UMENIE

VIDEO - Transmisné Obrazy, Ľubica Weiss


TEMA ELEKTROSMOG

Skodi jej elektrosmog TV Markiza 14.2.2016 .

Pani Horvatova trpí elektrocitlivosti. Musí prespať v aute, lebo v byte sa nevyspi.
Elektrosmog je veľký problém, ktorý vyžiada, aby sa viac ludi zaoberalo riešením.
Elektrocitlivost nie uznaná ako diagnóza na Slovensku.

 

 


VIDEO - ELEKTROSMOG JOJ TV


"Otrava mobilními telefony"

Brožura na stiahnutie

!!! ZADARMO pre Vás!!!


SKÚSENOSTI SO SWISS TESLA HARMONIZAČNÝMI PLATNIČKAMI

..."Ako keby som mala externu baterku, o veľa viac energiu mám. Nahrdelník čakrových platničiek harmonizuju aj v chranialnom rytme a predlžovalo učinok tejto terapie." Jaquelina, Bratislava


Velmi senzibilna slečna z Bratislavy nám napisala: "Ta fialová kruhová platnička (9cm), ktoru som si od vás kupila je priamo zázračná. Velmi mi pomohla pri cestovaní v lietadle i pre bolestach. Mám s nu velmi dobré skusenosti. Lepšie sa sústredim a spánok sa mi upravuje. Myslim že mám i viac energie."


"Dobrý deň, Chcel by som objednať pár vecí od Vás, nakoľko s platničkami som maximálne spokojný a odkedy nosím na krku prívesok purpurovej, tak som stále zdravý ako ryba. S ostatnými farbami som sa k práci s nimi ešte tak nedostal...postupne časom pridám." Richard, Trenčín


"Teplo, láska, krása, harmonia, súzvuk so svetlom, radosť z bytia, Boži dotyk, liečenie svetielkom, hravosť a všetko sa spaja v liečivou Láskou, objatie od Boha . . . naplňujúci pocit ... ODPORÚČAM ZAŽIŤ ... mier, mier, mier." Monika, Myjava po chvilke meditovania s platničkami


"Od kedy som postavila vami zaslanu najväčšiu (čiernu) platničku kolmo na zem oproti vchodovým dverám, krče (spojene s elektrosmogom) som už nedostávala pri prechádzaní chodbou na toaletu a do kúpelne, čo pre mňa znamenalo obrovskú úľavu." pani Beata, Poprad


"Mala som pod postelou geopatogennu zónu. Už pol roka som nemohla dobre spávať. Po položeni čiernej platničky pod vankúš som ihned prvu noc dobre spala, a odvtedy mám pokojný spánok. Zachránila mi živoť. Ďakujem." Liat, Viedeň


 Téma SVETOVÝ UČITEĽ

VIDEO Kristove Znamenia

Kristove Znamenia

 

 

 

Video Živá Voda

Tento unikátny film dokumentuje výskyt liečivých prameňov vo svete. Majú mimoriadne liečivé kvality.Tieto pramene boli energetizované Maitreyom. Postupne ich bude odhaľovaných 777 po celom svete. Tento film dokumentuje pramene v Indii, Nemecku i v Mexiku. 
Na konci filmu je dokumentované Maitreyove zázračné zjavenie v Nairobi, Kenia v roku 1988, kde sa zjavil pred 6000 ludi, ktorí v ňom spoznali Krista. Mnohí z nich boli zázračne vyliečení. Počas dňa bola nafilmovaná žiarivá hviezda na oblohe. Žial zvukova stopa bola odstranena zo strany YouTube.


 

 Žiarivá Budúcnosť Pred Ľudstvom - Ak Zvolíme Múdro 

 "Zdroje Planéty sú Božským Právom pre užívanie celého Ľudstva, majú byť zdieľané rovnomerne. Je nutné upraviť ekonomické usporiadanie tak, aby Potraviny, Ubytovanie, Zdravotná Starostlivosť a Vzdelanie boli Univerzálne práva pre Všetkých Ľudí"

"Plány pre Redistribúciu Svetových Zdrojov Už Existujú a očakávajú aby ľudstvo žiadalo ich Zavedenie!"
"Máme dve možnosti, dve Cesty do budúcnosti:
1. Chamtivosť, sebeckosť = smrť; 
2. Princíp Božského Zdieľania a vytvoriť Žiarivú Novú Civilizáciu. 
"Budúcnosť je v našich rukách, v našom rozhodnutí" hovorí Maitreya.


