.

Oznámte Moju Prítomnosť, a buďte si istí, že Moja Láska vás naplní a osvetlí ďalšiu cestu vám i vašim bratom a sestrám.

Čiňte tak a pomôžte tým im aj Mne.

 

Moja Úloha je teraz v začiatkoch.

Keď bude dokončená, budem vnímať túto dobu ako na obdobie zažatia Svetla v srdciach tých niekoľkých, ktorí usilovali o službu svojim blížnym. Snáď budete patriť medzi nich.

 

Moja Láska, ktorú je cítiť v srdci, prúdi ku Vám všetkým.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila jediného Boha sa prejavuje vo vašich srdciach a mysliach.

Nech vás toto prejavenie vedie k hľadaniu Toho, čo je skryté, ale je vždy pripravené zažiariť.

Objavte To a poznáte Boha.

 


Posolstvo č. 7

Posolstvo č. 7 (20. októbra 1977)

Dobrý večer, milí priatelia.

Som skutočne šťastný, že k vám môžem hovoriť znova týmto spôsobom.

 

Môj Plán sa prejavuje, ale bude vyžadovať najväčšiu službu a obeť od tých z vás, ktorí príjmu, že som na svete.

 

Ak dostatočne uvediete na známosť tento fakt, nebude potom trvať dlho a svet uzrie Moju Tvár.

 

Mojim cieľom je podstatne skrátiť túto dobu, ale skoré zverejnenie Mojej Prítomnosti závisí na Vás, závisí na Vašej vôli slúžiť.

 

Staňte sa Mojim Ľudom, a urobte túto prácu pre Mňa.

Staňte sa Mojimi Priateľmi, a slúžte svojim blížnym.

Staňte sa Mojimi Deťmi, a poznajte Boha.

 

Nie je to ľahká úloha, ktorú Vám dávam, pretože ľudia sú slepí.

Ale keďsa ľudstvo dozvie, že Som tu, Som si istý, že táto zvesť nájde odozvu v ľudských srdciach a nechajú sa Mnou viesť.

 

Moji Ľudia sú všade.

Stante sa jeden z nich.

Urobte z tohto života vrcholný výkon a zúčastnite sa Veľkého plánu.

 

Žiadam vás, aby ste tak učinili, pretože ste prišli na svet za týmto účelom.

Ste tu nie náhodou, ale kvôli tomu, aby Ste v tejto dobe slúžili svojim bratom a sestrám.

Uchopte teda túto príležitosť, ktorá sa Vám tu ponúka s láskou.

 

Moje Požehnanie je s Vami všetkými.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila jediného Boha sa prejavuje vo Vašich srdciach a mysliach.

Nech Vás toto prejavenie vedie k poznaniu, že Boh vo Vás neustále prebýva.

Hľadajte vo vnútri a zjavte Ho.

 


Posolstvo č. 8

Posolstvo č. 8 (27. októbra 1977)

Som potešený, že k Vám môžem opäť hovoriť týmto spôsobom.

 

Hodlám Seba zakrátko odhaliť, rozoslať Náuku skrz Mojich Ľudí do sveta,

skrz tých, ktorí Ma poznajú,

ktorí Ma milujú,

a skrz ktorých pracujem.

 

Toto je prvá etapa Mojho Plánu.

Potom bude nasledovať plné očividné Odhalenie, či už budem poznaný alebo nie.

Keď je svet pripravený Ma prijať, budem ku všetkým ľuďom hovoriť

ako Ten, Ktorý je očakávaný

ako Ten, Ktorého volali,

ako Ten, Ktorý prichádza, aby ich viedol do Nového veku.

 

Moja Misia je ešte v počiatkoch,

ale predsa sú tu známky odozvy, rozpoznania Môjho blízkeho Príchodu.

Sú mnohý po celom svete, ktorý vyciťujú Moju Prítomnosť,

ktorý stoja otvorený a pripravený pre Moje Učenie.

 

Keď sa uvediem na známosť, vyjadrím nádej celého ľudstva na Nový život, Nový začiatok, pripravenosť ku zmene smeru, aby som videl tvorbu Nového Sveta, v ktorom ľudia budú žiť v mieri; zbavený strachu zo samých seba a zo svojich bratov;

slobodný, aby mohli tvoriť z radosti v ich srdci,

slobodný, aby boli sami sebou, v prostej počestnosti.

 

Moja úloha je v úplných počiatkoch, ale už teraz je v ľudských srdciach Nové svetlo, Nové nádeje, vedomie Nového začiatku, uvedomenie skutočnosti, že Človek nie je sam, že Ochranca Všetkých vyslal Svojho Zástupcu.

Som týmto Zástupcom.

 

Nech Jeho Požehnanie spočinie na Vás všetkých.

 

Nech Božské Svetlo a Láska a Sila Jediného Boha, Ochrancu Všetkých, sa prejavuje vo Vašom srdci a v mysli.

Nech Vás toto prejavenie vedie k poznaniu, že nikdy nie ste bez blízkej Prítomnosti a Vedenia Božieho.


Posolstvo č. 9

Posolstvo č. 9 (9. novembra 1977)

Dobrý večer, milí priatelia.

Som rád, že môžem opäť byť s Vami tymto spôsobom a povedať Vám, že Moje plné objavenie sa príliš neomešká.

 

Veľmi dobre poznám problémy, ktoré zamestnávajú ľudstvo.

Veľmi dobre vidím zmeny, ktoré je potrebné urobiť. Ale tiež vidím túžbu Človeka vedieť, povznášať svoje vedomie a pohliadnuť skrz mraky.

 

Je to táto túžba poznávať, čo je pre ľudí veľkým darom.

Keď ľudia poznajú Cestu k Bohu, tento dar vykvitne v tvorivú nádheru.

 

Mojim cieľom pre dnešný večer je povedať Vám, že Moji Majstri sú už medzi Vami, vedú a magnetizujú prácu Svojich skupín.

Môže sa stať, že Vy sami skoro nájdete tento podnet, spoznáte ho ako to čo je, a budete sa snažiť napomáhať Plánu.

 

Moja Svetelná armáda je zhromaždená, je pripravená.

Prápory vlajú a s očami pozdvihnutými hore pochoduje vpred do budúcnosti,

ku Svetlu, ktoré volá a v tomto Svetle zahliadnu Svetlo.

 

Mnohí pochybujú o Mojej Prítomnosti.

Je to prirodzené, ľudia sú slepí.

Ale skoro bude všetko jasné.

Moje úsilie ukáže ľuďom, že sa „koleso otáča“,

že skoro Nový vek, Nový svet bude zahájený.

Nech sa stane, že sa Vy zúčastnite tejto práce.

 

Moje Požehnanie nech spočinie na Vás všetkých.

 

Nech Božské Svetlo a Láska a Sila Jediného a Svätého Boha, sa prejaví v srdci a v mysli Vás všetkých.

Nech Vás toto prejavenie vedie k hľadaniu a nájdeniu Toho, Ktorý navždy vo Vás prebýva.

Poznajte To ako Svojbytné Ja a prejavte To.

Posolstvo č. 10

Posolstvo č. 10 (8. novembra 1977)

Mili priatelia, Som opäť medzi vami.

Prichádzam, aby som vám oznámil, že Ma veľmi skoro uvidíte, každý svojim spôsobom.

Tí, ktorí Ma hľadajú skrze Môjho Milovanému Učeníkovi, Majstrovi Ježišovi, Jeho vlastnosti objavia vo Mne.

Tí, ktorí Ma hľadajú, ako Učiteľa, sú bližšie tomu, lebo to je čim Som.

Tí, ktorí hľadajú znamenia, nájdu ich, ale Môj spôsob prejavenia je omnoho prostejší.

Nič vás odo Mňa neoddeľuje, a skoro si to mnohí uvedomia.

Som s vami a vo vás.

Usilujem o to, aby som skrz vás vyjadril to, Kto Som a preto som prišiel.

Mnohí Ma budú nasledovať a uvidia Ma ako svojho sprievodcu.

Mnohí Ma však nepoznajú.

Mojim cieľom je vstúpiť do života všetkých ľudí a skrz nich zmeniť tento život.

Buďte pripravení Ma skoro uvidieť,

Buďte pripravení počuť Moje slová,

Nasledovať Moje myšlienky,

Venovať pozornosť Mojej prosby.

Som Cudzincom, ktorý stojí pri Bráne.

Som ten, ktorý klope.

Som ten, ktorý neodíde.

Som váš Priateľ.

Som vaša Nádej.

Som váš Štít.

Som vaša Láska.

Som Všetko vo Všetkom.

Prijmte Ma a dovolte Mi skrz vás pracovať.

Učiňte Ma časťou seba a ukážte Ma svetu.

Dovolte Mi, aby som sa skrz vás prejavil a poznáte Boha.

Nech Božské svetlo, Láska a Sila jediného a Svätého Boha sa prejaví vo vašich srdciach a mysliach.

Nech vás toto prejavenie vedie k poznaniu, že Boh teraz a navždy ticho vo vás prebýva.

Posolstvo č. 11

Posolstvo č. 11 (5. januára 1978)

Milí priatelia, som šťastný, že môžem byť opäť s vami.

Mojim plánom je, aby Moje Učenie predchádzalo Moju Prítomnosť a tým pripravilo Mojou Cestu.

Moji ľudia ho uvedú na známosť pomocou skupín, vďaka ich pričinením.

Keď ľudstvo je na to trochu pripraví, uslyší Môj Hlas.

Medzi tým Moje úsilie prinesie ovocie, vytvorí zmeny, zjednotí ľudí a národy a prinesie svetu novú nádej.

Objavím sa skoro, ale predtým by som chcel ukázať cestu, nový smer, ktorým musí človek ísť, pokiaľ chce prežiť.

Za prvé, ľudia sa musia považovať za bratov, deti Jediného Otca.

Toto je podstatné, pokiaľ chcú postúpiť o krok bližšie ku svojmu Božstvu.

Po celom svete je mnoho mužov, žien a malých detí, ktoré nemajú ani základné potreby pre prežitie, tiesnia sa v mestách mnohých najchudobnejších zemí sveta.

Tento zločin Ma naplňuje hanbou.

Moje Bratia, ako sa môžete dívať na ich umieranie pred vašimi očiami a nazývať sa pritom ľuďmi?

Moj Plán je zachrániť tých Mojich maličkých, od určitej a zbytočnej smrti hladom.

Moj Plán je ukázať vám, že sa môžete vymaniť zo svojich problémov tým, že začnete opäť načúvať pravému Božiemu hlasu vo svojom srdci, zdieľať plody tohto najštedrejšieho zo svetov, medzi vašmi bratiami a sestrami všade.

Potrebujem Vašu pomoc, volám vás, aby ste mi pomohli s Mojou úlohou.

Ako môžem stáť stranou a sledovať toto zabíjanie, dívať sa, ako Moji maličkí umierajú?

Nie, moje priatelia, to nemože byť.

Preto som prišiel rýchlo medzi vás, ešte raz, aby som vám ukázal cestu, vytýčil smer.

Avšak úspech Môjho Poslania závisí na vás: vy sa musíte rozhodnúť - či budete zdieľať a učiť sa žiťmierumilovne, ako skutoční ľudia alebo uplné zahyniete.

Srdce mi naznačuje vašu odpoveď, vašu voľbu, a je rád.

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila jediného a najsvätejšieho Boha zahalí vaše srdce a myseľ.

Nech Svetlo, Láska a Sila vás vedie k hľadaniu Toho, ktorý v tichosti vo vás prebýva.

Nájdite To a poznajte, že ste Bohovia.

Posolstvo č. 12

Posolstvo č. 12 (10. januára 1978)

Milí priatelia som šťastný, že môžem byť opäť s vami a odhaliť vám Svoje myšlienky ohľadne súčasných problémov.