Peter a Lubica Weiss, Príchod Svetového učitela from Cesty k sobě on Vimeo.

VIDEO - PRÍCHOD SVETOVÉHO UČITEĽA


 KNIHA: Mimoriadna Doba Mimoriadne Bytosti:

 "Práve som dočital "Mimoriadna Doba od p. Petersona. Hlboko to zatriaslo mojim vnutrom. Ďakujem." Peter, Bratislava

 » Tri Duchovné Festivaly
Tri Duchovné Festivaly

 

Tri Duchovné Festivaly

 

Nové pravdy sú vznášajúce sa na obzore ľudskej mysli. “

 

Duchovné reality sa objavia s rastúcou jasnosťou. “

 

Sväty Ján Krstitel

 

Tento obraz je posledným umeleckým dielom Leonardo Da Vinčiho, ktorý namaľoval pred svojou smrťou, v rokoch 1513-1516. Na obraze vychádza Svätý Ján Krstiteľ z tiena, aby priniesol ľuďom radostnú správu o príchode Krista.

 

Obsah:

List k téme

Tri Duchovné Festivaly

Terminy 2016

Wesak

Ako Pomôcť

Prenos svetla

Kontaktné údaje

 

 

Duša [Ishvara] ... sa nachádza v jaskyni v srdci;

Je možné dosiahnuť prostredníctvom čistej lásky a oddanej služby. 

 

 

Drahí priatelia,

Ľudstvo je na križovatke a je konfrontované s hlbokými a ďalekosiahlymi rozhodnutiami. Smerové tabuľky ukážu na dve možné cesty do budúcnosti. Jedna cesta je zdieľanie na základe lásky a múdrosti, vedie k rastúcej sociálnej harmónii, ekonomickej a environmentálnej rovnováhe a zlatej ére mieru. Druhá cesta je pýcha, sebeckosť a chamtivosť a  vedie k rastúcemu sociálnemu a ekonomickému rozdeleniu, environmentálnej deštrukcii a zániku. Keď nás krízy nútia k rozhodnutiam, prinášajú bolestné následky, keď rozhodnutia sebecké. Bystrí pozorovateľ v nich spoznáva série šokov, ktoré privedú ľudstvo k náprave svojich chýb a znova sa rozhodnúť v súlade s princípom ZDIEĽANIA, ktorý je tak základný v Božom Pláne. Odpustenie je cesta dopredu.

Odpustenie nieje taktický akt prijímania, ale je to dynamický čin dávania. Veľké činy odpustenia uvoľňujú energiu VOLE BOŽEJ. Odpustenie zahŕňa prijatie zodpovednosti a odmietnuť poukazovať prstom na viny druhého, lebo druhy je náš brat a zrkadluje nám to čo tvorime my vo svojej mysli. Spoznajme v druhom svojho brata, lebo semena oddelenosti, zavist a pokušenie ležia v každom z nás. Nadovšetkým spoznáme zdieľanú budúcnosť celého ľudstva, ktoré potrebuje opustiť minulosť, aby sa mohlo posunúť dopredu, spoločne do Novej Zeme.

V strese moderného života sú asi chvíle, kedy väčšina z nás túži po pokojnejšej, bezstarostnéjšej existencii, v ktorej sa môže zamyslieť nad vnútornými rozmermi našej prirodzenosti. A napriek tomu pod povrchom nášho rušného života existuje miesto pokoja tak hlboké, že to nemôže mať predstaviteľný odraz vo vonkajšom svete. Toto miesto je tajná komora srdca, kde ticho je tak intenzívne, že vytvára otvor medzi ľudskou ríšou a ríšou Duše. Jeho objav vyžaduje, aby sa srdce posunulo do akcie tak, aby prúd lásky prúdil skrz túto komorou a jej otvorením odhali jeho zdroj. Pretože veľká a jednoduchá pravda je, že hľadanie božstva vo vnútri môže byť úspešné len vtedy, keď je súčasne hľadané navonok – dávaním toku lásky k srdcu každého jednotlivého tvora ktorého stretneme na ihrisku každodenného života.