 

Dnešné ľudské problémy, sú ako vždy, spôsobené vlastným pričinením a nie sú súčasťou Božského Plánu. Nesprávnym použitím savojej Božskej slobodnej vôle, ohrozil človek budúcnosť svoju aj všetkých ostatných kráľovstiev1 .

Mnohí si začínajú uvedomovať túto skutočnosť a podnikajú kroky, ktoré sú schopné, aby zabránili katastrofe.

To je dobré.

Ale nie všetci ľudia vidia narastajúce nebezpečie, ktorému ľudstvo čelí. Času je skutočne málo na to, aby sme prestavali svet tak, aby sa viac hodil pre skutočnu ulohu a účel človeka.

Mojou úlohou je, ukázať vám cestu, iba načrtnúť možnosti, pretože Nový svet si musí vytvoriť človek sám.

 

Je mnoho ľudí, ktorí pripúšťajú nutnosť zmien, ale neustále im vzdorujú.

Je mnoho ľudí, ktorí vidia, ako sa starý a obnosený svet minulosti rozpadá a drobí, ale predsa lipnú k starým formám.

 

Ale existuje nový hlas, ktorý prehovára k národom: hlas Pravdy, ktorý obsahuje nádej, prísľub Novéj Doby.

Tento hlas bude stále viac prenikať do myslí ľudí, pretože je to Boží hlas, ktorý skrze ludia hovorí.

 

Moji Majstri múdrosti sú s vami a ukážu vám cestu a Ja Sám vás povediem.

Snáď by ste neodmietli toto vedenie, túto príležitosť k vzostupu a pokroku?

Nie, priatelia, to si nemyslím.

Ukážem vám, že cesta človeka je cestou bratstva, tesnej spolupráce a vzájomnej dôvery a služby.

Toto je jediná cesta. Všetko ostatné zlyhalo.

Priatelia, pokiaľ si to človek neuvedomí, zmizne z tváre Zeme.

Nevyhrážam, iba konštatujem skutočnosť.

Avšak ostáva už málo času k obnoveniu rovnováhy prírody a sveta.

 

Vašou prioritnou úlohou nech sa stane oboznámenie celého ľudstva hodnotou dôstojnej ľudskej existencie, ako Božích Synov, všetci Bratia.

Odovzdajte s dôverou vo všetkých ľudí plody Zeme všetkým národom sveta.

Učiňte tak dnes ako slobodní ľudia, a zožnite slávu zajtrajška, ako skutoční Boží Synovia.

 

Nech Božské svetlo, Láska a Sila jediného a Svätého Boha zahalí vaše srdce a myseľ.

Nech Svetlo, Láska a Sila vám ukáže vašu vnútornú Božskú podstatu.

1 V zmysle „ríša“ (minerálna, rastlinná, zvieracia, atd…)

Posolstvo č. 13

Posolstvo č. 13 (19. januára 1987)

Milí priatelia, som skutočne šťastný, že môžem byť opäť takto s vami.

 

Moja misia pokračuje podľa plánu a pokiaľ všetko pôjde dobre, skoro počujete Môj Hlas.

Medzitým by som vám povedal toto:

Ľudstvo stratilo svoju cestu, zblúdilo ďaleko od cesty ktory Boh pre neho prípravil.

Je mnoho tých, ktorí to už vedia, ktori hľadajú, prosia a pracujú, aby dosiahli Svetla. Ale je aj mnoho viac slepých, tých ktorí smerujú do nešťastia.

Mám v Pláne zastaviť tento bezhlavý pád a zvrátiť priebeh deja.

 

Moja Prítomnosť už navodzuje zmeny v myslení a v srdciach ľudí a pôsobí nárast ich záujmu.

Moje úsilie sa ukazuje efektívnym, navzdory všetkému zdaniu.

Ľudia sa opäť obracajú k Pravde a k Božím zákonom.

 

Dovoľte Mi, aby som vám ukázal cestu do Novej doby;

naznačil vám, aká sláva vás čaká, keď budete chcieť.

Človek bol stvorený k tomu, aby slúžil Bohu a Človeku, a k Bohu možno ísť iba cestou správnej služby.

Zoberte si za svoje úlohy preorientovanie, rekonštrukciu a zmeny.

Každý človek je majákom a svojim svetlom svieti svojmu bratovi. Rozjasnite svoju lampu a nechajte ju zažiariť a ukazovať cestu.

Je potreba všetkých, každého z vás.

Nikto nie je príliš malý ani mladý, aby sa podieľal na tomto veľkom Pláne na záchranu a obnovení sveta. Rozhodnite sa za a buďte si istí, že vám neodopriem pomoc.

 

Ako začať?

Tým, že odovzdáte seba a všetko, čím ste do služby svetu, do služby bratom a sestrám kdekoľvek.

Nech sa neminie deň bez toho, aby ste učinili nejaký skutok pravej služby a buďte si istí, že vám budem nápomocný.

Tato Cesta služby je jedinou cestou pre pravého človeka, pretože je cestou, ktorá ich vedie k Bohu.

 

Moji ľudia sa okolo Mňa zjednocujú. Reagujú na volanie a dosahujú viac, než si predstavovali.

Spoločne budeme formovať nový a lepší svet.

Zostaňte otvorení a pripravení na Moju Vyzvu, keď príde.

 

Moje požehnanie sú s vami všetkými.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila jediného najsvätejšieho Boha prebýva vo vašich srdciach a mysliach.

Nech toto Božské Svetlo, Láska a Sila vás dovedie k tomu, aby ste sa stali tým, Čím ste, skutočnými Božími Synmi.

Posolstvo č. 14

Posolstvo č. 14 (24. januára 1978)

Milí priatelia, som opäť s vami.

 

Moja Svetelná armáda je na pochode a skoro začne Veľká Bytva.

Moji ľudia pripravujú Môj príchod a odhalia vám Moj Plán.

Moji Majstri múdrosti teraz zhromažďujú ich rôzne skupiny a svet sa skoro dozvie, že Som tu.

Moja Armáda má stanovené plány a výsledky sa skoro prejavia. Znamenia zmien už sú značné, mraky sa rozptyľujú a nove nádeje sa chytá ľudstvo.

 

Budete i vy medzi tými, ktorí dláždia cestu?

Zúčastníte sa teraz tejto dôležitej práce a naplníte potreby sveta?

Niet vyšších pohnútok, než služba svetu.

Niet väčšieho záväzku, než slúžiť svojimi blížnymi.

Primknite sa pevne k zámerom vašho návratu a napomáhajte Mojmu Plánu.

Sú mnohí, ktorí ma počujú, ale nedbajú na Mňa, ale niekoľko poslúchlo a s Vôľou a Láskou plní Moje úlohy.

 

Teraz sa zhromažďuje Obrovská Armáda a dohromady tvorí Môj zastup.

Poznajú Ma, či ma poznaju alebo nie.

 

Nasledujú Ma, či už si uvedomujú, že som tu alebo si myslia, že len prídem.

Potrebujú Ma, ako Ja potrebujem ich.

Sú vo Mne rovnako, ako Ja som v nich.

Staňte sa medzi tými, skrz ktorých môžem pracovať a zjaviť Seba.

Odpovedzte na túto výzvu a naplňte tento Život.

Nepočujete bubnovanie, ktoré vás volá do budúcnosti?

Ako môžete byť hluchí k duneniu, ktoré je podobné burácaniu hromu?

Rozhodnite sa teraz k službe a rastu, inak môžete banovať.

 

Nech sa Božské Svetlo a Lásku a Sila Jediného, Najsvätejšieho Boha prejaví vo vašom srdci a mysli.

Nech Vás toto prejavenie vedie k hľadaniu a odhaleniu Slávy Božej, ktorá vo vnútri vás prebýva.

Posolstvo č. 15

Posolstvo č. 15 (31. januára 1978)

Milí priatelia, opäť som s Vami.

 

Som rád, že Vám môžem oznámiť, že Moje plány sa uskutočňujú hladko a dobre.

Môj Predvoj pripravuje ľudstvo a veľmi krátky čas ostáva kým uvidíte Moju Tvár.

Chcem, aby ste vedeli, že očakávam od všetkých Svojich oddaných ľudí, že budú pre Mňa pracovať, aby pripravili Môj Príchod.

 

Je mnoho tých, ktorí by radi vedeli, že som tu. Oznámte im to.

Povedzte im, že Syn Človeka sa vrátil, že ich Starší Brat je medzi nimi, že končí doba dlhého čakania a ich Priateľ a Vodca prišiel svieži a nedočkavý boja.

Povedzte im to a tiež im ponúknite možnosť slúžiť Plánu.

 

Mnohí Ma skoro uvidia a spočiatku možno budú prekvapení Mojou Prítomnosťou pretože nie Som kazateľ starého, ale prichádzam ako Ten, kto jednoducho ukazuje cestu ktorou je treba ísť, späť k Zdroju, do Harmónie, Krásy a Spravodlivosti.

 

Moja úloha je jednoduchá: ukázať vám cestu.

Vy, Moji priatelia, máte ťažkú úlohu: vybudovať Nový svet, Novú Zem, Novú skutočnosť, ale spoločne určite zvíťazíme.

 

Sú medzi vami tí, ktorí poznajú Cestu a už predtým po nej kráčali a môžu viesť a chrániť.

Moji Bratia, Majstri Múdrosti, sú Vašimi priateľmi a sprievodcami.

Budú prebývať medzi Vami, slúžiť a inšpirovať Vás k veľkým skutkom, chrabrým činom. Nesú drahocenné dary Múdrosti a Lásky, aby Vám ich položili k nohám.

 

Je iba jediná cesta k Bohu a to priatelia, už poznáte.

Tá cesta k Bohu je cestou Bratstva, Spravodlivosti a Lásky.

Inej cesty niet, je v nej obsiahnuté všetko. Je mnoho tých, ktorým pripadá táto cesta horká a neľahká; avšak omnoho viac je tých, ktorí na ňu vstupujú s radosťou a s potešením z ľahkosťou svojho bremena, odhadzujú staré obnosené a neužitočné; ničotnosť minulosti.

Spoločné vstupujú do zdieľaného bratstva a radostného spojenia so Všetkým čo Je, s neustále rastúcim spoločenstvom, ktoré sa stane dedičom ich Ja.

 

Nech sa Božské Svetlo a Láska a Sila Jediného a Svätého Boha prejavuje vo Vašom srdci a v mysli.

Nech Vás toto prejavenie vedie k poznaniu, že vo vás teraz a navždy prebýva Boh, ktorým je Vaše Svojbytné Ja.

Posolstvo č. 16

Posolstvo č. 16 (7. februára 1978)

Milý Priatelia, som rád, že môžem s Vami opäť prebývať.

 

Mám v pláne odhaliť ľudstvu, že existujú len dve cesty, po ktorých môže kráčať.

Jedna neúprosne vedie k spustošeniu a smrti.

Tá druhá, moji milí priatelia, vedie ľudstvo priamo k Bohu, a vo svetle Jeho Prítomnosti oni pokiaľ budú pripravení, náju zázraky a neuveriteľnú nádheru.

 

Je mojou úlohou ukázať cestu, ktorá Vás vyvedie zo sváru do blaženého stavu Harmónie a Lásky, ktorá Vám sprístupní tento ideál.

Moja práca pokračuje a už skoro, teraz veľmi skoro uvidíte Moju tvár a budete počuť moje slová. Začalo obdobie skúšok.

Chcem Vám predstaviť tieto dve alternatívy, aby som Vám naznačil možnosti a úskalia.

Vybrať si musíte sami, rozhodnúť sa pomocou vlastnej, Bohom danej slobodnej vôle.

Pokiaľ sa rozhodnete pre Boha, a Ja vo Svojom srdci viem, že tak učiníte, vezmem Vás k Nemu a spoločne ponúkneme Jemu náš život služby, Jemu a svetu.

Už mnohí z Mojich ľudí tak činia.

To im udeľuje prívlastok „Moji milovaní“.

Pripojte sa k tejto skupine skutočných služobníkov sveta.

 

Staňte sa Mojimi pracovníkmi;

Mojimi druhmi;

staňte sa Mojimi hrdinami a slúžte Plánu.

Čas príprav sa kráti. Teraz je čas pre prvé kroky smerom k Vašej sláve.

Slúžte svojmu návratu k Bohu a Jeho Plánu, je to jedno a to isté.

Moji Majstri Vám ukážu prvé kroky z tohto močiara. Ukážu Vám, že je možno žiť jednoduchší život v plnosti, šťastí a prejavenom Božstve skrz lásku a službu blížnym.

Je to tá Odveká cesta, Cesta všetkých dôb, Boh sa skutočne nijako nemení.

Rozhodnite sa teraz pre službu Môjmu Plánu a zhliadnete Svetlo, ktoré Vás vábi do budúcnosti, inak budete neustále počúvať umieračik svojho žiaľu.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila Jediného Najsvätejšieho Boha sa teraz prejavuje vo Vašom srdci a mysli.

Nech Vás toto prejavenie dovedie k tomu, aby ste sa zamerali do vnútra a našli tohto Boha, ktorý vo Vás navždy prebýva.

Posolstvo č. 17

Posolstvo č. 17 (14. februára 1978)

Dobrý večer milý priatelia, som rád, že môžem byť opäť s Vami takýmto spôsobom.

 

Čoskoro Môj Príchod bude známi mnohým a začne Moje učenie.

Ľudstvo budem konfrontovať s dvoma rozdielnymi smermi a iba na jeho rozhodnutí bude závisieť budúcnosť sveta.

Ukážem mu, že jedinou možnou voľbou je zdieľanie a vzájomná spolupráca. Týmto ľudstvo vstúpi do stavu uvedomenia si seba samého a svojho účelu, a to ho navedie k nohám Boha.

Druhá línia je príliš desivá, než aby sme ju brali do úvahy, pretože by znamenala zničenie všetkých životných reťazcov na Zemi.

 

Ľudstvo drží budúcnosť vo svojich rukách.

Ó, človeče, zvažuj dobre. Ak sa rozhodneš ako Pravý Človek môžem ťa viesť do svetla tvojho Božského dedičstva.

Zvažuj dobre a dovoľ Mi, aby som ťa viedol.

Zvoľ si správne a buď si istý Mojou neustálou pomocou.

Zvoľte si správne, Moji bratia a zbavte sa všetkého, čo vás obmedzuje.

 

Moja Armáda odvážne pochoduje do budúcnosti. Pridajte sa k tým, ktorí už bojujú na strane Svetla, na strane Pravdy, Slobody a Spravodlivosti.

Pridajte sa k Môjmu Predvoju a ukazujte cestu svojim bratom.

 

Sú mnohí, ktorí cítia, že som tu, ale nechávajú si to pre seba. Prečo by ste mali mlčať, keď Vaši bratia plačú za svetlom, za múdrosťou a pomocou?

Umožnite im, aby tiež mali podil z radosti z Prísľubu, ktorý prinášam. Povedzte im priatelia, že veríte, že Maitréja prišiel, že Pán Lásky je tu, že Syn človeka opäť kráča medzi svojimi bratmi.

Povedzte im, že skoro uvidia Moju tvár, počujú Moje slová a tým videním a počúvaním sú preverovaný a poznaný.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila Jediného Najsvätejšieho Boha sa prejaví v srdci a v mysli Vás všetkých.

Nech Vás toto prejavenie vedie k hľadaniu a nájdeniu Božského zdroja, z ktorého ste vzišli.

 

Posolstvo č. 18

Posolstvo č. 18 (23. februára 1978)

Moji milý Priatelia, som vskutku šťastný, že som opäť s Vami.

 

Moju tvár bude skoro vidieť a Moje slová bude počuť.

Keď Ma uvidíte, zistíte, že ste nečakali zbytočne.

Poznáte, že váš Dávny brat prišiel zdieľať váš život.

 

Oslobodenie je cieľom ľudstva .

Za týmto cieľom ukazujem cestu, povediem Vás vpred a vytesám pred Vami schody vzostupu.

 

Moji Majstri Vám ukážu, ako žiť jednoducho a správne a v úplnom šťastí.

Prešliapali cestu pred Vami a dobre ju poznajú.

Ako deti, plný dôvery, nechajte ich, aby Vám ukázali túto cestu. Umožnite im krok za krokom Vás vyviesť z labyrintu.

A keď budete pripravení, dôjdete Mojej nádhery a skrz Mňa uvidíte Božiu tvár.

 

Priatelia, rozhodnite sa teraz správne. Učiňte tak s tými, ktorí si prajú zdieľať a milovať, s tými, pre ktorých je Spravodlivosť božskou. Rozhodnite sa teraz, a rozjasnite svoje svetlo a uľahčujte Mi cestu.

 

Ľudia očakávajú Môj príchod ale ešte nevedia, že som už tu.

Povedzte im, že moje prejavenie je už plné.

Ja, Maitréja, ich brat, som medzi nimi.

Očakávajte Moje Volanie a činte.

Povedzte ľuďom, že očakávam, aby ma nasledovali, avšak oni sa musia rozhodnúť.

Oni musia chcieť kráčať po tej ceste, pokiaľ si prajú vidieť Boha,.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila Jediného Najsvätejšieho Boha sa teraz prejavuje vo Vašom srdci a mysli.

Nech Vás toto prejavenie vedie k hľadaniu a nájdeniu tej Radosti a toho Mieru, ktorý navždy vo Vás prebýva .

Posolstvo č. 19

Posolstvo č. 19 (28. februára 1978)

Dobrý večer, milí priatelia.

Som vskutku šťastný, že môžem byť s vami. Chcem vám povedať, že sa urýchlene zjavím.

 

Prešiel čas Môjho Príchodu.

Nadišiel čas, aby som sa objavil skoro, teraz v plnom prejavení a skutočne moja tvár a slová budú známe .

Nech Ma skoro poznáte, Moji milí priatelia, drahí Moji, a pomôžte svojim bratom, aby Ma tiež poznali.

 

Som váš Priateľ a Brat, nie však Boh.

Je pravdou, že Ma Otec opäť vyslal k Vám, avšak prichádzam k Vám, ktorí ste Mojimi bratmi, aby som Vás viedol a sprevádzal, pokiaľ budete chcieť, do požehnanej budúcnosti.

Mojou úlohou bude ukázať že pre ľudstvo sa cesty rozdeľujú .

Smerové tabuľky sú osadené a zvyšok budúcnosti Zeme závisí na Vašom rozhodnutí.

Sme tu spoločne, Vy aj Ja, aby sme zaistili, že si človek vyberie tú správnu cestu, jedinú cestu, ktorá ich dovedie k Bohu.

 

Ste tu, pretože reagujete srdcom na Moje Volanie, na skutočnosť Mojej prítomnosti, či už vedome alebo nie.

Dajte si úlohu hlásať ďalším, ukazovať jednoduchú cestu Pravdy, ktorá sa ľudstvu ponúka.

Učte ľudí, že zdieľanie je božské, že láska je prirodzenosťou Božou,

že spoločná práca je predurčením ľudstva.

Spoločne zaujmite pozíciu, Moji priatelia , a ukazujte Cestu.

 

Mnohí z Vás Ma skoro zbadajú.

Zdieľajte s bratmi toto radostné očakávanie a povedzte im, že Maitréja, ich dávny Priateľ,ich odveký Brat a Učiteľ, je tu.

Čiňte tak teraz a obnovte nádej, ktorú ľudia stratili.

Čiňte tak teraz a pracujte pre Mňa.

Pracujte v službe svetu a prebývajte v Požehnaní Mojej Lásky.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila Jediného Najsvätejšieho Boha sa prejaví teraz v srdci a v mysli Vás všetkých..

Nech Vám toto prejavenie odhalí, že ste teraz a navždy synovia Jediného Živého Boha.

Posolstvo č. 20

Posolstvo č. 20 (7. marca 1978)

Milí priatelia, som skutočne rád, že môžem byť opäť takto s Vami.

 

Mám v Pláne bezodkladne odhaliť Svoju tvár a dať na známosť Svoje slová.

Môj Príchod začína.

Možno, že Moju prítomnosť skoro pocítite, vyhľadáte Ma a budete zdieľať Moje bremeno, pretože Môj Plán zahrňuje Vás všetkých.

Iba málo dokážem bez Vašej pomoci, horlivej účasti a prijatí služby.

Skrz Vás, keď Ma poznáte, milujete Ma a milujete Moju prácu, zareagujete na Moje Volanie, môže byť táto Práca uskutočnená. Potrebujem Pomocníkov.

Chcem Vám ponúknuť šancu rásť v službe, pozdvihnúť Vás do Nového svetla, k Novej zodpovednosti. A keď volám, budem Vás očakávať.

Mnohí takto pre Mňa pracujú, bez toho, že by Ma poznali a vedeli, že som tu. Bolo to tak vždy, mnohým vyhovuje lepšie práca v ústraní.

Ale Vy, priatelia, máte príležitosť pre plnú a vedomú službu.

Uchopte ju teda a začnite už teraz.

Zúčastnite sa Veľkého plánu, ktorý mení svet, ktorý spája všetkých ľudí a národy, ktorý ukazuje cestu k budúcnosti a naspäť k Bohu,

 

Mnohí z vás už skôr počuli toto Volanie, predsa stále váhajú.

 

Nič sa nestane náhodou.

Poskytujem Vám príležitosť pre činy a Ja ich mnohokrát posilním.

Uchopte teraz túto šancu a staňte sa Mojimi učeníkmi, priateľmi, Mojimi Skutočnými ľuďmi.

 

V dobách pred Mojim Príchodom ľudia nepoznali cestu von, pevne viazaný v močarisku svojich problémov sa strachovali.

Dnes je tu nové svetlo, nová možnosť k zmene.

Nová nádej sa šíri svetom, je to Môj lúč, Môj dar, ktorý Vám dávam, Moje požehnanie všetkým ľuďom.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila Jediného Najsvätejšieho Boha sa teraz prejavuje vo Vašom srdci a mysli.

Posolstvo č. 21

Posolstvo č. 21 (14. marca 1978)

Moji milý Priatelia, opäť som s Vami.

 

Prajem si, aby ste vedeli, že Moja Prítomnosť na svete bude skoro mnohým odhalená. Ľudia uvidia Moju tvár a budú počuť Moje učenie.

 

Som s Vami na mnoho spôsobov:

Som s Vami, ako Maitréja, vodca Mojej Skupiny Majstrov.

Som s Vami, ako Stelesnenie Božskej Sily, ktorú nazývate Kristov Princíp.

Som s Vami, ako Starší brat, ako Najstarší z našej Rodiny.

Som s Vami, ako Zástupca Boží, ako Hovorca tej Božskej Bytosti, ktorej snami sme my všetci.

Vezmem Vás k Nemu, keď budete pripravení, keď ste dvakrát prešli Bránou a stáli žiariví predo Mnou.

 

Priatelia, som s Vami a vo Vás a okolo Vás.

Som Pánom Lásky.

Som Nádejou ľudstva.

Som tá Studňa.

Som Vašou Blaženosťou.

Som vrátený k Vám od Toho, ktorého nazývame Bohom.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila Jediného Najsvätejšieho Boha sa prejavuje teraz vo Vašom srdci a mysli.