 

Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše a z celej sily

a z celej mysle a svojho blížneho ako seba samého.“ Luk. 10, 25-37

Srdce je základným orgánom duše ktorá má skupinové vedomie a ktorej prirodzený sklon je milujúca služba pre jedného a všetkých; to je nevyhnutné pre jeho existenciu vo svojom vlastnom svete, ako je dych pre ľudské bytosti v tomto svete. A v čase krízy a neistoty, kedy ľudstvo stojí zúfalé pre nový smer a zmenu, "Srdce Boha, pohnuté Zákonom Súcitu, pošle Učiteľa - Svetového Spasiteľa, Osvietenca, Avatára," aby povolal ľudské srdce a posilnil obojsmerný tok svetla a lásky medzi kráľovstvom Duší a kráľovstvom ľudstva.

 

Tri duchovné festivaly sú jedinečná príležitosť k ďalšiemu vzývaniu tohoto toku svetla a lásky, a príležitosť pripraviť cestu pre Príchod Svetového Učiteľa a Nový Vek Vodnára, vek láskyplnej služby. Energia lásky a expanzívna moc radosti spojené s Vodnárom sú na vzostupe aj v tejto dobe, divné, ako sa môže zdať, vzhľadom k stresu a napätiu moderného života a mnohých kríz, ktorým v súčasnej dobe čelí ľudstvo. Je to jasné, že láska a radosť pochadzáju z duše nie z osobnosti. Radosť nezamieňať so šťastím, pretože Radosť môže byť prežitá bez ohľadu na vonkajšie okolnosti; a naozaj, to je často vidieť u tých, ktorých vonkajší život sa javí plný utrpenia a vytrvalosti. Ako láska, radosť je tiež veľká odhaľujúca energia, ktorá pomáha aby vedomie rezonovalo s novými pravdami a duchovnými princípmi. Ako taká je radosť jedným z kľúčov k odomknutiu sveta zmyslov, ktorý stojí za týmto vonkajším svetom javov.

Tento svet zmyslov je ťažko opísať slovami, pretože je možno ho chápať len intuitívne v srdci, kde vedomím naplnená duša je automaticky v súlade s milujúcim Účelom Boha. Vlny božskej energie, ktoré sa neustále trieštia na kolektívnom vedomí ľudstva, sú potom registrované priamo spolu s pochopením toho, ako sú postupne prebudené a pripravuje ľudstvo k budúcej sláve. To je krásne zobrazené v slovách Mantra o Zjednotení:

 

" Nech duša ovláda vonkajšiu podobu a život a všetky udalosti,

a prináša na svetlo lásku, ktorá je základom dianie tejto doby. "

 

Ľudská bytosť je "prameňom milujúcej energie", ktorá sa vykryštalizovala z "prúdu Božej Lásky" do materiálneho sveta, stráca zmysel svojej skutočnej identity počas cesty. Evolúcia človeka je hľadanie a znovuobjavenie tohto dedičstva lásky a odomknutie reflexie svojej podstaty v srdci každého atómu stvorenia. Prostredníctvom tohto procesu sa rodí nový typ vedomia - produkt ohňov inteligentnej lásky a ohňov hmoty. Je to proces, ktorý stále spoji duchovné kráľovstvo a vonkajšie kráľovstvo prírody spolu ako jeden celok.

 

Ako sa pohybujeme smerom k vyššej úroveň duchovného roka a nových zdrojov energie, ktorí hľadajú vstup do ľudského vedomia, majme na pamäti, že v každom prípade a okolnostiach nášho každodenného života, je tu príležitosť slúžiť tejto veľkej veci cez uznanie a ďalšiu stimuláciu lásky v našom okolí. V akej miere to urobíme, v takej miere nájdeme cestu uznania ktorá sa otvára pred nami, ktorá vedie priamo k zjaveniu v tajnej komore srdce.