Nech Vás toto prejavenie vedie ku hľadaniu a poznaniu Božského Ja, ktorým ste, ako teraz, tak aj navždy.

Posolstvo č. 22

Posolstvo č. 22 (22. marca 1978)

Opäť som s Vami, milí priatelia.

 

Prišiel som aby som Vám povedal, že Môj Príchod začal a že Ma zanedlho uvidíte, a budete počuť Moje slová.

 

Sú medzi Vami tí, ktorí vedia, že som tu, ktorí Ma vidia v snoch a víziách, aj keď o tom nehovoria.

Prečo si pre seba nechávať ten zázrak?

Ľudia plačú za pravdou, svetlom a slobodou. Oznámte im, že som sa vrátil a že som tu, že pracujem a plánujem pre nich. Aby som ich vzal, ak budú chcieť späť k Otcovi, vpred do budúcnosti a hore ku Svetlu.

Povedzte im, že som medzi nimi a že Ma skoro uvidia. Povedzte im to.

 

Moje Plány sa plynule realizujú a skoro uvidíte veľkú premenu sveta.

Navzdory všetkým príznakom dejú sa zmeny . Moja Láska sa šíri navzdory napätiu. Vedzte to,a majte v sebe mier a pozdvíhajte nádej ľudstva.

 

Som teraz s Vami, milí priatelia, a prosím Vás, aby ste mi venovali svoju oddanosť, dôveru a pomoc.

 

Prišiel som, aby som ľuďom ukázal, že cesta k budúcnosti je dláždená Láskou a Spravodlivosťou.

Som tu, aby som ľudstvo vzal do budúcnosti a ukázal im Cesty Božie.

 

Buďte teda, moji milí, pripravení Ma prijať, pracovať so Mnou, aby sme spoločne rozptýlili hmlu strachu a nevedomosti, ktorá ľudstvo zahaľuje.

Uchopte teda Moju ruku a nechajte sa Mnou viesť do zlatej budúcnosti, v ktorej tí, ktorí sú pripravení, uzrú Božiu Tvár.

Žehnám vám všetkým.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila Jediného Najsvätejšieho Boha sa prejavuje teraz vo Vašom srdci a mysli.

Nech Vás toto prejavenie vedie ku hľadaniu a nájdeniu tej Božskej Bytosti, Ktorou v skutočnosti ste.

 

Posolstvo č. 23

Posolstvo č. 23 (28. marca 1978)

Dobrý večer, milí priatelia.

Som šťastný, že môžem byť opäť s Vami a odhaliť Vám Svoj Plán pre najbližšiu budúcnosť.

 

Mám v Pláne odhaliť Svoju tvár, úplne, a pravdivo dosiahnuť Vás Svojimi Slovami, prijať Vašu oddanosť a pomoc.

Bez tejto ochotnej pomoci nemôžem pre Vás učiniť nič, lebo Vy, Moji priatelia musíte robiť prestavby sveta.

Pošlem Svojich Učeníkov k Vám, a Oni Vám ukážu cestu, ale konať a nasledovať Plán musíte Vy.

 

Od teraz dávam Svoje Učenie.

Ľudia sa postupne zoznámia s Mojou Prítomnosťou, zmenia smer a naberú nový kurz.

Dúfam, že sa rýchlo zhromaždíte okolo Mňa, nech ste kdekoľvek a zaujmete miesto po Mojom boku.

Muži a ženy vo svete, ktorí zdieľajú Moje nádeje o novom živote ľudstva, poukazujú cestu a spoločne urobíme bezpečný tento svet.

 

Môj Predvoj pripravil ľudstvo pre príchod týchto časov.

Na svete je len málo tých, ktorí v srdci necítia Môj blízky Návrat.

Na všetkých rovinách bytia rezonuje Táto pravda.

 

Zistíte, že je tomu tak, keď urobíte prvý krok k Vášmu bratovi.

Každý z Vás v srdci už videl nové svetlo, ktoré žiari z diaľky a je Prísľubom budúcich časov.

Toto svetlo vyrastie v plameň, ktorý nikto nikdy predtým na Zemi nevidel, keď sa ľudstvo vráti na Cestu späť k Bohu. Moje Poslanie je Vám odhaliť cestu pred Vašimi kráčajúcimi nohami a ukázať Vám Cestu k Bohu.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila Jediného Najsvätejšieho Boha sa prejavuje teraz vo Vašom srdci a mysli.

Nech Vás toto prejavenie vyvedie z labyrintu ku Svetlu, aby ste v Ňom mohli rásť a videli vyššie Svetlo.

 

Posolstvo č. 24

Posolstvo č. 24 (4. apríla 1978)

Milí priatelia, som šťastný, že znova môžem byť takto s Vami.

 

Skoro ma uvidíte v plnej skutočnosti.

Moja PrítomnosťVám bude známa a pokiaľ zareagujete, čo dúfam, stretneme sa a budeme pracovať spoločne, ako priatelia.

Hodlám Vám poskytnúť odpovede k dilemám ľudstva, ukázať Vám, že budúcnosť je pre všetkých ľudí neuveriteľným prísľubom.

So Svojimi bratmi, Majstrami múdrosti, Vám Ukážem spôsob, akým oslobodíte svoje božstvo a prijmete svoje dedičstvo.

 

Plánujem prebúdzať ľudstvo k jeho skutočnej hodnote, jeho skutočnej schopnosti a ukázať mu, že v každom človeku žije Syn Boží.

Pokiaľ ľudia pôjdu za mnou, prevediem ich krok za krokom procesom Zasvätenia, ktorého Pečať strážim.

Takto odhalia toho Boha, ktorý v nich prebýva.

 

Moji Majstri pripravujú cestu.

Vyberajú si Svojich spolupracovníkov, skrze ktorých môžu konať. A čoskoro V Centrách elita vzíde, bude zahájena práca a ľudstvo začne plniť nové úlohy.

 

Vy, ktorí ste tu prítomní, ste z tých, kto môžu vytyčovať cestu. Ukazujte svojim bratom, že pre ľudstvo existuje lepší život, lepšia budúcnosť, než sa domnieva.

Povedzte im, že Maitréja žije,

že Pán Lásky vychádza na verejnosť,

že Syn človeka sa vrátil na svet, aby ho zmenil za pomoci ľudí.

Povedzte im to, Moji priatelia, a odhaľte im nádej budúcnosti.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila Jediného Najsvätejšieho Boha sa teraz prejavuje vo Vašom srdci a mysli.

Nech Vás toto prejavenie vedie k hľadaniu a nájdeniu tohoto Boha, ktorým ste vždy boli.

Posolstvo č. 25

Posolstvo č. 25 (11. apríla 1978)

Milí priatelia, opäť som s Vami.

 

Rád by som Vám teraz povedal, že niektorí z Vašich bratov a sestier už videli Moju Tvár. Nepoznajú ešte Moje meno, ale Moja Prítomnosť je pre nich žijúcou skutočnosťou.

Nech je tomu tak aj pre Vás.

 

Moji Majstri zhromažďujú Svoje sily, Svojej skupiny, a v sústredenom úsilí vykročíme dopredu, do budúcnosti, do svetla Nového dňa.

Mám v úmysle vziať Vás so sebou do toho jasného svetla a pred Vašim zrakom rozprestrieť Božie zázraky.

Nech vás pozdvihnú tieto slová Moji priatelia a nasledujte Ma.

 

Dovoľte, nech Vás pozdvihnem hore k Vašej pravej podstate ako Synov Božích, ako Pravých ľudí,Všetkých bratov.

Naťahujem náruč k vám, aby som Vás prijal s láskou a ukázal vám cestu, ktorou všetci ľudia musia niekedy kráčať.

Uchopte teda Moje ruky, drahí, a dovoľte Mi, aby som Vás viedol.

Rozhláste všetkým, že som tu, že som sa vrátil a pripravujem ľudstvo na Deň Deklarácie1, Deň Daru Božieho, pretože tento deň ľudia spoločne oslávia dosiahnutie Božej Vôle.

Môj Príchod má tento význam.

 

Postavte sa teraz po Mojom boku a dovoľte, aby sme spoločne dokázali, že Človek je Bohom, že neexistuje nič, čo by nebolo Boh.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila Jediného Najsvätejšieho Boha sa teraz prejavuje vo Vašom srdci a mysli.

Nech Vás toto prejavenie vedie k tomu, aby ste si uvedomili svoju pravú povahu Synov Božích.

1 prejavenie

Posolstvo č. 26

Posolstvo č. 26 (18. apríla 1978)

Milí priatelia, som šťastný, že môžem byť opäť s Vami.

 

Som skutočne medzi Vami novým spôsobom. Vaši bratia a sestry Ma poznajú, videli Ma a nazývajú Ma priateľom a bratom.

 

Plánujem Svoje postupné odhalenia a zhromaždenie tých osvietených duší okolo Mňa, skrz ktoré môžem pracovať. Tento proces už začal a v Mojom Centre už skoro bude známa Moja Prítomnosť.

 

Moja skupina pracovníkov svetu ukáže, že problémy ľudstva sa dajú riešiť pomocou zdieľania a že iba spravodlivé rozdelenie uspokojuje potreby všetkých.

Táto rastúca skupina ukáže ľudstvu, že nie je potrebné, aby tak mnoho ľudí trpelo hladom, chorobami, a bolesťou ktoré trápia ľudstvo.

 

Mojim Zámerom je vziať Vás na cestu do Novej Zeme, do nového spôsobu života, ktorý všetci ľudia môžu navzájom zdieľať.

Dovoľte Mi, aby som Vás viedol, aby som Vám ukázal cestu, pozdvihol ku Svetlu novej Pravdy.

Dovoľte Mi, priatelia, aby som Vám ukázal cestu k Bohu, že iba prejavením Božej Vôle môže byť Boh poznaný.

Som tu, aby som viedol túto Vôľu.

Uchopte túto príležitosť slúžiť a rásť v službe, Moji priatelia, pretože nikdy človeku nebolo ponúknuté nič väčšieho.

Uchopte túto príležitosť slúžiť a pohliadnite do tváre Toho, ktorého nazývame Bohom.

 

Naťahujem k Vám svoju náruč, Moji priatelia, a žiadam, aby ste Mi dôverovali. Apelujem na Vašu pomoc pri práci na prestavbe sveta.

Čaká nás mnoho úloh, mnohé údery pre Slobodu a Pravdu treba vykonať.

Potrebujem všetkých tých, v ktorých žiari táto Pravda, aby Ma nasledovali a pomohli Mi v Mojej práci.

Nech ste pripravení, keď začujete Moje Volanie. Toto Volanie bude znieť v ušiach ľudí všade, nech sú kdekoľvek na zemi. Je to Volanie k Bohu.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila Jediného Najsvätejšieho Boha sa teraz prejavuje vo Vašom srdci a mysli.

Nech Vás toto prejavenie vedie k hľadaniu a poznaniu tej Esencie Božej, ktorou v Skutočnosti ste.

Posolstvo č. 27

Posolstvo č. 27 (25. apríla 1978)

Som rád, že som opäť s Vami, Moji Milý priatelia, a môžem Vám oznámiť, že Môj Príchod pokračuje podľa plánu.

 

Je medzi Vami už mnoho tých, ktorí ma dobre poznajú, veria mi, a ich Ochrancom sa stávam.

 

Ponáhľajte sa privítať Ma, poznať Ma, zdieľať Moje bremeno.

Tí z Vás, ktorí si prajú slúžiť svetu, majú teraz pred sebou jedinečnú príležitosť medzi mnohými životmi. Uchopte ju, užite ju naplno a vytvorte pre seba a pre Vašich bratov nový život.

 

Moji ľudia pripravujú Moju Cestu. Pripojte sa k nim, pomôžte im, udržujte tesný kontakt s ich prácou a umožnite, aby Vám ukázali cestu.

 

Môj Plán prebieha hladko.

Moje Účely sa naplňujú.

Moje Pravidlá sa zavádzajú.

Môj Čas je blízko.

Môj Zákon bude nastolený.

Moja Láska sa šíri.

Moje Učenie ukáže ľuďom cestu vpred, jedinú cestu, ktorá im zostala,

Cesta Starodávna,

Cesta Božská,

Cesta pravého Človeka, Pravých Synov Božích.

Moja Láska bude ukotvená v srdci človeka a spoločne v Láske poznáme Boha. Uvidíme tvár Toho, ktorý sedí na Žiariacom Tróne. Spolu pokľakneme u Jeho Nôh a poznáme Boží Mier. Toto je Mojou úlohou. Umožnite Mi, priatelia a bratia, aby som Vás tam vzal. Reagujte bez meškania na Moju Prítomnosť a Učenie a Ja Vás povediem pred Jeho Trón.

 

Ponáhľajte sa, Moji priatelia, všetko je tak, ako má byť, všetko je na dobrej ceste.

Moje Poslanie rozkvitne.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila Jediného Najsvätejšieho Boha sa teraz prejavuje vo Vašom srdci a mysli.

Nech Vás toto prejavenie vedie k videniu skutočnosti, že ste jedným z Božích aspektov.

Posolstvo č. 28

Posolstvo č. 28 (9. mája 1978)

Som opäť s Vami Milí priatelia.

 

Rád by som Vám ukázal nový spôsob života, spôsob ktorý je založený na prirodzenom bratstve Človeka, na jeho schopnosti milovať a zdieľať a na jeho vrodenom božstve.

 

Proces stať sa božským, je prirodzený, jednoduchý a voľne dostupný všetkým ľuďom. Je to proces oslobodenia toho Boha, ktorý od počiatku vo Vás prebýva.

Tu je Môj prísľub: ak Ma budete nasledovať do Nových časov, oslobodím pre Vás Vašu božskú prirodzenosť.

Som Cestou a Prostriedkom k Bohu, pretože strážim Brány, ktorými všetci ľudia musia prejsť na ceste k nohám Božím.

Pokiaľ Mi môžete dôverovať aby som Vám ukázal Cestu, povediem Vás vpred a hore a zoberiem Vás k Nemu. To je Mojim Úkolom.

 

Hovorím Vám len to, čo už viete: že ľudia sú bratia, avšak keď sa toto bratstvo začne prejavovať vo svete, podobne aj ľudské božstvo začne vyžarovať z človeka.

 

Môj Príchod postupuje.

Je teraz už mnoho tých, ktorí Ma poznajú a volajú Ma priateľom, ktorí Ma denne zdravia, ktorých úsmev na privítanie Ja vítam.

Skoro Ma poznáte v určitej forme, načrtnem Vám možnosti zmien. Nech Ma skoro uzriete a poznáte, pre Mňa pracujete.

 

Môj Plán je ukázať Sa svetu už tak skoro, že nezostanú ani najmenšie pochybnosti o tom, že Pán Lásky je tu, že Syn Človeka je medzi Vami, že Princ Mieru sa vrátil.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila Jediného Najsvätejšieho Boha sa teraz prejavuje vo Vašom srdci a mysli.

Nech Vás toto prejavenie vedie k hľadaniu a poznaniu toho Božského Svetla vo Vašom srdci, ktoré je samotným Bohom.

Posolstvo č. 29

Posolstvo č. 29 (16. mája 1978)

Milí priatelia, som rád, že môžem byť opäť s Vami a poskytnúť Vám čriepok Svojho Učenia.

 

Moji Majstri Vás naučia Zákonom Života, Ja sám Vám ukážem ono vyššie Svetlo, ktoré ľudstvu volá.

Moja Učenie je dvojaké: jednak sa týka ľudskej fyzickej prirodzenosti, základných životných potrieb a potom sa týka vzťahu človeka k Božskej Bytosti, ktorú nazývame Bohom.

V Mojom slovníku sú tieto dve veci jedinou, pretože iba vtedy, keď sa človek správne chová k inému človeku, sa takto chová tiež k Bohu.

Mojim Plánom je Vám to ukázať, naučiť Vás, že keď človek v sebe objaví schopnosť zdieľať, milovať, veriť, v rovnakom okamžiku začne jeho vzostup k Bohu.

Vždy tomu tak bolo a tak bude.

 

Môj Príchod bol očakávaný miliónmi ľudí.

Pomerne málo z Vás však skutočne vie, že som už Prišiel. Napriek tomu tých niekoľko ľudí môže oznamovať druhým a rozsvecovať v nich svetlo radosti, ktoré prináša Môj Prísľub.

 

Moje Poslanie je teraz v plnom prúde a už má svoje výsledky. Už skoro bude v Mojom Centre známa Moja Tvár a Moje Meno bude priťahovať ku Mne tých, ktorí usilujú o službu. Nech ste medzi nimi Vy všetci.

 

Nie je dôležité presné miesto, v ktorom prebývam. Mali by ste však hľadať Moje Posolstvo, Moje Volanie a zo srdca na ne reagovať.

 

Moja úloha začína dobre a skoro uvidíte, ako sa tvorí nová mapa Novej Zeme.

Tú Zem nazývam Láskou.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila Jediného Najsvätejšieho Boha sa teraz prejavuje vo Vašom srdci a mysli.

Nech Vás toto prejavenie vedie k hľadaniu a poznaniu tej Božské Iskry, ktorou v pravde ste.

Posolstvo č. 30

Posolstvo č. 30 (23. Mája 1978)

Moji Milí priatelia, som šťastný, že som opäť s Vami.

 

Môj plán prebieha hladko, Moja práca postupuje a teraz už mnohí v mojom Centre poznajú Moje Meno a Tvár.

Vaši bratia vyhľadávajú Moju pomoc a prinášajú ku Mne svoje ťažkosti. Vítam to a skoro im budem k dispozícii vo väčšej miere.

 

Moji Majstri teraz pracujú na tom, aby spôsobili premenu Vášho spoločenského života, starých foriem, ktoré sú hnilé a mŕtve.

Pod Ich vedením Vaši bratia pripravujú nové formy a spôsoby konania, skrz nich sa môžu prejaviť nové nádeje človeka v Nadchádzajúcom Veku.

 

Dovoľte mi, aby som Vám povedal toto: Moje Poslanie pokračuje teraz tak dobre, že svet skoro pozná,

že Ten Ktorý išiel vpred sa vrátil,

že Cesta pravdy je otvorená,

že Svetlo budúcnosti volá,

že Ľudský nárek bol vyslyšaný,

že Plán Boží sa uskutočňuje.

že je Vidno Znamenia Nového,

že Božia Láska bude prejavená.

Môj Príchod je zárukou tohoto všetkého.

 

Som Odpoveďou na minulosť.

Som Nádejou pre budúcnosť.

Som Lampou,

Som Cestou k Bohu.

Som Tým Tajomným,

Som Základom.

Som Prítomnosťou.

 

Pripojte sa k svojim bratom k Mojej službe a službe svetu. Pripravte sa na Môj Príchod a vytvorte nový a šťastnejší svet pre celé ľudstvo.

Učiňte tak teraz, Moji priatelia.

Pripravte sa, že skoro Ma uvidíte.

Pripravte sa Ma uznať.

Pripravte sa zaznieť piesňou víťazstva Pravdy.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila večného Boha sa teraz prejavuje vo vnútri Vášho srdca a mysli.

Nech Vás toto prejavenie vedie k večnému bytiu v Aure Živého Boha.

Posolstvo č. 31

Posolstvo č. 31 (30. mája 1978)

Moji Milí priatelia, som šťastný, že môžem byť opäť s Vami.

 

Môj Plán postupuje dobre. Prebývam medzi priateľmi. Vaši bratia Ma poznajú a milujú Ma a pre nich budem hovoriť.

 

Keď Ma uvidíte, poznáte, prečo som prišiel, pretože apelujem na Vás v týchto pojmoch:

Zachráňte Mojich maličkých; nakŕmte svojich bratov.

Pamätajte, že ľudstvo je Jedno a všetci sú deťmi Jediného Otca.

V dôvere poskytnite dari Zeme všetkým, ktorí sú v núdzi.

Učiňte tak teraz a zachránite svet.

 

Takto budem hovoriť, takto bude Moja Výzva a keď ľudstvo prijme tento Zákon, verejne sa Prejavím.

Sú mnohí tí, ktorí vedia, že to je pravda, ktorí si prajú zdieľať, ktorí túžia po bratstve, ale napriek tomu nič pre to nečinia.

Nič sa nestane samo od seba. Človek musí konať a používať svoju vôľu.

Teraz je táto vôľa súčasne vôľou Božou.

Preto je výsledok zaručený.

 

Moji Bratia, prečo čakať na to, až sa Prejavím?

Prečo vyčkávať, keď svet stená; keď muži, ženy a deti umierajú v biede, odvrhnutí svojimi bratmi?

Niet väčšia túžba, ako túžba slúžiť. Učiňte čin Vašej služby na to čo je potrebné pre záchranu hladujúceho sveta a pomôžte Môjmu Plánu.

Šíky Mojej Armády stoja na pozíciách, Svetlo Pravdy im žiari z očí a sú pripravení konať na Môj povel.

Vnímajte sa ako súčasť v tomto Spoločenstve Svetla a budte si istí, že Moja Láska sa prejaví skrz Vás.

Staňte sa súčasťou tejto radostnej Spoločnosti a buďte si istí Mojou Mocou.

Uchopte výzvu tejto služby a dôjdete naplnenia v tomto živote.

 

Moje Poslanie začína, a „Božie mlyny“ už melú.

Etalon Pravdy zostupuje a Moje Svetlo žiari v ľudských srdciach.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila Jediného a Svätého Boha sa teraz prejavuje vo Vašom srdci a mysli.

Nech Vás toto prejavenie vedie k tomu, aby ste boli tým Strediskom Svetla, ktorým v skutočnosti ste.

Posolstvo č. 32

Posolstvo č. 32 (13. júna 1978)

Milí priatelia, som opäť s Vami.

 

Skoro sa zjavím medzi ľuďmi. Následne sa dozviete, že som s Vami. Vaši bratia ma už poznajú, veria mi a pozerajú na Mňa ako na svojho vodcu.

Týmto spôsobom mám možnosť prihovárať sa k nim a ku svetu a stavať pred ľudstvo ich možnosti.

 

Mnohí Ma už teraz počujú, načúvajú Mojim slovám a zvažujú ich, pretože im hovorím to, čo sami v srdci vedia.

Hovorím im, že Spravodlivosť je Božím Zákonom.

Hovorím im, že Láska je Cestou ku Zdroju.

Ukazujem im, že bez Lásky a Spravodlivosti ľudstvo zahynie.

 

Moji bratia Ma pre tieto Pravdy milujú, pretože vedia, že sú základom všetkého života.

Takto Budem hovoriť a podľa toho poznáte, že Som medzi Vami. Poponáhľajte sa a nasledujte Ma tvoriť Novú Dobu, slávnu budúcnosť, ktorá Ľudstvo čaká.

 

Dovolte Mi, priatelia, aby som k Vám hovoril jednoducho.

Dovoľte Mi, aby som pre Vás vytýčil Boží plán pre túto budúcnosť.

Dovoľte Mi, aby som Vám ukázal spôsob, ako prejaviť toho Boha, ktorým ste a tak naplniť tento Plán.