 

 

TRI DUCHOVNÉ FESTIVALY

 

Tok duchovných energií dosiahne vrchol počas obdobia jarných Splnov. V týchto časov sa môžeme, najmä ako skupina, dotýkať duchovných skutočností a energií, ktoré za normálnych okolností nie sú tak ľahko dostupné. Naša cesta prístupu k vyšším svetom sa potom stáva osvetleným kanálom prostred-níctvom ktorého tieto energie môžu byť ukotvené na zemi a vyžarované cez mysle a srdce celého ľudstva.

 

Cieľom je stimulovať víziu a podporovať rastúce vedomie o jednote všetkého života a naše povinnosti voči nemu.

 

Ročný cyklus splnu dosahuje vyrcholný bod v trojitej postupnosti Veľkonočného Festivalu, Wesak Festivalu a Festivalu Dobrej Vôle. Veľkonočné a Wesak Festivaly oslavujú životy a inšpiráciu dvoch z najväčších duchovných učiteľov a avatárov, Krista a Buddha.

 

Veľká noc je sviatkom vzkrieseného živého Krista, vyjadrenie Božej Lásky. Je určená ku dňu splnu Barana a je to veľká západná a kresťanská oslava. Je zároveň osláva návrat života do prírody, oslava jari, ukončenie zimy.

 

 

Wesak, Festival Buddha, je ta veľká Východná oslava. Je pozorovaná v Býkovom splne. Buddha je prejavenie Božej Múdrosti, stelesnenie svetla a "ukazovateľ božského účelu". Ezoterická tradícia hovorí o každoročnom obrade v Himalájach, kde sa Buddha objaví pred Kristom a Hierarchiou Majstrov Múdrosti.

 

 

Festival Dobrej Vôle, oslavuje vrodenie dobrej vôle ľudstvu, koná sa pri splne v Blížencoch. Jedná sa o festival našej základnej snahy smerom k ľudskej a duchovnej jednote. Prejaví hlbokú snahu vzývať svetlá, lásku a vôľu k dobru z Duchovnej Hierarchie. Tento festival je tiež pozorovaný ako Svetový Deň Vzývania, kedy je osobitný dôraz kladený na celosvetové užívanie vzývania Veľkej Invokacie.

 

 

Dohromady tieto tri festivaly stelesňujú dve dôležité pravdy:

 

1. Buddha a Kristus sú spoznaní ako dvaja veľkí duchovní bratia pracujúci v najužšej spolupráci aby slúžili nášmu planetárnemu životu a pozdvihli ľudstvo bližšie k svetlu.

 

2. Ľudstvo samé, uprostred veľkého zmätku, zrodí Dušu a urobí svoje prvé kolektívne kroky na duchovnej ceste.

 

Tri Duchovné Festivaly 2016

 

Vrchol v ročnom toku duchovných energií

je mocný čas na vzývanie svetla a dobrej vôle v mene celého ľudstva.

 

Termíny Splnových meditácií 2016

 

Veľkonočný Festival

Celosvetová Splnová Meditácia

od piatku 25.3. 20:00h - sobota 26.3. 20:00h

 

Wesak Festival

Celosvetová Splnova Meditácia

od piatku 22.4. 20:00h - sobota 23.4. 20:00h

Spln v Býkovy streda 22. apríla 07:23h

 

Festival Ľudstva, tiež nazvaný Kristov Festival

Celosvetová Splnová Meditácia

od piatku 17.6. 20:00h - sobota 18.6. 20:00h

  

 

 

V týchto termínoch, je vhodné sa pripojiť na stretnutiach splnových meditácií:

najlepšie osobne

ak nie je možné osobne, tak mentálne

 

 

Požehnanie od KRISTA počas jarných festivalov

Maitreya dáva požehnanie pre Transmisné Skupiny o 15:00 ( miestneho času ):

1. ) Nedeľa 27 marca 2016

2. ) Nedeľa 24. apríla 2016

3. ) Nedeľa 19 júna 2016

 

Aby ste mohli prijať požehnanie, je treba držať svoju pozornosť na Korunnej čakre - stred v hornej časti hlavy - ( je to jediný čas, že pozornosť by mala byť umiestnená na toto centrum ) a sedieť v tichej meditácii, zatiaľ čo energie prúdia.