 

Možno Vás prekvapuje realita Môjho skorého návratu, avšak muži a ženy plačú, deti umierajú a iní sa smejú v slepom zabudnutí.

Môj Príchod nie je náhodný, je podmienený Zákonom a Láskou.

Tento Zákon a táto Láska Ma sem priviedli.

Keď Ma uvidíte, nájdete priateľa a brata, a budem vedieť, že môj Príchod nebol zbytočný.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila jediného najsvätejšieho Boha sa teraz prejavuje vo Vašom srdci a mysli.

Nech Vás toto prejavenie vedie k poznaniu že Vaša pravá Podstata je Láska.

Posolstvo č. 33

Posolstvo č. 33 (22. júna 1978)

Milí priatelia, som šťastný, že môžem byť opäť s Vami.

 

Mnohí Ma skoro uvidia, budú načúvať Mojim slovám a nasledovať Moje vedenie.

Nech patríte medzi prvých, ktorí tak učinia a stante sa Mojimi Spolupracovníkmi.

Veľmi ich potrebujem.

Je mnoho tých, ktorí zdieľajú Moje nádeje na obnovu sveta. Vyhľadajte ich a pracujte s nimi. Postavte spoločne Svetelnú pevnosť a osvetlite cestu pre Vašich bratov.

Neseďte na mieste, ale činte a obnovte Čas Pravdy.

Moji Majstri Vám ukážu cestu a pod Ich vedením môžete dosiahnuť veľkých úspechov.

 

Hodlám Vám dnes večer povedať, že Moje metódy sú skutočne prosté. Toto je Môj Plán: Chcem zoznámiť ľudstvo s týmito alternatívami. Jednou je zdieľanie a druhou je smrť.

Tú druhú si po Pravde nikto nemôže vybrať, pretože oná smrť by bola hanebná a skutočne horká, predčiaca vaše najčiernejšie nočné múry.

Moji Priatelia, existuje cesta Nádeje. Existuje cesta k Svetlu. Tá jednoduchá cesta spočíva v bratstve a láske.

Už mnohokrát ste to predtým počuli. Napriek tomu ľudstvo čaká na naplnenie tejto cesty.

Z radosti si zvoľte voľbu pre Život, pre Spravodlivosť, pre Zdieľanie a nasledujte Ma do najslávnejšej a žiarivej budúcnosti.

Vyberte si túto možnosť, Moji priatelia, budete obdarení svojou pravou podstatou, ako samotní Bohovia.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila jediného a najsvätejšieho Boha sa teraz prejavuje v srdci a mysli Vás všetkých.

Nech Vás tento prejav vedie ku hľadaniu a nájdeniu toho Centra Ticha, ktorý je vo vnútri Vás všetkých.

Posolstvo č. 34

Posolstvo č. 34 (29. júna 1978)

Milí priatelia, som opäť s Vami a som šťastný, že sa k Vám môžem takto prihovárať.

 

Som skutočne s Vami, ale skoro Ma uvidíte omnoho jasnejšie a keď to nastane, uvidíte svojho Priateľa a Staršieho Brata. Moje poslanie pokračuje rytmicky a správne a Moje Plány dostanú bezpochybne odpoveď od ľudstva.

Sú teraz mnohí, ktorí na Mňa dbajú, bez toho že vedia o Mojej prítomnosti, ľudské srdcia reagujú, a Veľká transformácia sa skoro uskutoční vo svete.

Je mnoho tých, ktorí vnímajú Moju Prítomnosť, aj keď niekedy nepriamo a načúvajú Môjmu Volaniu.

Pracujem skrz nich, Môj Plán sa skrz nich prejavuje.

 

Keď urobím svoju Deklaráciu pred ľudstvom, mnohí si uvedomia, že Ma už videli vo svojom srdci.

Keď nadíde ten deň, pohliadnem na Vás všetkých, bratia a sestry, ako na pracovníkov Svetla a zamestnám Vás na premene nášho sveta.

 

Keď svetu ohlásim Svoj príchod, budem k ľuďom hovoriť v týchto pojmoch:

Pripravte sa nazerať na seba, ako na Bohov.

Pripravte sa, že budete pozdvihnutí do Svetla.

Pripravte sa uvedomiť si seba navzájom ako bratov jeden druhému.

Pripravte sa, že budete vyučovať Pravde.

Pripravte sa žiť podľa Zákona.

Uvítajte nastolenie Zákona a obnovenie Božieho Plánu.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila jediného a najsvätejšieho Boha sa prejavuje v srdci a myseli Vás všetkých.

Nech Vás toto prejavenie vedie k hľadaniu a nájdeniu Esencie Pravdy, ktorou ste vždy boli.

Posolstvo č. 35

Posolstvo č. 35 (6. júla 1978)

Milí priatelia, som šťastný, že som opäť s Vami.

 

Moje Plány vychádzajú.

Môj Príchod zaberie nejaký čas, avšak postupuje dobre. Skoro sa medzi vašimi bratmi začne Moje Učenie a bude znieť svetom a zahájiť Nový Vek.

 

Dodržím Svoj sľub: Vezmem so sebou pred Trón Boží všetkých, ktorí Ma môžu nasledovať do Vyššieho Svetla, ktoré prinášam. Nech ste aj vy medzi tými, ktorí túto radosť môžu skúsiť.

Zaujmite svoje miesta po Mojom boku a spoločne budeme robiťveci odznova.

Uchopte Moju ruku, Moji priatelia a dovoľte Mi, aby som Vás viedol Svojou záhradou.

Dovoľte Mi, aby som Vám ukázal Svoje kvety. Umožnite Mi, aby som Vás naučil Svojmu Zákonu.

 

Moje Srdce Vás objíme ako vždy a Moje ruka Vás bude podopierať a viesť na každom kroku cesty vzostupu.

Som Váš Majster, Brat a Priateľ. Poznajte Ma teda takýmto spôsobom.

 

Umožnite Mi, aby som Vám ukázal jednoduchú Cestu k Bohu.

Umožnite Mi, aby som Vám ukázal to Väčšie Božské Svetlo.

Poďme spoločne tou cestou a poznajme Staré Tajomstvo, poznajme Božie Zázraky a Požehnanie Lásky.

 

Volanie pre spravodlivosť od ľudí sa dostala k mojim ušiam a tomuto volaniu naslúcham.

Volanie o pomoc ku Mne doľahlo a ponáhľam sa, aby som ju poskytol.

Na srdci Mi ťažko spočíva bolesť sveta, ktorú by som ochotne odľahčil. Moja bolesť môže byť Vašou, Moje bremeno môže byť zdielané. Ponúkam Vám obe.

Vezmite Moju bolesť, Moji bratia a zmeňte ju v Radosť.

Uľahčite Môjmu bremenu, priatelia a poznajte Blaženosť.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila jediného a najsvätejšieho Boha sa teraz prejavuje v srdci a mysli Vás všetkých.

Nech Vás tento prejav vedie k poznaniu, že ste a vždy ste boli Strediská vo vnútri Božej Bytosti.

Posolstvo č. 36

Posolstvo č. 36 (13. júla 1978)

Som s Vami opäť, milí priatelia.

 

Všetko je v poriadku.

Môj plánovaný Príchod sa uskutočňuje a zakrátko budú v Mojom Stredisku poznať Moju tvár.

Táto prvá fáza bola úspešne dovŕšená a môžete radostne očakávať Moje Učenie.

Keď Ma uvidíte, poznáte, že nadišiel čas zmeny.

Svet očakáva zmenu Kozmických dianí.

Národy sa pripravujú na Nové Podelenie a v Dôvere a Bratstve všetci ľudia budú zdieľať.

 

Moji Majstri sa teraz zjavujú rýchlejšie, než bolo plánované a tento podnet prinesie svetu veľký úžitok pretože prejavujú Božiu lásku.

Moji Majstri Vám pomôžu prejaviť Božskú lásku, ukážu Vám prostú Cestu Pravdy, Požehnanie Viery.

 

Nebojte sa priatelia, pretože všetko bude v poriadku, Nové Svetlo žiari, Nová Zem volá a v nej Vám ukážem Božie Zázraky.

Buďte pripravení Ma tam nasledovať a prejavovať Vašu Bohom danú veľkosť.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila jediného a najsvätejšieho Boha sa teraz prejaví v srdci a mysli Vás všetkých.

Nech Vás tento prejav vedie k tomu, aby ste vždy prebývali vo vnútornom Svetle a Láske Božej.

Posolstvo č. 37

Posolstvo č. 37 (18. júla 1978)

Moji Milí priatelia, som skutočne potešený, že k Vám môžem opäť hovoriť.

 

Moje poslanie prebieha dobre.

Nádej na obnovený kontakt s Mojimi bratmi naplňuje Moje srdce radosťou.

Uvažujem takto o všetkých, ktorí milujú a slúžia svojim bratom.

 

Mám v Pláne okamžite a postupne Sa odhaliť určitým spôsobom a rozšíriť Svoju oblasť pôsobenia, prehovárať za všetkých ľudí.

 

Skoro budem medzi Vami, spôsobom úplne neomylne pre Vaše pripravené srdce.

Poznáte Ma takto:

podľa Môjho Svetla žiariaceho skrz Vás, prebúdzajúceho k službe a Láske.

Poznáte Ma takto:

podľa Môjho volania po Spravodlivosti a Rozume.

Poznáte Ma takto:

podľa Mojej práce medzi Vašimi bratmi, tými, ktorí potrebujú pomoc.

Moja Výzva sa rozoznie doďaleka - zachráňte svet, pomôžte tým, ktorí strádajú a umierajú v núdzi.

Rozoznie sa Moje volanie - napravte chyby minulosti a obnovte Ducha Človeka, uvoľnite cestu Láske vo Vašom srdci a poznajte Boha.

Tak budem hovoriť, Moji priatelia, a tým Ma poznáte.

 

Moja úloha začína, úloha ktorú som plánoval dlho v Múdrosti a Radosti, úloha, ktorá je pre Mňa naplnením Môjho Poslania a naplnením Vôle Božej.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila Jediného a Najsvätejšieho Boha sa teraz prejaví v srdci a mysli Vás všetkých.

Nech Vás tento prejav vedie k tomu, aby ste si boli stále vedomí svojej pravej Nádhery ako Božej Iskry.

 

Posolstvo č. 38

Posolstvo č. 38 (2. júla 1978)

Som opäť s Vami, Moji milí priatelia.

 

Som šťastný, že Vám môžem povedať, že sú medzi Vami bratia, ktorí Ma videli a dali Mi svoju vernosť.

Dôverujú Mi, že im ukážem cestu vpred, cestu, ktorá vedie hore ku Svetlu Božiemu.

Dovoľte Mi, aby som Vás vzal so sebou k tomu Božskému Svetlu a ukázal vám zázraky, ktoré Vás uvedú do údivu.

Moje Milé deti, rád by som poukázal na to, že milovať Boha a milovať Človeka je rovnaké. Keď milujeme svojich blížnych, tak prejavujeme lásku k Bohu.

Teoreticky to viete, avšak milý priatelia, prax lásky je základom, pretože Láska samotná udržuje túto Zem.

 

Moje úsilie sa ukazuje byť úspešné pre nastolenie svetovej harmónie. Ľudia sú pripravení Ma prijať a vedome alebo tiež nevedome očakávajú Moju Prítomnosť. Načúvam denne ich modlitbám.

 

Moji Majstri sú medzi Vami novým spôsobom, sú bližšie, než kedykoľvek predtým a rozsievajú semeno Lásky a Viery medzi národy. Nech tieto semená Lásky padnú na úrodnú pôdu.

 

Je Mojim Zámerom zjaviť sa urýchlene, hovoriť k ľuďom proste a jazykom, ktorý pochopia všetci, prihovárať sa k nim ako k blížnym, viesť ich kroky smerom k Bohu.

 

Boh má mnoho mien: Nazývam Ho Láskou, nazývam Ho tiež Spravodlivosťou.

Láska a Spravodlivosť sú základom nášho života.

Vyhľadajte Ma a poznajte svojho Staršieho brata. Načúvajte Môjmu posolstvu, Moji priatelia, a spoločne a radostne zmeníme svet.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila Jediného a Najsvätejšieho Boha sa teraz prejaví v srdci a mysli Vás všetkých.

Nech Vás tento prejav vedie k tomu, aby ste vždy prebývali v neustále prúdiacom Požehnaní a Láske Božej.

Posolstvo č. 39

Posolstvo č. 39 (1. augusta 1978)

Milí priatelia, som opäť s Vami a som šťastný, že je tomu tak.

 

Moje Učenie postupuje dopredu. Moje slová rezonujú na všetkých úrovniach a prinášajú Ľudstvu Svetlo.

Čoskoro sa v Mojom Centre ľudia prebudia, aby medzi sebou našli Syna Človeka.

A takto, priatelia, Moje Poslanie postupuje a Moje Kroky rozoznievajú Novú Dobu.

Vaši bratia Ma poznajú, prijímajú Ma, ako jedného z nich a oboznamujú Ma zo svetom.

Keď Ma vidíte, nájdete Brata a Priateľa, Učiteľa aj Vodcu, Útočisko aj Štít.

Očakávajte Môj skorý Príchod a buďte pripravení pre Mňa pracovať, ukazovať cestu vpred svojim bratom, cestu k Svetlu, cestu k poznaniu Božích Tajomstiev.

 

Prišiel som, aby som Vám ich ukázal.

Som tu, aby som Vás učil jednoduchým Pravdám.

Vrátil som sa, aby som Vás viedol do požehnanej Krajiny Lásky.

Snažte sa Ma skoro nájsť, zažať svetlo v blížnych, rozšíriť Moje Slová po svete a zasiahnuť tak srdcia svojich bratov.

Nech ste medzi tými, ktorí Ma skoro nájdu a poznajú. Keď tak učiníte, môžete sa stať „Mojimi bojovníkmi“.

 

Moje Dielo začína.

Čakal som naň dlho, ponesiem ho s radosťou.

Moja Armáda je na pochode a skoro bude počuť „rinčanie zbraní“.

Víťazstvo tejto bitvy je už zaručené, pretože po Mojom boku stoja Praví Synovia Boží.

Priatelia, zaujmite svoje miesto v šíku Mojej Armády, a tvorte Novú dobu, čas Boží.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila Jediného Najsvätejšieho Boha sa teraz prejaví v srdci a mysli Vás všetkých.

Nech Vás toto prejavenie vedie k tomu, aby ste si neustále uvedomovali, že ste teraz aj navždy Deťmi Božími.

Posolstvo č. 40

Posolstvo č. 40 (8. augusta 1978)

Milí priatelia, som šťastný, že som opäť s Vami.

 

Skoro sa Vám nechám poznať v ucelenejšej forme a sami pre seba spoznáte, že som medzi Vami.

 

Moja Láska mení svet. Ľudia, sú dnes pripravení na nový život, nový Princíp, ktorým je Princíp Lásky.

Je to Môj Dar pre Vás.

 

Moja Armáda je pripravená k boju a povedú ju Majstri Múdrosti a Ja.

Táto bitka bude vedená za pokračovania existencie ľudstva na Zemi.

Buďte si istí, že Moja Armáda zvíťazí.

 

Ľudia príjmu Môj Zákon.

Moja Láska rozkvitne v ich srdciach a skrz tento Zákon Lásky ľudstvo pozná Boha.

Moje Učenie Vám ukáže cestu k Bohu, tú jednoduchú cestu Spravodlivosti a Lásky.

Moji Majstri Vás naučia prastarým Zákonom a Tradíciám a privedú Vás ku Mne.

 

Ja som Svetlo.

Ja som Zákon.

Ja som ten Nanebovstúpený .

Ja som ten, kto pozná Božiu Vôľu

Ja som Majákom.

Ja som podporou všetkého ľudstva.

 

Poznám ľudské srdcia a usilujem o to, aby som ich očistil.

Poznám ľudské starosti a chcem im pomôcť.

Poznám bolesť mnohých a vraciam sa, aby som ich zachránil.

 

Moji Bratia a priatelia, som s Vami a okolo Vás.

Som Vašim milujúcim srdcom.

Som Vašou najvznešenejšou myšlienkou.

Som Vašim súcitom.

 

Prejavte to čo Ja som a poznajte blaženosť, ktorá je vlastná tým, ktorí poznajú Boha.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila Jediného a Najsvätenejšieho Boha sa teraz prejaví v srdci a mysli Vás všetkých.

Nech Vás tento prejav vedie do náručia Večného Boha.

Posolstvo č. 41

Posolstvo č. 41 (7. septembra 1978)

Milí priatelia, som šťastný, že som opäť s Vami.

 

Skoro Ma uvidíte. A keď sa tak stane, poznáte bezpochybne, že Váš Brat, samotný Maitreya je medzi Vami.

 

Som s Vami na mnoho spôsobov, z ktorých najdôležitejší je Stelesnenie Lásky.

Princíp Lásky je základom všetkého Bytia a bez jeho prejavu by život ustal.

Mojim Poslaním je vyvolať Princíp Lásky vo všetkých ľuďoch a pre tých ktorý sú pripravený ukázať im Vyžšiu Pravdu.

 

Prostriedky sú jednoduché:

Skrz Spravodlivosť a Slobodu pre všetkých, môže byť Láska prejavená.

Skrz prejavenie Bratstva ľudstva môže byť poznaný Zdroj Všetkého.

Nech skoro vidíte, pochopíte účel života a ukážete cestu blížnym.

Takto sa zúčastníte transformácie sveta.

 

Moji Majstri vytvárajú za pomoci Svojich skupín nové formy a štruktúry Vášho života.

Tieto umožnňujú lepšie vyjadriť Vaše Božské Bytie a takto naplniť Plán.

Priatelia, zúčastnite sa tohto veľkého dobrodružstva Ducha a nechajte Ma aby som Vás nasmeroval a viedol k dedičstvu, ktoré je Vaše.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila Jediného a Najsvätejšieho Boha sa teraz prejaví v srdci a mysli Vás všetkých.

Nech Vás tento prejav vedie rýchlo a isto k Nohám Boha.

Posolstvo č. 42

Posolstvo č. 42 (12. septembra 1978)

Milí priatelia, som šťastný, že som opäť s Vami.

 

Mnohokrát ste Ma počuli hovoriť, že Môj Príchod znamená zmenu.

Obzvlášť najväčšia zmena prebehne v srdci a mysli ľudí, pretože Môj Návrat medzi Vás je znamením, že ľudia sú pripravení prijať nový život.

Tento Nový Život ľuďom prinášam v hojnosti. Poplynie na všetkých úrovniach, zasiahne každé srdce a myseľ a privedie ľudí bližšie k samotnému Zdroju Života.

Mám za úlohu viesť tieto Vody Života skrz Vás.

 

Ja som Ten, kto Prináša Vodu.

Ja som Nádobou Pravdy.

Odhalím Vám túto Pravdu a pozdvihnem Vás k Vašej pravej podstate.

 

Ja som Riekou.

Skrz Mňa plynie nový prúd Bohom daného života a ja Vám ho poskytnem.

Spoločne takto budeme kráčať Mojou Záhradou, vnímať vôňu Mojich kvetín a poznávať radosť Božej prítomnosti.

 

Moji Priatelia, toto nie sú iba sny, to všetko bude Vaše.

Moje Poslanie to zaručí pre Vás.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila Jediného a Najsvätejšieho Boha sa teraz prejaví v srdci a mysli Vás všetkých.

Nech Vás tento prejav dovedie do Lona Večného Boha.

Posolstvo č. 43

Posolstvo č. 43 (19. septembra 1978)

Milí priatelia, som šťastný, že som opäť s Vami.

 

Môj Sľub bude naplnený.

Vezmem vás pred Žiariaceho. Všetkých, ktorí Ma môžu nasledovať vezmem do Vyššieho Svetla a takto uzriete Božiu Tvár.

 

Priatelia, Boh je bližšie, než si myslíte.

Vy sami ste Bohom.

Je vo vás a všade okolo vás.

Tiež sedí majestátne na Zlatom Tróne a pokiaľ ste pripravení, spoločne pokľakneme u Jeho Božských Nôh.

Tak sa stane.

Poponáhľajte sa teda a nasledujte Ma do výšin Slávy Božej, do Požehnanej Zeme Lásky, k Rieke Pravdy.

Dovoľte Mi, aby som vás vzal so sebou do tej krásnej zeme a ukázal vám zázraky vášho dedičstva.

 

Majstri robia výcvik Svojich skupín, aby im poskytli nástroj k realizácii ľudských potrieb.

Výsledkom bude všeobecné dobro. Skrze toto prejavenie, nasleduje všetko dobre.

Moji Majstri poznajú problémy, ktoré teraz sužujú ľudstvo. Majú k dispozícii tiež riešenia.

Priatelia, dovoľte Im, aby Vás viedli a ukázali vám tú jednoduchu cestu Radosti, Prostoty a Pravdy.

 

Nový Zákon zostupuje.

Ľudstvo pozná Novú Pravdu.

Tým Zákonom je Láska.

Tou Pravdou, priatelia, je Bratstvo.

Moja Misia zaistí prejavenie tohto Zákona a tato Pravda sa prejavi.

Toto Vám sľubujem a tak sa stane.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila Jediného a Najsvätejšieho Boha sa teraz prejaví v srdci a mysli Vás všetkých.

Nech Vás tento prejav vedie k tomu, aby ste boli vždy obklopení Živým Bohom.

Posolstvo č. 44

Posolstvo č. 44 (26. septembra 1978)

Milí priatelia, som šťastný, že môžem opäť byť s Vami a povedať Vám, že Moj Príchod postupuje dobre.

 

Rastúci počet vašich bratov už pozná Moju tvár, avšak Moje meno musí zatiaľ zostať neodhalené.

Takto sa môžem udržať v anonymite.

Prečo tak činím?

Aby som vám, bratia a priatelia, umožnil nájsť Ma vo Svetle, ktoré prebýva v každom z Vás, je to To Svetlo, ktoré prinášam.

Musíte vedieť a chcieť to, čo predstavujem. V srdci Vám musí horieť túžba po Spravodlivosti a Pravde.

Tam kde sú tieto Božské aspekty prítomné, Ma rozpoznáte.

Predpokladám, že tí, ktorí nasledujú Môj Zákon, budú mať nie priliž ťažkú cestu, pretože tento Zákon v nich vyvolá túžbu po Pravde.

 

Moja Prítomnosť spôsobí vo svete také zmeny, že svet zanedlho zistí, že existujem.

Ľudia si budú klásť otázku: Ako je to možné? Odkiaľ žiari to nové svetlo?

Staré rozdelenia sa zlúčia a zrastú dokopi, synovia človeka vytušia Nové Svetlo a keď, obrátia tváre k Nemu nájdu Mna, ktorý na nich čakam a povediem ich. Takto to bude.

Takto zareaguje Pravda v ľudských srdciach, Pravda ktoroú Som. Tak sa stane, že sa im v srdci zažne Nové Svetlo a ľudská bolesť ustane.

 

Priatelia, tento čas je blízko.

Priatelia, ten čas takmer už nadišiel.

Zobudťe sa k skotočnosti o Mojej Prítomnosťi!

Zobudťe sa ku prísľubu Vášho vyslobodenia!