 

 

 

WESAK

 

Wesak Festival, v období Býkovho Splnu, znamená vrcholný bod duchovného požehnania na svete. Je v tomto období neobvyklý príliv života a duchovnéj stimulácia, ktorá slúži k oživeniu ašpirácie celého ľudstva. Intuícia všetkých, ktorí sa snažia slúžiť dobru, kráse a pravde (bez ohľadu na ich vieru či duchovné pozadie) je stimulovaná týmto duchovným požehnaním.

 

Na Wesak si môžeme predstaviť ašpirácie všetkých ľudí dobrej vôle, ako sa spojí do koncentrovaného vzývania Buddha, Krista, a všetkých osvietených bytostí vo vnútornej rovine života. Je to čas na usilovanie, čas, aby sme sa držali pevne vo svetle, a predovšetkým čas sústrediť sa na potreby našich ľudských bratov a nutnosť poskytovať skupinový kanál, cez ktorý môžu byť duchovné sily preliate do tela ľudstva.

 

Ceremonie v Himalájach

Počas tohto obdobia splnu, Buddha vraj umocní Sily Osvietenia, ktoré hľadajú kontakt s ľudstvom. On sa vracia rok čo rok, na legendárny obrad v údolí v Himalájach, aby požehnal zostavené stretnutie Osvietených Bytostí, od Krista až k najviac pokornému učeníkovi. Rituálne pohyby účastníkov tvoria geo-metrické vzory na dne údolia, kumulujúc a tvoriac prúdy duchovných síl, ktoré vytvárajú predbežný kanál pre silné energie ktoré Buddha prinesie.

 

Ako sa blíži presný čas splnu, zvýšené očakávanie a napätie sa šíri po šíkoch zúčasnených. Okamžik Jeho zjavenia sa vyznačuje veľkým Tichom, prekypujúcim vitalitou a významom.

 

Jednu z najväčších služieb, ktoré môžeme poskytovať počas tohto najvyššieho bodu duchovného kalendára je naladiť sa s duchom Ticha v údolí Wesaku. Môžeme sa pripraviť držať vnútorné spojenie, aj uprostred svetských činností v každodennom živote.

 

Udržiavaním trvalého vnútorného ticha, a stáť ako nezaujatý pozorovateľ, môžeme dobre napodobniť "tichých pozorovateľov" z neba, pozorovanie toku myšlienok a túžob, zatiaľ čo nami prechádzajú, napriek tomu zostávame oddelení od nich, ako sa aktívne zapojíme s vyššími energiami uvolnenými Buddhom. Prostredníctvom tichého napätie ktoré vytvárame a sa nahromadí až k okamžiku splnu, dáme sa do kontaktu, a to nielen s dušou, ale s Duchovným aspektom, ktorého Prítomnosť očakáva náš kontakt a vzývanie. Takýmto spôsobom môžeme teda slúžiť väčšiemu Celku.

 

Buddhov ročný návrat, aby požehnal ľudí na celom svete, a odovzdal posolstvo o múdrosti, svetle a láske, je vonkajší dôkaz a záruka vnútorného božského vedenia a zjavenia v tomto svetovom cykle.

Potrebujeme Svetlo aby nám odhalilo cestu vpred; Lásku aby naplnila naše srdce; a potrebujeme Osvietený Účel aby viedol našu ľudskú vôľu. Tieto božské energie sú hojne k dispozícii - môžeme ich vzývať teraz, v mene celého ľudstva, v tejto dobe vo vývoji Nového Sveta.

 

Všetky hlavné náboženstvá zdieľajú vieru v príchod Učiteľa: Krista, Maitreya, Kalki Avatar, Mesiáša, Imáma Mahdího.

 

VEĽKÁ INVOKÁCIA

Pravidelne použitie Velkej Invocacie prinesie všeobsazny pohľad na duchovný rozvoj a dodava syntézu ľudské myslenie, ktorý predtým chýbala. Ako svetlo svieti do myslí ľudí, bude božský plán široko snímaný a vôľa k dobru bude vo väčšej miere žiadany a vzyvany. Velka Invokacia je Kristova vlastna mantra. Hlbše pochopenie tejto svetovej modlitbe dáva obrovske ovhody všetkým duchovnym uchádzačom. Viac informácie a vysvetlenie jednotlive verše tejto mantry najdete v knihe Transmise - meditace pro Nový věk.

Prosím použivajte Veľkú Invokáciu počas troch jarných festivalov, a každý deň, s usilovnosťou a pozornosťou. Budete prispievať k Jednotenej Práci budovania správnych vzťahov.

 

VEĽKÁ INVOKÁCIA

 

Nech z bodu Svetla v Mysli Božej

prúdi Svetlo v myseľ ľudí.

Kiež Svetlo zostúpi na Zem!

 

Nech z bodu Lásky v Srdci Božom

prúdi Láska v srdcia ľudí.

Kiež sa Kristus vráti na Zem!

 

Zo stredu, kde je Vôľa Božia známa

kiež účel vedie malé vôle ľudí,

ten účel, ktorý Majstri poznajú

a slúžia mu.

 

Zo stredu, ktoré

ľudským plemenom zveme

nech plán Lásky a Svetla vzíde

a zapečatí bránu, kde sídli zlo.

 

Kiež Svetlo, Láska a Sila

obnoví tento plán na Zemi!

 

 

 

Veľká Invokácia

- upravena verzia -

 

Nech z bodu Svetla v Mysli Božej

prúdi Svetlo v myseľ ľudí.

Kiež Svetlo zostúpi na Zem!

 

Nech z bodu Lásky v Srdci Božom

prúdi Láska v srdcia ľudí.

Kiež sa Ten, ktorý prichádza vráti na Zem!

 

Zo stredu, kde je Vôľa Božia známa

kiež účel vedie malé vôle ľudí,

ten účel, ktorý Majstri poznajú

a slúžia mu.

 

Zo stredu, ktoré

ľudským plemenom zveme

nech plán Lásky a Svetla vzíde

a zapečatí bránu, kde sídli zlo.

 

Kiež Svetlo, Láska a Sila

obnoví tento plán na Zemi!

 

 

Keby sa ľudia všetkých vyznaní a všetkých náboženstiev ... a všetky ezoterické skupiny držali troch veľkých Festivalov-Vzývania, súčasne a s porozumením ich ďalekosiahlych dôsledkov, dosiahla by sa veľká duchovná jednota; keby jednotne vzývali duchovnú hierarchiu a snažili vedome kontaktovať jeho Hlavu, veľký a všeobecný príliv duchovného svetla a lásky by sa dosiahol.“

 

Alice A. Bailey

 

Ako sa Zapojiť

 

Najdôležitejšia vec, ktorú každý z nás môže urobiť, je dva dni pred splnom, v deň splnu sám, a za ďalšie dva dni za splnu používať Veľké Vzývanie (Veľkú Invokáciu), pri východe slnka, na poludnie, o sedemnástej hodine, pri západe slnka, a presný čas splnu. Urobte to so zámerom vyvolať a zakotviť v ľudskom vedomí mocné duchovné energie k dispozícii.

 

Zistite si, či skupina ľudí vo vašom okolí už majú splnové stretnutia a pripojte sa k nim. Pozrite http://ekoland.klub.sweb.cz/share/tr_skupiny.htm alebo    http://www.transmissionmeditation.org/  

Začnite vlastnú meditačnú skupinu vo vašej oblasti. Informácie, návrhy, meditačné pokyny sú k dispozícii on-line na http://ekoland.klub.sweb.cz/share/vznik.htm, alebo http://www.transmissionmeditation.org/TMhowtostartagroup.html

 

 

Môžete zdielať cez Facebook, e-mailom. Pozrite tiež www.prichod.cz 

 

 

TRI DUCHOVNÉ FESTIVALY MEDITÁCIE 2014

PRENOS SVETLA

I. SKUPINOVÉ SPOJENIE. Nasledovnou Mantrou môžeme potvrdiť skutočnosť, skupinového spojenia a integrácie v rámci srdcového centra novej skupiny svetových služobníkov, sprostredkovanie medzi duchovnou hierarchiou Majstrami Múdrosti a ľudstva:

 

Som jedným so svojou skupinou bratov, a všetko, čo mám, je ich.

Nech láska, ktorá je v mojej duši prýšti k nim.

Nech sila, ktorá je vo mne ich pozdvíha a pomáha im.