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila Jediného a Najsvätejšieho Boha sa prejaví teraz v srdci a mysli Vás všetkých.

Nech Vás tento prejav vyvedie z nevedomosti do Svetla.

Posolstvo č. 45

Posolstvo č. 45 (3. októbra 1978)

Milí priatelia, som skutočne šťastný, že som opäť s Vami a že k vám môžem hovoriť týmto spôsobom.

 

Ľudia cítia Moju Prítomnosť všade po celom svete. Moja Energia Lásky,

Môj Dar, vytvára medzi ľuďmi vzájomný bazén šťastia.

Hlboko sa do neho ponorte, Moji priatelia, a opäť sa vynorte do Nového dňa, žiariac Svetlom Lásky.

Moji Majstri pracujú, aby vám načrtli hlavné rysy budúcnosti.

Majte to neustále na pamäti. Tou skalou, na ktorej bude postavená žiarivá budúcnosť ľudstva, je Láska, Spravodlivosť a Zdieľanie.

Priatelia, vezmite si za cieľ spojiť sa s tými, ktorí tieto vlastnosti považujú za Božské. Vytvorte medzi sebou Svetelnú stenu, na ktorú bude márne búšiť tento svet.

 

Moja Armáda sa dala do pohybu.

Moji poručíci poznajú „Bojový plán“ a tiež výsledok bitky.

Tento Plán počíta s vami všetkými, pretože vy, priatelia a bratia, musíte vytvoriť Nový Svet.

Preukážte teda odvahu a zúčastnite sa statočnej práce.

Moja Láska Vás bude podrží. Môj Zákon Vás povedie.

Moje Srdce Vás vždy privinie.

Moji Priatelia, nebojte sa – nie je čoho sa obávať okrem Vašho strachu.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila Jediného a Najsvätejšieho Boha sa prejaví v srdci a mysli Vás všetkých.

Nech Vás tento prejav vedie do bitky a spoločne s ostatnými Vašimi bratmi k víťazstvu.

Posolstvo č. 46

Posolstvo č. 46 (10. októbra 1978)

Milí priatelia, som šťastný, že som opäť s vami.

 

Priatelia, som tiež rád, že vám môžem oznámiť, že Moja Práca postupuje podľa plánu.

Všetko pokračuje ako má a preto skoro poznáte Moju Tvár a Hlas.

Nech Moje Prejavenie vo vás oslobodí onu tužbu, o ktorej viem, že je večnou súčasťou vášho srdca.

Kiež by ste Ma nasledovali a blízko so Mnou spolupracovali pre vašich blížnych.

Mojou hlavnou súčasnou potrebou je, aby tí, ktorí zdieľajú Moje vízie, prijali príslušnú zodpovednosť konania.

Je na svete mnoho miliónov tých, ktorí poznajú potreby ľudstva, vidia túto Víziu, avšak nepoznajú naliehavosť času.

Spolieham na všetkých tých, ktorí vedia o potrebách svojich bratov, súcitia so strádaním a chcú tento stav zmeniť.

Kiež by ste boli medzi tými, ktorí môžem osloviť, aby sme spoločne zahajili príchod nového a lepšieho sveta.

 

Moje srdce reaguje na hnutie Vašej tužby.

Moja Láska podnecuje tento oheň.

Priatelia, rozdúchajte ho v žiar a poďte so Mnou.

Držte sa svojej vízie a objavte Boha, ktorý vo vás všetkých prebýva.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila Jediného a Najsvätejšieho Boha sa prejaví v srdci a mysli vás všetkých.

Nech vás tento prejav vedie k tomu, aby ste si boli vždy vedomí svojej identity s Bohom.

Posolstvo č. 47

Posolstvo č. 47 (24. októbra 1978)

Milí priatelia, som rád, že som opäť s Vami.

 

Môžete Ma rozpoznať na mnoho spôsobov.

Priatelia, považujte Ma za Učiteľa ľudstva, ktorý naznačuje možnosti Novej Doby. Pamätajte, že som rovnako tak človek, z ľudského rodu, ako aj Pravý Syn Boží.

Moji Majstri sú tiež jednoduchy ľudia a prichádzajú, aby žili takto medzi vami.

Nič Nás od Vás nedelí, budeme žiť s Vami ako bratia.

Pamätajte na to a nehľadajte Bohov.

 

Moje Učenie bude vskutku jednoduché. Ukážem vám cestu k Bohu skrz Lásku a Službu človeku.

Moje Plány postupujú dobre ďalej a skoro poznáte Moju Tvár.

Kiež Mi dovolíte, aby som Vás viedol do budúcnosti.

 

Je teraz mnoho tých, ktorí očakávajú Moju prítomnosť.

Ľudia po celom svete sú pripravení a vedome alebo nevedome očakávajú, že sa objavím.

Keď budú dostatočne pripravení, Moje Učenie prenikne ich srdcom a pôjdu za Mnou v Radosti a Láske.

Moje srdce to vie a odlahčuje Moje Úlohy.

 

Kiež by ste boli medzi prvými, ktorí sa okolo Mňa zhromaždia, skrz ktorých budem môcť pracovať a ktorí takto najlepšie poslúžia svojim bratom.

Moja láska k vám je nekonečná.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila Jediného a Najsvätejšieho Boha sa prejaví v srdci a mysli vás všetkých.

Nech vás tento prejav vedie k osvieteniu Vaším Pravým Svojbytným Ja.

Posolstvo č. 48

Posolstvo č. 48 (31. októbra 1978)

Som s vami opäť, Milí priatelia.

 

Súčasťou Plánu je Moje postupné odhalenie, postupné zoznamovanie sveta s Mojou Prítomnosťou.

Tento Proces je teraz v plnom prúde.

Keď Ma uvidíte, poznáte Priateľa v núdzi, Brata, ktorého Srdce objíma vaše. Učiteľa, ktorý je iba dlhšie na ceste života, Sprievodcu, ktorý vás, priatelia, povedie do požehnanej budúcnosti.

 

Moje metódy, hoci veľmi jednoduché, sa ukazujú byť účinnými.

Dôkazom sú zmeny, ktoré vo svete prebiehajú.

 

Mám naliehavú prosbu: prijmite zodpovednosť za šírenie správ o Mojej Prítomnosti a takto pre Mňa pracujte.

Keď sa vaši bratia uistia, že som s Vami, radi prijmú Vaše správy.

Priatelia, urobte to pre Mňa. Čiňte tak teraz.

Zdieľajte s bratmi a sestrami všade správu o nádeji, posolstvo radosti a tiež ich pripravte na Môj Príchod.

Týmto spôsobom mimoriadne poslúžite svojim blížnym.

 

Beriem Vás do Novej Zeme.

Zovrite svoje šíky okolo Mňa a dovoľte Mi, aby som vám ukázal slávu, ktorá vás očakáva.

Teraz sa formuje rámec budúcich časov.

Matrica budúcnosti sa rozjasňuje.

Dovoľte Mi, aby som vás pozval so sebou do budúcnosti a obliekol vás do žiarivého svetla, ktoré je pre ňu vlastné.

Nech Vás všetkých sprevádza Moje Požehnanie.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila Jediného a Najsvätejšieho Boha sa teraz prejaví v srdci a mysli vás všetkých.

Nech Vás tento prejav vedie k tomu, aby ste seba samých vnímali ako Božské a slávne bytosti, ktorými v skutočnosti ste.

Posolstvo č. 49

Posolstvo č. 49 (7. novembra 1978)

Milí priatelia, som vskutku šťastný, že som opäť s Vami a že Moja tvár bude skoro známa.

 

Vaši bratia Ma podporujú, venujte Mi dôveru a lásku, tu lásku, ktorou cítim.

Nech je to tak aj s Vami, priatelia, keď sa stretneme.

 

Skoro uvidíte, ako vo svete prebieha veľká zmena. Privodí ju Moja Energie a Prítomnosť.

Nebojte sa, všetko je v poriadku a vychádza to z Plánu.

 

Moji Bratia, Majstri múdrosti vás povedú vpred do svetla tej Múdrosti, ktorá je Ich a rozvinú panorámu ľudskej minulosti. Naučia vás odvekým Zákonom a povedú vaše kroky do budúcnosti.

Berte Ich ako svojich starších bratov a dôverujte Im. Umožnite Im, aby vám ukázali Cestu Svetla.

 

Moje Plány sa odhaľujú.

Srdcom objímam všetkých, ktorí Ma poznajú a prichádzajú ku Mne pre pomoc.

Tak tomu bude navždy.

Moji Bratia a sestry, Moja Pomoc je vám k dispozícii, stačí len požiadať.

Uchopte Moju ruku, priatelia, a nechajte Ma, aby som vás vzal so sebou do vašej Slávy.

 

Začína Moja misia, mnoho sa už vykonalo. Prúd sa skoro otočí, ľudia radostne zareagujú na Moju Prítomnosť.

Dajte si za úlohu povedať druhým o tom, že som medzi vami.

Tiež ich veďte ku Svetlu.

Umožnite im, aby s vami zdieľali toto vedomie a poskytnite im nádej, ktorú potrebujú.

Priatelia, týmto spôsobom Mi poslúžite omnoho viac, než si dokážete predstaviť.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila Jediného a Najsvätejšieho Boha sa teraz prejaví v srdci a mysli vás všetkých.

Nech vás tento prejav dovedie k realizácii vašej pravej podstaty ako Poslov Božích.

Posolstvo č. 50

Posolstvo č. 50 (16. novembra 1978)

Milí priatelia, som skutočne šťastný, že som opäť s vami.

 

Moja Misia prebieha a Plány sa správne odvíjaju.

Do doby, keď uvidíte Moju tvár, ostáva už veľmi málo času.

Poznajte ju, ako tvár svojho Brata a Priateľa, ktorý vám opäť prichádza na pomoc.

Vpusťte Ma do svojho srdca, bratia a sestry rovnako, ako Ja vás, a spoločnou prácou pretvorme svet.

Zmeňme všetko, čo je vo vašich štruktúrach skorumpované a zbytočné, všetko, čo bráni prejaveniu vašej Božskéj podstaty.

Spoločne ukážme cestu maličkým a pre nich udržme tento svet.

Žiadam vás, aby ste pomohli v plnení Mojej Úlohy.

Pomôžte Mi pomáhať svetu a naplniť tento život.

 

Môj príchod je v pláne, je zákonitý a uvolní ku Vám Lásku a Vôľu Božiu.

Ja som Prejavením ako Lásky, tak aj Vôle.

Som Ochranca.

Som ten, kto bol poslaný, aby vás vyučoval.

Som Flautistom1.

 

Už mnohokrát predtým, som bol medzi vami.

Mnohokrát predtým ste Ma milovali.

Priatelia, prejavte opäť svoju oddanosť a pracujte so Mnou.

 

Som Zákonodarcom.

Počujem všetky prosby.

Prichádzam, aby som zachránil.

Poskytujem Službu.

 

Pripojte sa ku Mne a spoločne slúžme Plánu.

 

Majstri sú tiež s Vami.

Dovoľte Im, aby vás viedli k budúcnosti.

Ponáhľajte sa a slúžte Mi.

Vaši bratia Ma volajú a tiež Vás.

Môj ľud na Mňa dbá.

Pripojte sa k nim a prejavte to čo Ja Som skrz seba.

 

Nech Božské Svetlo, Láska a Sila Jediného a Najsvätejšieho Boha sa prejaví teraz v srdci a mysli vás všetkých.

Nech vás toto Svetlo, Láska a Sila vedie k prejaveniu Božského Bytia, ktorým v skutočnosti ste.

1 narážka na Krišnu, ktorý je často zobrazovaný s flautou (pozn. prekladateľa)

YmZkNzZh