Nech myšlienky, ktoré moja duša vytvára ich dosiahne, a povzbudí ich.“

 

II. ZAROVNANIE. Predstavíme si lúč svetlenej energie smerom k duchovnej Hierarchii tejto planéty, planetárne srdce, veľky ášram Sanat Kumara; a smerom ku Kristovi v srdci tejto hierarchie. Predĺžime čiaru svetla smerom Shamballa, centra, kde je známa Vôľa Božia.

 

III. VYŠŠIA ÚROVEŇ. Držte otvorenú myseľ pre mimo planetárne energie prúdiace do Shambally a vyžarované cez Hierarchiu. Pomocou tvorivej predstavivosť, snažme sa vidieť všetky tri planetárne centra - Shamballa, Hierarchia, a ľudstvo - postupne ako prichádzaju do súladu a súhre.

 

IV. MEDITÁCIA. Zamyslite sa nad semenovou myšlienkou:

 

Veľkonočný festival: Prichádzam, a z roviny mysle, Ja vládnem.“

 

Wesak Festival: Vidím, a keď je otvorené Oko, všetko je svetlo.“

 

Kristov Festival: Uznávam, moje druhé ja a v oslabení tohoto ja, Ja rastiem a žiarim.“

 

V. ZAKOTVENIE. Pomocou tvorivej predstavivosti, vizualizujte energie Svetla, Lásky a Vôle-Dobra, ako sa vylejú po celom svete a ukotvia sa na Zemi do pripravených centier vo fyzickej rovine. Skrze toto sa Boží Plán môže prejaviť. (Použite šesťnásobnú postupnosť božskej Lásky ako zakotviť energiu: Shamballa -> Hierarchia -> Kristus -> Nová skupina svetových služobnikov -> muži a ženy dobrej vôle na celom svete -> fyzické centrá distribúcie)

 

VI. NIŽŠIA ÚROVEŇ. Preorientovať vedomie, ako skupina, v obvode veľkého Ášramu. Spoločne možete recitovať potvrdenie:

 

V centre všetkej Lásky stojím.

Z tohto centra Ja, duša, budem sa von pohybovať.

Z tohto centra Ja, ten kto slúži, budem fungovať.

Nech láska Božského Ja sa šíri vôkol, v mojom srdci,

v mojej skupine a po celom svete.“

 

Predstavme si prúdenie, duchovný príliv spustený zo Shambally cez Hierarchiu a prúdiaci do ľudstva prostredníctvom pripraveného kanála. Zvážme, ako tieto prichadzajúce energie tvoria "cestu svetla" pre nadchádzajúceho Svetového Učiteľa, Krista.

 

VII. DISTRIBÚCIA. Keď Veľká Invokácia zazneje, predstavte si príval svetla a lásky a sily z Duchovnej Hierarchie prostredníctvom piatich planetárnych vstupov (London / Darjeeling / New York / Ženeva / Tokio) ožarujúc vedomie celého ľudstva:

 

Nech z bodu Svetla v Mysli Božej

prúdi Svetlo v myseľ ľudí.

Kiež Svetlo zostúpi na Zem!

 

Nech z bodu Lásky v Srdci Božom

prúdi Láska v srdcia ľudí.

Kiež sa Kristus vráti na Zem!

 

Zo stredu, kde je Vôľa Božia známa

kiež účel vedie malé vôle ľudí,

ten účel, ktorý Majstri poznajú

a slúžia mu.

 

Zo stredu, ktoré

ľudským plemenom zveme

nech plán Lásky a Svetla vzíde

a zapečatí bránu, kde sídli zlo.

 

Kiež Svetlo, Láska a Sila

obnoví tento plán na Zemi!

 

OM OM OM

 

 

 

 

 

preložil a upravil do Slovenčiny: Peter Weiss 2015

 

 

 

 

 

 

 

LUCIS TRUST

 

120 Wall Street

24 Podlahové

New York, NY 10005

Spojené štáty americké

newyork@lucistrust.org

(212) 292-0707

 

suite 54

3 Whitehall Court

Londýn SW1A 2EF

ANGLICKO

london@lucistrust.org

(0207) 839-4512

 

Rue du Stand 40

Case Postale 5323

1211 Ženeva 11

ŠVAJČIARSKO

geneva@lucistrust.org

(22) 734-1252

 

www.lucistrust.org

 

ZDA0MT